search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TILBURGSE MONUMENTEN VERHUIZEN NAAR VRIJHEIDSPARK Het nieuwe herdenken


Hoe stel je de toekomst van herdenken veilig? Het is een vraag waar steeds meer organisaties en gemeenten mee te maken krijgen. In navolging van Den Bosch gaat Tilburg vanaf dit jaar één gezamenlijke herdenking organiseren op één locatie: het nog in te richten Vrijheidspark in het centrum van de stad. Drie betrokken Bosniëveteranen vertellen over deze nieuwe vorm van herdenken.


Jan Schrijver, Hans Kroes en Pim van der Velden (vlnr) in het toekomstige Vrijheidspark in de Factoriumtuin in Tilburg.


Door: Janke Rozemuller Foto: Birgit de Roij


N 14 april 2017


og voor de eerste geza- menlijke herdenking op 4 mei moeten vier grote monumenten worden


verplaatst naar het nieuwe Vrij- heidspark achter muziekschool Fac- torium aan het Tilburgse Konings- plein. Het gaat om het monument voor de 15th Scottish Division (geal- lieerde militairen, zie voorpagina), het monument Koninklijke Neder- landse Brigade Prinses Irene (bevrij- ding Tilburg), het Indië-monument (Tilburgse militairen omgekomen in


voormalig Nederlands-Indië) en de Zwerfkei aan de Coba Pulskenslaan (burgerslachtoffers, geallieerde mili- tairen, verzet Nederland). Hoewel er een kleine twee maanden voor de herdenking nog niks van te zien is, vertellen drie betrok- ken Bosniëveteranen enthousiast over het Vrijheidspark. Het zijn Jan Schrijver (67) en Hans Kroes (69), respectievelijk voorzitter en secretaris van de Bond van Wapen- broeders Afdeling Midden-Brabant, en de 44-jarige Pim van der Velden,


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65