search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Checkboek


Bijdrages: Gielt Algra, Christ Klep, Fred Lardenoye en Rende van de Kamp


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


De Javazee- campagne na 75 jaar


Soms is de werkelijkheid absurder dan de fantasie. In de aanloop naar de 75-jarige herdenking van de Slag in de Javazee toog een duikteam naar Indonesië om de drie gezonken Nederlandse oor- logsbodems te onderzoeken. Bergers hadden echter kort daarvoor Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java en (gedeeltelijk) Hr.Ms. Kortenaer van de bodem van de Javazee ver- wijderd. Het schroot zal ze een aardige duit opgeleverd hebben. Een illegale actie en uiteraard een schending van deze drie oorlogsgraven. De teloorgang van de drie oorlogsgraven loopt als een treurige rode draad door De Javazee-campagne na 75 jaar. Het is echter een geslaagde bundel. Dertien hoofdstukken hebben elk één aspect van de strijd ter


De vergeten krijgers


zee tegen Japan als thema. Dit varieert van een gram- mofoonplaat met het Adel- borstenlied (Waar De Ruyter eens moest sneven / Waar een Tromp zijn roem behield / Staan wij aan het begin van ’t leven / Maar met hoop en moed bezield) tot de Catalina vliegboot. En van de vermiste onderzeeboten tot het ongelooflijke relaas van de mijnenveger Hr.Ms. Abraham Crijnssen, die gecamoufleerd als varend eiland naar Australië wist te ontsnappen. Eindredacteur Caspar Dullemond zoomt in op het fameuze ‘Ik val aan, volgt mij!’ Karel Doormans vermeende laatste signaal – tot haast mythische pro- porties verheven, ook door de Nederlandse overheid – blijkt nooit zo te zijn verzon- den. In werkelijkheid luidde


het signaal: ‘Alle schepen mij volgen’. Maar dat klonk natuurlijk minder strijdvaar- dig in een tijd waarin Neder- land volop behoefte had aan opbeurende krijgshaftigheid. (CK)


De Javazee-campagne na 75 jaar – Caspar Dullemond (red.) 172 pagina’s, geïllustreerd € 19,50 Uitgeverij Markt en Mis- sie, Zwolle. Het boek is te bestellen door een e-mail met adresgegevens te sturen naar dullemond@markten- missie.nl. Het boek met fac- tuur wordt voor € 23,45 (€ 19,50 + € 3,95 verzend- kosten binnen Nederland) thuisgestuurd. www.martkenmissie.nl ISBN 9789082636505


Griselda Molemans schreef verschillende boeken over de Afrikaanse rekruten van het KNIL die werden gewor- ven tussen 1831 en 1872. Fascinerend waren In het voetspoor van de panter en Zwarte huid, Oranje hart. Haar nieuwste boek De ver- geten krijgers verhaalt van de nazaten van deze Afri- kaanse KNIL-soldaten die veelal verschillende genera- ties lang in het KNIL bleven dienen. In verschillende steden in voormalig Neder- lands-Indië leefden deze zogenoemde ‘Zwarte Hollan- ders’, ook wel ‘Belanda Itam’ genoemd, in aparte wijken. Molemans vertelt hoe deze mensen van Afrikaanse komaf daar leefden totdat ook in Nederlands-Indië de Tweede Wereldoorlog uit- brak. Trouw aan de Neder-


28 april 2017


landse vlag trokken deze soldaten ten strijde tegen de Japanners en sneuvelden, raakten vermist of werden gevangengenomen. Uit inter- views met overlevende oog- getuigen heeft Molemans het dagelijks leven gereconstru- eerd in de jappenkampen. De krijgsgevangen soldaten werkten samen met Britten, Amerikanen en Australiërs aan de aanleg van de Birma- spoorweg. Uitputting, mar- teling en uitzichtloosheid konden de Zwarte Hol- landers hun trouw aan de Nederlandse vlag niet doen vergeten. Na de Japanse capitulatie keerden zij terug naar Indië, waar al spoedig een andere oorlog uitbrak. Tegen hun zin kwamen de oud-soldaten naar Nederland, waar zij te maken kregen met bureau-


cratie, regelzucht en dis- criminatie. De trouw van soldatenfamilies die was gecultiveerd sinds meer dan honderd jaar werd beant- woord door een misselijkma- kende kruideniersmentaliteit toen de uitkeringen voor het werk aan de Birmaspoorweg werden berekend. De verge- ten krijgers is een boek over trouw en ontberingen in dienst van een ondankbaar land dat zijn Afrikaanse soldaten het liefst vergat. (RvdK)


De vergeten krijgers – Griselda Molemans 300 pagina’s € 16,95 Qasar Books www.quasarbooks.com ISBN 9789082373912


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65