search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
delde 88-jarige’ S


amen met haar oudste kleindochter bezocht Nelly Singerling (88) zo’n vijf jaar geleden een open dag


voor potentiële bewoners van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Mili- tairen Bronbeek in Arnhem. “Mijn kleindochter zei: ‘Oma, het lijkt me leuk om hier te wonen, echt iets voor jou.’” Singerling woonde destijds in Zandvoort, maar hield een mogelijke verhuizing naar Arnhem achter de hand. Die werd actueel toen ze jaren later enkele weken niet mobiel was door een evenwichtsstoornis en vol- ledig aangewezen was op hulp van buitenaf.


Nieuwe kamer Begin december vorig jaar betrok ze haar kamer in het tehuis. Ze is uitermate tevreden over de nieuwe woonomgeving. “De commandant is fantastisch. Echt een lieve man. Niet dat een commandant dat hoort te zijn”, voegt ze eraan toe. Vanuit haar met zorg ingerichte kamer kijkt ze uit op de ezelweide van de boerderij op het landgoed. “Prachtig! Geen stin- kende auto’s, het is heerlijk om hier te vertoeven.” Singerling zit niet stil; als ze spreekt bewegen haar handen mee. Af en toe bevat haar relaas Engelse woor- den, uitgesproken met een Canadees accent. Het is de erfenis van een vijftig jaar durend verblijf in het land. Toch is het vooral haar directe manier van doen die opvalt. “Ik ben een Amsterdamse: ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg. Mijn dochter is een Canadese en remt me nog wel eens af. Canadezen zeggen, net als Amerikanen, wat je wil horen, maar ze menen er niets van. Daar hou ik helemaal niet van.”


Nederlands-Indië Als jong meisje blonk ze uit in sport, vooral in atletiek. “Ik heb met Fanny


Blankers-Koen gelopen. Haar man was mijn trainer.” Ook later, bij de Marine Vrouwenafdeling (Marva), behaalde ze heel wat medailles tij- dens atletiekwedstrijden. “Ik heb op kantoor gewerkt, maar dat was niets voor mij. Ik ben heel actief, wil dingen doen en niet de hele dag op een stoel zitten. Ik heb mijn vader heel liefjes gevraagd of hij de papie- ren voor de marine wilde tekenen. Dat deed hij en in 1947 vertrok ik. Ik vond het heerlijk.” Na de opleiding in Marva-opleidings- centrum Leyduin in Vogelenzang vertrok Singerling naar de Verbin- dingsschool in Amsterdam voor een opleiding tot codeuse/telexiste, het coderen van telexberichten. Ze werd geplaatst in Den Helder en ontmoette daar een marinier die haar eerste vriendje werd. “Hij ging naar Indië, dus toen wilde ik ook. Voor die tijd had ik nooit gedacht aan een uitzen- ding naar Nederlands-Indië.” Na een korte periode in Batavia ging ze aan het werk op een kleine bui- tenpost net buiten Soerabaja. “De mariniers kwamen wel eens binnen voor een praatje en dan vroeg ik naar hun belevenissen. Ik had altijd het idee gehad dat mannen niet huilen, sterk zijn en geen pijn voelen, maar dat bleek niet zo te zijn. Ik heb daar heel veel geleerd over mensen en hun angsten.”


Verliefd Op deze buitenpost ontmoette ze ook telegrafist Karel met wie ze jaren later in Nederland zou trouwen. “Ik vond het een sympathieke jongen, maar ik was niet verliefd op hem. Dat duurde een tijd.” Singerling ging in 1950 terug naar Nederland, eerder dan Karel. “Terug naar Holland met de boot. Er is niets erger dan een troepentransportschip. Duizend man of meer en er is niets anders te doen dan 30 tot 35 dagen een beetje rond-


Oud-Marva Nelly Singerling diende twee jaar in Nederlands-Indië. Foto: privécollectie Nelly Singerling


lopen.” In de eerste week vond ze al een kantoorbaantje op het schip. Aan het eind van de reis kon ze defini- tief blijven, maar bedankte. “Ik had genoeg van dat reizen en trekken.” Bij de marine wilde ze ook niet blijven. “Ik ben eigenwijs, weet alles beter, maar mijn werk was uitstekend. Ik wilde wat anders doen.” Haar nieuwe werkplek werd het hoofdbureau van de politie in Amsterdam. Op een dag wachtte Karel haar thuis op. Hij ging de dienst uit en enkele jaren later trouwden ze. Aan het geluk kwam een einde, toen hij op 26-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hartaanval. Singer- ling bleef alleen achter en besloot haar geluk in Canada te zoeken. Na diverse losse baantjes ging ze aan de slag als teletype operator bij een groot bedrijf in Toronto.


Vijftig jaar Na enkele jaren trouwde ze opnieuw. Toch keerde ze na de eeuwwisse- ling terug naar Nederland. “Canada is mijn land niet. Ik heb er vijftig jaar gewoond, vijftig jaar te lang.” In Bronbeek zit ze op haar plek. “Ik vind het hier fantastisch! Ik heb altijd goed met iedereen kunnen opschieten. Natuurlijk heb je een voorkeur voor de een of de ander, maar in de marine heb ik nooit moeilijkheden gehad. Ik wist dat ik ook hier geen moeilijkhe- den zou krijgen. Ik ben heel anders dan de gemiddelde 88-jarige.” Niets illustreert dat beter dan haar voornemen om dit jaar tijdens de herdenking van Market Garden nog een parachutesprong te maken. Het zou haar twintigste sprong zijn. “Ze proberen me hier over te halen tot een tandemsprong, maar dat wil ik niet. Ik ga niet bij iemand op schoot zitten! Fysiek ben ik sterk genoeg, dus als ik spring, is het een static line.”


april 2017 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65