search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Info: gemeente Rotterdam, Bureau Zelfstandigen en Scheepvaart, tel: 010- 2062714.


3H05 Dodenherdenking Ereveld Loenen. Datum: 4 mei 2017. Locatie: ereveld Loenen. Info: Oorlogsgravenstichting, tel: 070- 3131093.


3H06 Herdenkingsplechtigheid, defilé, symposium en herdenkingsbijeenkomst Wageningen. Datum: 5 mei 2017. Locatie: 5 Mei Plein te Wageningen. Info: het betreft een gezamenlijke acti- viteit van de gemeente Wageningen en Stichting Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (Wage- ningen45). Zie voor actuele info: www.wageningen45.nl. Info symposium, herdenkingsbijeen- komst (uitsluitend op uitnodiging) en defilé (deelname geallieerde en Neder- landse WO II-veteranen, in beperkte mate aangevuld met andere veteranen op basis van een jaarlijks te kiezen thema, aanmelding gaat via eigen vete- ranenvereniging): Projectbureau Wage- ningen45, Postbus 1, 6700 AA Wagenin- gen, tel: 0317-492522, e-mail: 4en5mei@wageningen.nl, website: www.wageningen45.nl.


3H07 Nationale viering van de bevrijding. Datum: 5 mei 2017. Locatie: het nationale startschot is ieder jaar in een andere provincie, ’s middags heeft iedere provincie (en Amsterdam) een eigen bevrijdingsfestival en ’s avonds is het afsluitende openlucht- concert in Amsterdam. Info: Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam, tel: 020-7183500, fax: 020- 7183501, e-mail: info@4en5mei.nl, website: www.4en5mei.nl.


3H08 Herdenking gevallenen van het voormalig 1e Regiment Huzaren (1 RH). Datum: 9 mei 2017. Locatie: Monument voor de geval- lenen van het voormalig 1e Regiment Huzaren (1 RH), Koninginnelaan te Voorthuizen (verzamelen: v.a. 10.00 uur achter het monument bij gebouw Cres- cendo, Van Den Berglaan te Voorthui- zen, aanvang: 11.30 uur). Info: W. Bouwmans, e-mail: ra@sytzama.nl, website: www.sytzama.nl.


3H09 Herdenking ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Indië-militairen uit Zuidoost-Drenthe. Datum: 17 mei 2017. Locatie: centrum van Emmen (aanvang: 14.30 uur). Info: Stichting Monument Gesneuvelde Indië-militairen 1945-1962, G. Achter- hof, Holtlaan 95, 7824 SE Emmen, tel: 0591-620545.


3H10 Herdenking ter nagedachtenis aan de Groningse militairen die zijn overleden in Ned.-Oost-Indië en Nieuw-Guinea 1945-1962. Datum: 6 juni 2017. Locatie: begraafplaats Selwerderhof te Groningen, Provinciaal Indië-Monu- ment Groningen (aanvang: 14.30 uur, einde: 15.45 uur). Info: Stichting samenwerkingsverband Veteranen en Postactieve militai- ren Groningen (SVPG), E.K. Hansen, tel: 06-29386449; G. Tigchelaar, tel: 06-21562673 of H. Graafhuis, tel: 06-53256124.


Tentoonstellingen en musea


3T02 Onlangs is het nieuwe infor- matiecentrumAirborne at the Bridge in Arnhem geopend. Airborne at the Bridge is onderdeel van het Airborne Museum ‘Hartenstein’. Het informatie- centrum bevat een museale presentatie over de gevechten bij de brug met een bijzondere 3D-beleving. De bezoeker ontdekt er indrukwekkende verhalen met bijzondere voorwerpen die een relatie hebben met de John Frostbrug. Ook is er twee keer per jaar een wissel- tentoonstelling te zien. Daarnaast zijn er een auditorium voor o.a. educatie, een winkel en een digitaal servicepunt met informatie over wat er in de stad te doen is. Het informatiecentrum is gratis toegankelijk. Airborne at the Bridge, Rijnkade 150, 6811 HD Arnhem. Info: Airborne Museum ‘Hartenstein’, tel: 026-3337710, website: www.airbornemuseum.com.


3T01 Op 20 en 21 mei vindt in het Oorlogsmuseum Overloon Mili- tracks plaats. Militracks is een eve- nement voor iedereen die geïnte- resseerd is in de militaire techniek van de Tweede Wereldoorlog. Er is een grote militaria- en documen- tatiebeurs en er staan twee dagen lang (09.00-17.00 uur) vooral Duitse Sd.Kfz (Sonderkraftfahrzeug) voer- tuigen centraal, zowel motoren, transportvoertuigen, commando- wagens als halfrupsen en tanks. Zij rijden rond op een speciaal par- cours dat door het oorlogsmuseum loopt. U kunt meerijden. Voor het meerijden met voertuigen kunt u tijdens het evenement losse tickets kopen op het terrein zelf. Entree: € 15,- (evenement en museum). Oorlogsmuseum, Museumpark 1, 5825 AM Overloon, tel: 0478- 641250, website: www.oorlogsmu- seum.nl of www.militracks.nl.


Varia 3V01 Hulp voor Helden en Veteranen- kunst bieden dit voorjaar een drie- daagse teken- en schilderworkshop aan voor veteranen met stressgerelateerde klachten. Deelnemers hoeven geen kunstenaarsambitie te hebben. Niet het kunstzinnig resultaat, maar de ont- spanning die je aan tekenen en schil- deren kunt beleven staat voorop! De cursussen worden gehouden in Havelte op 7 april, 28 april en 19 mei. In Rot- terdam op 7 april, 21 april en 12 mei en in Oirschot op 19 mei, 2 juni en 16 juni. Voor deze all-in beginnerscursus wordt een eigen bijdrage van € 20,- gevraagd. Info: Lisette van Gemert, tel: 055- 3554039, e-mail: info@hulpvoorhelden.nl, aanmelding via: www.hulpvoorhelden.nl/workshops.


3V02 Het Utrechts Comité 4 mei-Her- denking nodigt Utrechtse veteranen, hun nabestaanden en familie uit om deel te nemen aan de dodenherdenking op donderdag 4 mei 2017. De herden- king begint om 19.30 met een stille tocht vanaf het Pieterskerkhof. Even voor acht uur wordt aan de voet van het Vrijheidsbeeld de fakkel ontstoken, gevolgd door twee minuten stilte, een korte toespraak, kransleggingen en een defilé. Utrecht betrekt ook veteranen van na de Tweede Wereldoorlog bij de herdenking. Graag reserveert het comité plaatsen voor de veteranen. Aanmel- den: Claudia Prins van de gemeente Utrecht, e-mail: c.prins@utrecht.nl, tel: 030-2861591. Info: www.4meiutrecht.nl.


april 2017


39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65