This page contains a Flash digital edition of a book.
toespraak hulde aan Fern- hout en zijn medestrijders van toen. Info: J. den Haan, e-mail: haandenj@telfort.nl.


6V02 Op 4 september is de 15e uitvoeringsdag van de Stichting Militaire Prestatie- tocht te Paard (MPTTP). In totaal zijn er vier routes, de longtrail-route (35-40 km), de shorttrail-route (18-25 km) en de route voor de aanspanningen (18-25 km). De route voor de Tactical Pack Animals zal ongeveer 15-20 kilometer bedragen, maar dient wel te voet te worden afgelegd. Alle rou- tes lopen over het terrein van het Nationale Park de Hoge Veluwe. Zie voor het actuele programma de web- site: www.mpttp.nl. Wegens het bereiken van het maxi- mum aantal deelnemers is de inschrijving voor de MPTTP gesloten. Het is nog wel mogelijk om te worden geplaatst op de wachtlijst (e-mail: mpttp@upcmail.nl). Info: Stichting Militaire Prestatietocht te Paard (MPTTP), Simon Vestdijk- straat 23, 6708 NW Wage- ningen, tel: 06-43008629.


6V03 In september is op het Amsterdam Fringe Festival de theatervoorstelling Dan snij ik het vlees wel te zien. Precies twintig jaar na de val van Srebrenica, speelt Saskia Driessen, dochter van een veteraan, een indringende en ontroerende solo over opgroeien met een vader die wordt uitgezonden op vre- desmissies. Dan snij ik het vlees wel vertelt het verhaal van de achterblijvers, met een paar kapotgescheurde verhuisdozen en killer hits uit de jaren negentig. De tekst schreef Saskia samen met Checkpoint-columnist Barry Hofstede. De voorstel- lingen vinden plaats in het Ostade theater te Amsterdam. De speeldagen zijn: 8 sep- tember: 21.30 uur; 9 septem- ber: 19.30 uur; 10 september 21.30 uur; 11 september


19.30 uur. Kaarten à € 11,- zijn te bestellen via www. amsterdamfringefestival.nl.


6V04 Golfpark De Haenen in Teteringen (gemeente Breda) organiseert op 18 september een Veteranen Golf Open, een 18 holes golfwedstrijd en -clinic speciaal voor veteranen. Golfers van elk golfniveau kunnen zich inschrijven voor de 18-holes- wedstrijd, spelvorm ‘texas scramble best ball’ in teams met twee personen. Er wordt gestart om 12.00 uur. Niet golfende veteranen of vete- ranen met een lichamelijke beperking kunnen deelne- men aan de clinic om kennis te maken met de golfsport. Deelnemen aan de Veteranen Golf Open is tevens genie- ten van heerlijke horeca bij ontvangst, op de baan, bij de borrel en tijdens het diner. Info over het programma, de bijbehorende kosten en inschrijving vindt u op de site www.dehaenen.nl. Golf- park De Haenen, Laan der Continenten 70, 4847 DG Teteringen, tel: 076-5783950.


6V05 Het bestuur van de Stichting Saamhorigheids diner Oud-(en actieve) Mari- niers (SSdOM) meldt dat het weer mogelijk is om een buddy op te geven voor het Saamhorigheidsdiner (kerst- diner). Dit diner vindt plaats op 23 november in de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn. Opgave kan via stich-


ting.saamhorigheidsdiner@ gmail.com. De inschrijving sluit op 6 november. Tevens is men op zoek naar vrijwil- ligers die willen meehelpen om de gasten een ongelofe- lijke avond te geven. Opgave via: ssdom.vrijwilligers@ gmail.com. Omdat het saam- horigeheidsdiner geheel gratis is, is men ook op zoek naar sponsoren voor dit evenement. Hiervoor kunt u zich opgeven via ssdom. sponsors@gmail.com. Info: https://www.facebook.com/ Saamhorigheidsdiner.


6V06 Op 15 augustus zal voor het eerst in de geschie- denis een Catalina bij de Indië-herdenking boven het monument in Den Haag een eerbetoon brengen. Het was


ningen heroïsche daden verricht. Zo droeg het vlieg- tuig bij aan de uiteindelijke bevrijding van ons allen. Info: www.catalina-pby.nl, Facebook: https://facebook. com/Dutch.Catalina, e-mail: prudentstaal@hotmail.com.


6V08 Onlangs is in Tiel het veteranencafé 2canrule geopend. De doelstelling van het café is om het gevoel van broederschap weer terug te brengen, het gevoel dat tijdens de uitzending is ervaren, het familiegevoel, kortom een hechte vriend- schapsband. De veteranen- bijeenkomsten zijn elke 3e zondag van de maand vanaf 14.00 uur in Café Gertje, Plein 9 te Tiel. Info: bestuur veteranencafé 2canrule, Daniël Slaman,


tel: 06-41650899, e-mail: danielslaman@hotmail.com.


een jarenlange wens van de Vrienden van de Catalina om een hommage te brengen aan de Indische nabestaan- den. Het amfibisch vliegtuig PBY-5A Catalina heeft in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke bijdrage geleverd aan de bevrijding. In het Verre Oosten hebben deze toestellen in grote getale bij de Marineluchtvaartdienst gevlogen en met hun beman-


6V09 Mud Masters presen- teert tijdens haar evenement in Biddinghuizen op 26 en 27 september 2015 een revolutionair nieuw onder- deel: Mud Masters 24 Hours (MM24). Voor de eerste keer in Europa worden obstacle runners uitgedaagd om in 24 uur zoveel mogelijk rondes van het hindernisparcours af te leggen. Deelname is zowel individueel als in teamverband mogelijk. In tegenstelling tot het reguliere evenement is MM24 een wedstrijd. Info: www.mudmasters.nl.


6V07 Op 12 september 2015 wordt een duikeve- nement gehouden voor veteranen, hun partners, kinderen, familie, vrienden en geïnteresseerden op de duikplaats Zandeiland 4 in Vinkeveen. Deze dag zal in het teken staan van veteranen. Het doel is om het werk van veteranen wereldwijd tijdens de verschillende vredesmissies bekend te maken bij een groter publiek. Veel veteranen doen hun werk onder het wateroppervlak, op deze dag zal daar ook een expositie over gehou-


den worden op het duikterrein. Aan deze dag zal medewerking worden verleend door een team van de Defensie Duikschool Den Helder, de Genieduikers, Douane en Duikteam IJmond. Info en opgave voor deelname aan deze dag via e-mail: info@discoverydivers.nl, website: www.discoverydivers.nl.


JULI-AUGUSTUS 2015 49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65