This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen over verlof


Het verlof dat niet doorging Waarom was ik er zo happig op om vrijwillig naar Nieuw-Guinea te gaan?


Mijn oudste zus en haar man woonden en werkten daar aan de Wisselmeren om een vliegstrip aan te leggen. Teun van Hemert, mijn zwager, was weg- en waterbouwkundige in dienst van het gouvernement. Zij kenden alle Neder- landse burgers op het eiland, zodoende had ik alle adressen van diezelfde Nederlandse burgers op zak toen ik daarheen ging. Met een paar maten ging ik eigenlijk elke avond de wal op om een gezellige avond bij anderen door te brengen. Liever dan weer dezelfde film te zien in de openluchtbioscoop. Met mijn maat Henk Proper kwam ik het meest bij de familie Maat terecht. Hij en zijn vrouw voelden zich een beetje verplicht om het een stel ontheemde Nederlandse jongens wat aangenamer te maken, zo ver van huis. We gingen een beetje bij het gezin behoren en pasten ook wel op hun kinderen als zij een avondje weg wilden.


Ik herinner me nog dat de luchtmachtpredikant bij wie ik catechisatie had gelopen, voorstelde om de belijdenisdienst in de kerkelijke gemeente van Biak te houden. De nazit daarvan werd thuis bij de familie Maat gehouden, inclusief een belijdenisgeschenk zoals ik anders thuis ongetwijfeld ook gekre- gen zou hebben. Mijn zwager was van de Wisselmeren overgekomen om de feestelijkheden mee te maken. Natuurlijk werd erover gesproken dat ik een keer naar ‘boven’ zou komen om mijn zus en twee kleine nichtjes te bezoeken. Dergelijke bezoeken waren streng gelimiteerd. Immers, alles moest per water- vliegtuig vervoerd worden en als er een passagier aan boord was, kon er 80 kg. minder vracht mee. Mijn vertrek naar Nederland naderde en ik hoorde niets van mijn zwager. Niettemin deed hij zijn best bij de heren van het gouverne- ment. Op 3 of 4 oktober ben ik op het vliegtuig gegaan en via Tokio en Ancho- rage naar Amsterdam gevlogen. Diezelfde dag heeft mijn zwager op Biak stad en land afgezocht om mij te vinden, want hij had toestemming om mij op te halen voor een bezoek aan de Wisselmeren. ’s Middags was iemand zo vrien- delijk om hem te vertellen dat ik ’s morgens vertrokken was. Balen!


Jan Meijers, Franeker


Foto: privécollectie Jan Meijers


Terug voor geboorte Als bemanningslid van het fregat Hr.Ms. Abraham Crijnssen vertrek ik op 9 januari 1995 naar de Adriatische


Zee, om deel te nemen aan de controle op het handelsembargo van de Verenigde Naties tegen Servië en Monte- negro en het wapenembargo tegen voormalig Joegoslavië (Operatie Sharp Guard). Bij vertrek uit Den Helder is mijn echtgenote 35 weken zwanger.


Als onze eerste patrouille in het missiegebied erop zit, word ik op donderdag 26 januari met een helikopter overgevlogen naar het Italiaanse Bari. Vandaar pak ik de volgende dag het vliegtuig naar Rome om een paar uur later door te vliegen naar Schiphol. In afwachting van de bevalling word ik met ingang van maandag 30 januari op de Operationele School in Den Helder gedetacheerd. Twee weken later ben ik de trotse vader van een zoon. Een week later, maandag 20 februari, vlieg ik van Amsterdam naar Rome en vervolgens naar Bari. De volgende ochtend word ik samen met een negental postzakken door een helikopter opgepikt. Op zaterdag 29 april keert het schip terug in Den Helder en kan ik mijn zoon, inmiddels ruim twee maanden oud, wederom in mijn armen sluiten.


De vliegtickets heb ik zelf moeten betalen, omdat er geen noodzaak (medische indicatie) was om naar huis terug te keren en naar de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties kan ik fluiten, omdat ik niet continue in het missiegebied aanwezig ben geweest!


Martin de Boer, via e-mail


JULI-AUGUSTUS 2015


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65