search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Voormalig Tweede Kamer- voorzitter Gerdi Verbeet (65) is sinds 2015 voorzit- ter van het bestuur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Als Kamervoorzitter is zij regelmatig aanwezig geweest bij herdenkingen, zo ook bij de Indiëherdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Zij sprak in 2010 bij de herdenking Nationaal Indië- monument in Roermond en in 2011 hield zij een voor- dracht bij de Nationale Herdenking op de Dam. Als Kamerlid had zij onder meer oorlogsslachtoffers in haar portefeuille en hield zij regelmatig toespraken over thema’s als democratie en herdenken. Verbeet is doch- ter van een Indiëveteraan.


niet deel aan de gevechtsacties, maar hij begreep natuurlijk wel wat daar gebeurde. Hij sprak er echter nooit over. Ik vind het jammer dat ik nooit met hem naar de herdenking in Roermond ben geweest. Nu pro- beer ik op mijn manier mijn vader te eren door overal te vertellen dat vrijheid niet gratis is.” Praten en vertellen is belangrijk. Verbeet benadrukt dat we onze veteranen altijd moeten steunen. Natuurlijk moeten zij zich wel aan de oorlogswetten houden. “Vetera- nen hebben gedaan wat de politiek van hen vroeg. Vaak hebben zij zich persoonlijk ingezet voor mensen- rechten en vrijheid van anderen. Ik vind het belangrijk dat veteranen ontmoetingen hebben met kinderen, dat zij hun verhaal vertellen, over wat ze hebben gedaan en waarom. Ik heb een paar jaar geleden ook het speeddaten met veteranen bezocht in Vlissingen. Ik vind het echt de moeite waard dat hun ervaringen gedeeld worden.”


Herdenking In zeventig jaar van herdenken zijn er ook controverses geweest.


Zoals in 2012 toen het comité zich gedwongen zag om een gedicht van een jongeman terug te trekken omdat daarin de foute keuze van een oudoom werd aangehaald. Ook het uitnodigingsbeleid – wel of geen Duitsers – is vaak onderwerp van discussie. Bovendien zijn er actiegroepen die vinden dat ook slachtoffers van andere oorlogen herdacht moeten worden. Toch ziet Verbeet geen reden tot zorg. “We blijven natuurlijk altijd pro- beren om de herdenking aan de eisen van de tijd te laten voldoen. Zo hebben we nu beeldschermen op de Dam waarop getuigenis- sen te zien en te horen zijn van de mensen die de kransen leggen. Er is meer aandacht voor persoon- lijke verhalen. Maar de Nationale Herdenking op de Dam blijft voorbehouden aan de slachtof- fers en hun nabestaanden. Andere landen horen daar niet bij. Het is het moment dat Nederland dit als natie met elkaar deelt. Nieuwe landgenoten moeten natuurlijk ook uitgenodigd worden om daaraan mee te doen.”


Burgerinitiatief nationale feestdag Op 5 mei, Bevrijdingsdag, zijn er overal in het land drukbezochte Bevrijdingsfestivals. Maar het is nog steeds geen nationale feestdag waarop iedereen vrij is. In de Toe- komstvisie stelt het comité 4 en 5 mei dat het een logische stap is dat iedereen vrij krijgt op 5 mei, dus niet alleen eens in de vijf jaar. “Maar hoe belangrijk vindt de samenleving het eigenlijk?”, vraagt Verbeet zich af. “Ik zou het mooi vinden als er een burgerinitiatief komt om dat te realiseren. Dit jaar houdt de Tweede Kamer voor het eerst op 5 mei een open dag. Het zou prachtig zijn als alle belang- rijke instituten van de rechtsstaat als rechtbanken, provinciehuizen en gemeentehuizen die dag hun deuren openen om te laten zien hoe de rechtsstaat werkt. Er is nu alle gelegenheid om dat op te pak- ken.”


Info programma herdenken en vie- ren: Nationaal Comité 4 en 5 mei: www.4en5mei.nl.


april 2017 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65