This page contains a Flash digital edition of a book.
Twintig veteranen kregen als eerste het nieuwe draaginsigne Nobelprijs VN-militairen, dat door minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert is ingesteld. “Het meer dan negen- duizend militairen tellende UNIFIL- detachement is veruit de grootste groep die voor dit eremetaal in aan- merking komt, maar het insigne is ook voor militairen die deelnamen aan bijvoorbeeld de vredesmissies in


ooit. Dat gold overigens ook voor de delegatie van Dutchbat, die kon reke- nen op extra applaus, ongetwijfeld te danken aan de nieuwe onthullingen over het drama in Srebrenica. De steeds verdere afname van de oudste categorie veteranen werd geïllustreerd door de nog maar drie veteranen die achter het bordje Prinses Irene Brigade acte de présence gaven.


Morgenster Van de oproep aan Nieuw-Guinea-


veteranen om het defilé te boycotten vanwege het verbod op de Morgen- ster, de ‘illegale’ Papoeavlag, was in de delegatie van de Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea Militai- ren niet veel te merken. Toch was er zeker één veteraan die in het defilé als stil protest een afbeelding van de Morgenster op zijn mouw met zich meedroeg. Daags daarvoor was het de PVV die in de Tweede Kamer tijdens de bespreking van de Veteranennota minister Hennis nog eens kapit- telde over dit vlagverbod. Die wat achterhaalde exercitie werd vooral ingegeven door onvrede over het voeren van de IS vlag in de Haagse schilderswijk (“Dat mag wel!”), maar de minister legde nog maar eens uit dat het Nationaal Comité Veteranen- dag gaat over de regels die tijdens het defilé gelden. En dat het alleen toestaan van regimentsvaandels en -vlaggen in overleg met de deel- nemende veteranenorganisaties is besloten.


De delegatie van de Nederlandse Unifil Vereniging met voorop voorzitter Yeb- Jan Joustra met zijn draaginsigne Nobel- prijs VN-militairen. Foto: Willem Moore


Congo, Jemen, India/Pakistan, Syrië en Jordanië. Ik vind het een enorme eer om vandaag het allereerste draag- insigne te mogen uitreiken aan de voorzitter van de Nederlandse Unifil Vereniging, majoor Yeb-Jan Joustra”, aldus de minister.


Libanonveteranen werden dit jaar toch al speciaal in het zonnetje gezet vanwege het feit dat het precies dertig jaar geleden is dat de laatste Unifillers terugkeerden. Het aantal veteranen in de delegatie van de Unifil Vereniging in het defilé was dan ook groter dan


En dan was er nog de kwestie van de motorrijdende veteranen van Veterans MC die vorig jaar met hun colors niet welkom waren. Reed vorig jaar uit protest daartegen alleen nog maar voorzitter Henk van Boxtel van de Stichting Nederlandse Vete- ranen Motorrijders (SNVM) mee, dit jaar was het weer gewoon een dele- gatie van 25. Maar wel uitgerust – uit eigener beweging, zo benadrukt de SNVM – met krijgsmachtuniformen, zodat de discussie geneutraliseerd lijkt. Opvallend was het statement van directeur Veteraneninstituut KTZA b.d. Frank Marcus, die in het veteranendefilé bij Van Boxtel achterop zat, hetgeen met name op de social media op grote bijval kon rekenen.


Radio 5


Dat laatste was ook al merkbaar op het Haagse Malieveld waar het defilé


Directeur Veteraneninstituut KTZA b.d. Frank Marcus achterop bij SNVM-voorzitter Henk van Boxtel. Foto: William Moore


Minister-president Mark Rutte spreekt de genodig- den in de Ridderzaal toe. Foto: Jan Peter Mulder


ook dit jaar eindigde. Op het terrein was weer veel plaats ingeruimd voor veteranenverenigingen om zich aan het publiek te presenteren, maar ook voor speciale tenten voor vete- ranenkunst en veteranen die boeken schrijven. In de tent van Radio 5, die de hele dag vanaf het Malieveld een live-uitzending verzorgde, werden onder meer interviews gehouden met getraumatiseerde veteranen over de hulphond die ze via KNGF gekregen hebben.


De organisatie schatte het totale aantal bezoekers op 97.000 en hoe- wel er ook op het Malieveld grote drukte heerste, liep het al vroeg op de middag leeg. Wellicht kwam dat omdat het jongere publiek muzikaal wat minder aan zijn trekken kwam. Behalve de altijd swingende Boston Tea Party met covers van de Vetera- nen top 50-nummers, was het toch vooral de oudere garde die bediend werd met namen als Anita Meyer en Anneke Grönloh. De laatste kreeg uit handen van Commandant der Strijd- krachten Tom Middendorp triple platina voor haar versie van de Vera Lynn-klassieker We’ll Meet Again. Met het oog op die boodschap: Veteranendag valt volgend jaar op zaterdag 25 juni.


JULI-AUGUSTUS 2015 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65