search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Checkpoint, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen


3P03 Jan Willem Leenders (geb. 2 april 1920 in Oberhausen) diende als marn 1 met de Mariniersbrigade in Nederlands- Indië in de Genco (Genie Compagnie) of het Genie Bataljon. Hij heeft zijn opleiding gedaan in Camp Lejeune. QV Uitgeverij is op zoek naar meer informatie over Leenders en eventueel foto’s waarop hij te zien is. Reacties: QV Uitgeverij, tel: 024-3243653, e-mail: info@qvuitgeverij.nl.


3P01 Ab Mos zoekt informatie over de belevenissen van zijn overleden broer Henk Mos en met name over de periode van WO II en van 5 mei 1945 tot 21 juli 1948. In ’43 is Mos gedrost van een Duitse koopvaarder en heeft zich toen gemeld als oorlogsvrijwilliger bij de Zweedse gezant in Zweden. In sept ’44 is hij overgevlogen naar Schotland en uiteindelijk is hij bij de Nederlandse koopvaardij geplaatst. De hele periode na het einde van de oorlog heeft hij bij de Nederlandse luchtstrijdkrachten gediend. Reacties: A. Mos, Oosterhamriklaan 209, 9715 PD Groningen, tel: 050-5774360, e-mail: abmos44@gmail.com.


3P04 Wie kan informatie verstrekken over Bas van Breugel (geb. 6 september 1928)? Van Breugel is in 1948 als sld 1 met ss Zuiderkruis naar Ned.-Indië vertrokken en in juli ’50 teruggekeerd. Reacties: L.F.J. van Breugel, Valkenburgerweg 35, 6361 EA Nuth, tel: 045-5244076, e-mail: l.f.j.vanbreugel@planet.nl.


3P06 Op deze foto uit 1949, genomen op Tjaruban, Ned.-Indië, staat links J.H. Peeters en rechts P. Kessen van het OVW bataljon 2-15 RI (periode juni/aug ’49). Kessen was afkomstig uit Zuid-Limburg, vermoedelijk uit Meezenbroek. Wie kent hem? Peeters wil graag met hem in contact komen. Reacties: J.H. Peeters, Hemelrijk 4, 5961 LT Horst, tel: 077-3983513.


3P02 Wie heeft gediend in Bataljon Zeeland 2-14 RI in Ned.-Indië en kende Ad Beek (geb. 2 mei 1920 te Amsterdam)? Hij was sgt hospik. Alle informatie is welkom. Reacties: P. Beek (zoon), Melis Stokelaan 2268, 2541 GL Den Haag, e-mail:


paulbeek_1956@yahoo.com. 58 april 2017


3P05 A.J. (Toon) Aalsma (†) heeft in Ned.-Indië gediend, zijn zoon zoekt veteranen die hem gekend hebben. Aalsma is op 10 sept 1947 vertrokken en op 7 okt ’47 aangekomen in Tandjong Priok, Jakarta. Hij was ingedeeld bij de Luchtvaarttroepen 4 LVT als administrator met de rang van sgt-maj vanaf sept ’47 tot mrt ’50 (vertrokken op 2 mrt ’50 uit Tandjon Priok, Jakarta naar Nederland met ss Waterman). Hij was gelegerd in Lumbang (Oost-Java). Hij ging na zijn diensttijd regelmatig naar reüniebijeenkomsten. Met dienstmaat E. Pastunink (Soesterberg) had hij regelmatig contact. Wie herkent de mensen of namen op de foto (apr ’49)? Vlnr: E. v. Beysterveldt, J. Klijn, Fr. v. Amersfoort, Tinij Janssen, Leen v/d Heiden, Wim v. Zeijl, Rinus Bramer, Henk Schenkel, A.J. Aalsma, E. Pastunink en Ben Massinger. Reacties: H.J.A. Aalsma, Hoofdstraat 144, 3781 AK Voorthuizen, tel: 06-45808191, e-mail: h.humbert@chello.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65