search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten. Voor volledige agenda reünies zie website www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten.


Reünies 3R01 Contactdag oud-onderofficieren Marinevliegkamp Valkenburg, alle oud-collega’s en echtgenotes/partners worden hierbij van harte uitgenodigd. Datum: 12 april 2017. Locatie: kantine F.C. Rijnvogels, Sport- park Kooltuin (ingang vliegveld), 1e Mientlaan, 2223 LC Katwijk. Info en aanmelding: Sjef Rooyakkers, tel: 071-4015722, e-mail: tine.sjef@casema.nl; Henk van Beek, tel: 071-4022245, e-mail: corriehenk@ziggo.nl of Hans Dijkers, tel: 071-8883590, e-mail: h.dijkers@casema.nl.


3R02 Reünie KLu en MLD-veteranen Nederlands Nieuw-Guinea. Datum: 20 april 2017. Locatie: De Brik, Camp New Amster- dam, voormalige vliegbasis Soesterberg aan de Dolderseweg in Huis ter Heide. Info en aanmelding (ook zij die geen lid zijn van de reüniegroepering, met name MLD’ers, zijn na aanmelding van harte welkom): F.A. van Stein, tel: 0252- 645735, e-mail: favanstein@hetnet.nl.


3R03 Reünie 6e Eskadron Vechtwagens. Datum: 10 mei 2017. Locatie: Bernhardkazerne te Amers- foort. Info: J. Foppen, tel: 0341-416014.


3R04 Reünie ISAF Battlegroup 2, BG 2 en enablers (dec 2006-apr 2007). Datum: 12 mei 2017. Locatie: RvSkazerne te Oirschot (film- zaal). Info: Facebookpagina BG2. Aanmelding (vóór 1 mei): via www.fuseliers.nl.


3R05 Reünie VOSKNBPI en VOSIB, oud-strijders WO II en vm. Ned-Indië met partners. Datum: 12 mei 2017. Locatie: RvSkazerne te Oirschot (gebouw 10, regimentsmess). Info en aanmelding (vóór 1 mei): via www.fuseliers.nl.


3R06 Reünie VVVGFPI, veteranen VVVGFPI en thuisfront. Datum: 12 mei 2017. Locatie: RvSkazerne te Oirschot


38 april 2017


(gebouw 150, KEK-gebouw) Info: Facebook VVVGFPI-pagina Aanmelding (vóór 1 mei): via www.fuseliers.nl.


3R07 Reunie 4-2 RI. Datum: 14 mei 2017. Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info: Henk Hoed, tel: 026-3819815, e-mail: hwthoed@tele2.nl of Wilma Broekmeyer, tel: 06-52476807, e-mail: w.broekmeijer@casema.nl.


3R08 Reünie 322 Spitfire Squadron, Indië-periode. Datum: 18 mei 2017. Locatie: voormalige vliegbasis Soester- berg, De Villa. Info en aanmelding: secr. 322 Spitfire Squadron Indië-periode, E.K. Boseker- v.d. Putten, Egelantier 58, 4873 EN Etten-Leur.


3R09 Reünie ISAF Battlegroup 11, Painfcie en Gnpel Deh Rawod. Datum: 20 mei 2017. Locatie: RvSkazerne te Oirschot (gebouw 150, KEK-gebouw) Info en aanmelding (vóór 10 mei): e-mail: FG.d.Pree@mindef.nl.


3R10 Reünie voor alle militairen die gediend hebben op Java, zoals o.a. de T-Brigade, de V-Brigade, de W-Brigade, de X-Brigade en de U-Brigade. Vanzelfsprekend zijn ook de onderdelen die niet genoemd zijn van harte welkom. Datum: 27 mei 2017. Locatie: Lunettenkazerne te Vught. Info (bekende adressen ontvangen een uitnodiging): Reünie- & nazorgcommis- sie 2-6 RI en Tijgerbrigade, Marianne Pragt-Lankhuizen, Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet, tel: 010-4382758 of 06-25278220, e-mail: marianne.lankhuizen@gmail.com.


3R11 Reünie 432e Bat. Inf. (7-1 R.I.) H. Brig. Datum: 8 juni 2017. Locatie: Johannes Postkazerne te Havelte. Info: R. Grit, Straatkampen 18, 9451 BX Rolde, tel: 0592-241361, e-mail: r.grit3@kpnplanet.nl.


3R12 Reünie 5-5-RI Indië Bat. 1948- 1950, Midden-Java (Djokja e.o.). Datum: 16 juni 2017. Locatie: legerplaats Oldenbroek (gebouw 230, de Knobbel) te ’t Harde. Info en aanmelding: Gerri Prinsen- Schulenburg, tel: 0546-576199 of 06-53551417, e-mail: gerri@famprinsen.eu, website: www.5-5-ri.mysites.nl.


3R13 Reünie ISAF Staf TFU 2 (jan-aug 2007). Datum: 30 juni 2017. Locatie: Kasteel van Breda. Info: facebookpagina TFU 2 Aanmelding (vóór 15 juni): e-mail: mce.marquartscholtz.01@mindef.nl.


Herdenkingen 3H01 Herdenking ter nagedachtenis aan de gesneuvelden uit de gemeente Appingedam in Ned.-Indië. Datum: 18 april 2017. Locatie: crematorium Stilleweer, Woldweg 1, 9902 AA Appingedam (ont- vangst: vanaf 13.30 uur, aanvang plech- tigheid: 14.30 uur). Info: Secretariaat Stichting Indië Monu- ment Appingedam, Aaltje Dijkema- Klimp, tel: 0596-623565, e-mail: aaltjemarsum@kpnmail.nl.


3H02 Nationale Dodenherdenking. Datum: 4 mei 2017. Locatie: Nieuwe Kerk te Amsterdam (herdenkingsbijeenkomst voor direct betrokkenen en nabestaanden, uit- sluitend voor genodigden) en officiële plechtigheid bij het Nationaal Monu- ment op de Dam. Info: Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam, tel: 020-7183500, fax: 020- 7183501, e-mail: info@4en5mei.nl, website: www.4en5mei.nl.


3H03 Dodenherdenking Grebbeberg. Datum: 4 mei 2017. Locatie: Rhenen, militair ereveld Grebbeberg. Info: gemeente Rhenen, tel: 0317- 612333.


3H04 Dodenherdenking Koopvaardij. Datum: 4 mei 2017. Locatie: Nationaal Koopvaardijmonu- ment De Boeg te Rotterdam.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65