This page contains a Flash digital edition of a book.
Lees Checkpoint ook digitaal


Met een pictogram is ook in deze Checkpoint aangegeven wanneer er in de digitale versie meer informatie en foto- en videomateriaal staan bij het betreffende artikel. In de digitale Checkpoint deze maand vindt u meer ingestuurde foto’s van de lokale veteranendagen, de internetrubriek Intercheck en directe links naar websites met aanbiedingen.


Inlogprocedure Voor al die extra’s hoeft u niet veel te


In de digitale Checkpoint vindt u meer foto’s van lokale veteranendagen, zoals deze van de veteranendag in Doetinchem. Foto: Jan van den Brink


doen. Als u in de App Store of Play Store zoekt op Checkpoint, staat de app van het veteranentijdschrift bovenaan. U klikt op het icoontje (logo) van Checkpoint en vervolgens op inloggen. Alle veteranen, jong of oud, postactief of in werkelijke dienst en woonachtig in binnen- of buiten- land, loggen in met het veteranenpas- of peoplesoftnummer als inlognaam en als wachtwoord Checkpoint (met hoofdletter). Ook niet-veteranen kunnen de app van Checkpoint downloaden, maar zij betalen


€ 1,79 per uitgave. Voor meer informatie en doorverwijzing naar de verschillende app-stores kunt u ook terecht op www.veteraneninstituut.nl/erkenning/checkpoint.


Voorkeur voor digitaal? Wilt u alleen de digitale Checkpoint


lezen en niet meer de papieren versie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@veteraneninstituut.nl.


Veteranendag Marechaussee 2015


Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal dr. Hans Leijtens, nodigt zijn veteranen, jong en oud, beroeps en dienstplichtig, postactief of nog in dienst, uit voor de 16e Veteranendag KMar. Deze vindt plaats op vrijdag 2 oktober 2015 van 09.30 tot 15.30 uur op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn.


De projectorganisatie heeft aan dit samenzijn het thema 30 jaar Libanon meegegeven. In november 1985 kwam de laatste Nederlandse militair uit Liba- non terug, waar Nederland vanaf 1979 deel uitmaakte van UNIFIL. KMar-per- soneel verrichtte er militaire politiedien- sten vanuit de Brigade KMar in Haris of men was geplaatst bij de Military Police Company (MP-Coy) van het UN-hoofd- kwartier in Naqoura. Op deze vrijdag zijn enkelen gekleed in het gevechts- pak van toen en de Nederlandse Unifil Vereniging komt met UN-voertuig(en) en een Libanon-checkpoint. Acte de présence geven: het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, ruiters,


60 JULI-AUGUSTUS 2015


brigade buitenlandmissies, re-enactors en vele anderen. Centraal staan elkaar ontmoeten en de veteranenbanden aan- halen of verstevigen.


Aanmelden


Nieuw is dat postactieve KMar-vetera- nen zich digitaal moeten aanmelden via Mijn Vi. Heeft u nog niet eerder gebruikgemaakt van Mijn Vi? Registre- ren kan op www.veteraneninstituut.nl/ diensten/direct-regelen. Beschikt u niet over internet, dan kunt u bellen met het Veteranenloket: 088-3340000. Onder postactieve veteranen worden nadruk- kelijk ook verstaan de oudgedienden bij het Korps Politietroepen en het Korps


Militaire Politie. Veteranen in actieve dienst melden zich aan via veteranendag.kmar@mindef.nl. In september ontvangt u het programma- boekje dat tevens het toegangsbewijs is voor de kazerne. Er is busvervoer gere- geld van en naar het station NS, evenals consumptiebonnen en een herinnerings- bon. Voor meer informatie kunt contact opnemen met ow Ari Buikema van de projectorganisatie: 06-20630242.


Lekkere drukte voor de evenementen vóór de tent op het square. Foto: Rob Gieling


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65