This page contains a Flash digital edition of a book.
Koning Willem-Alexander bezoekt Bronbeek


Ter gelegenheid van de herdenking van 65 jaar opheffing Koninklijk Nederlands- Indisch Leger (KNIL), 65 jaar regiment Van Heutsz en 65 jaar oprichting Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) bezocht koning Willem-Alexander op 17 juni Bronbeek. Hij woonde een dodenappel bij voor de 124 gesneuvelde en 4 ver- miste militairen van het NVDN, dat deelnam aan de oorlog in Korea. De koning sprak op de bijeenkomst en er volgde ook een ontmoeting met Koreaveteranen van de Vereniging Oude Korea Strijders (VOKS) en de Koreaveteranen die wonen in het tehuis Bronbeek. (LvD)


Weinig jongeren weten van Srebrenica


Vlnr: Jonghyun Choe (buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Korea) en kolonel M.C. Dulfer (commandant KTOMM Bronbeek), koning Willem-Alexander, L.P.E. Redan (tijdelijk zaakgelastigde van de Republiek Suriname) en luitenant-kolonel K. van Dreumel (commandant Regiment van Heutsz) tijdens het dodenappel voor de gesneuvelde en vermiste militairen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties.


Anjer vervangt roosje thuisfront


Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft tijdens de Nederlandse Veteranendag in Den Haag een anjerspeld uitgereikt aan het thuisfront van Bosnië- en Irakveteraan Marcel Wolters. Met deze speld wil Defensie haar waardering uitdrukken voor iedereen die een familielid steunde tijdens een missie. De anjer, het symbool van de veteraan, vervangt het zogenoemde roosje, dat twintig jaar werd uitgereikt aan de achterban van uitgezonden militairen. Het bladgedeelte van de nieuwe broche/ pin vormt een V van veteraan, maar ook van vredesmissie. De anjer wordt krijgs- machtbreed uitgereikt namens de Commandant der Strijdkrachten (CDS), zo meldt de Defensiekrant. Kinderen krijgen voortaan een kinder- medaille met het logo van de Defensie Organisatie Thuis- front (DOT) en een afbeelding van een duif: het symbool voor vrede en veiligheid waaraan de ouder en daarmee ook het kind een bijdrage heeft geleverd. (JR)


Drie op de vijf jongeren tussen de 16 en 29 jaar weten niets van Srebrenica. Dat blijkt uit een enquête die Human en VPRO hebben laten uitvoeren. De twee omroepen waren bezig met een multimediaal-project over Srebrenica en lieten de voorkennis erover onder jongeren onderzoeken. Aanleiding was een nogal stroef verlopen scène over een Srebenicaveteraan en zijn zoon in het improvisatieprogramma De Vloer Op. Daar bleek dat de acteur die de zoon speelde eigenlijk niet wist wat Srebrenica was. Uit navraag bleek dat voor veel jongeren te gel- den. Diegenen die er wel wat van wisten, vertelden dat ze die kennis uit de media hadden opgedaan. “Vrijwel nul mensen wisten het van school”, vertelde eindredacteur Marc Josten namens beide omroepen in het radio- programma de Ochtend. Hij noemt dat buitengewoon ernstig en reden voor een onderzoek. Hij denkt dat er op middelbare scholen en universitei- ten mogelijk te veel nadruk ligt op de zogeheten 21st century skills, vaardig- heden die jongeren nodig hebben in de 21e eeuw. “Ik vind het onbegrijpe- lijk dat zoiets enorms en zo kort gele- den weggesneden is, weggemoffeld uit ons geschiedeniscurriculum. Weg- gesneden uit de algemene ontwikke- ling van jongeren. Ik vind het echt een rode kaart voor het onderwijs.” (JR)


JULI-AUGUSTUS 2015


9


Bron: ministerie van Defensie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65