This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Gerrie Koops, Jos Morren, Nelleke Rienstra en Hein Scheffer


Afspraken


Op 13 mei heeft in Rotterdam de KL- veteranendag plaatsgevonden. Dit jaar was er ook een groot aantal actief die- nende veteranen aanwezig. De belang- stelling was groot en er is zelfs een inschrijvingenstop ingesteld. Echter, uit de registratie bij binnenkomst bleek een groot aantal veteranen niet te zijn komen opdagen. Bovendien hadden zij veelal gratis vrijvervoerbewijzen ontvan- gen van het Veteraneninstituut en niet teruggestuurd. Met als gevolg dat een grote groep veteranen onnodig is teleur- gesteld omdat zij niet deel hebben kun- nen nemen en tegelijkertijd veel geld is verspild aan veteranen die niet zijn komen opdagen. Hetzelfde zie ik gebeu- ren bij sommige andere krijgsmachtde- len en bijvoorbeeld de tribuneplaatsen bij het defilé. Op papier zijn de tribunes ‘vol’, maar tijdens het defilé zijn veel plaatsen leeg.


Ik ben hiervan geschrokken. Dit past niet bij een veteraan: een veteraan houdt zich aan zijn afspraken, ‘een man een


man, een woord een woord’. Naast het ‘normen en waarden’-aspect hebben dit soort incidenten een negatieve invloed op de onderhandelingen die het Vetera- nen Platform met Defensie en het vfonds voert over de besteding van de gelden voor veteranen. Ook zullen veteranen voortaan rekening moeten houden met extra administratieve procedures om misbruik en verspilling te voorkomen. Op de vrijdag voor de Nederlandse Vete- ranendag is de Veteranennota behandeld door de vaste Kamercommissie voor Defensie van de Tweede Kamer. Met de Veteranennota legt de minister jaarlijks verantwoording af aan onze volksver- tegenwoordiging over het veteranen- beleid. Het Veteranen Platform is door Defensie betrokken bij de totstandko- ming van de nota. De speerpunten van het Veteranen Platform zoals beeldvor- ming, borging nuldelijnsondersteuning, het meer betrekken van actief dienende veteranen en blijvende aandacht voor oudere veteranen worden door de


minister onderschreven. Inhoudelijk is er vooral gedis- cussieerd over de vragenlijsten die moeten worden ingevuld na uitzending, het PTSS-protocol, de mate- riële voorzieningen voor beschadigde veteranen en de wachttijden in de zorg. Tot slot kijk ik terug op een zeer geslaagde Veteranendag. Het weer was prachtig en de opkomst enorm. De koning was zeer tevreden over het defilé en vroeg mij als paradecommandant zijn complimenten over te brengen aan allen die daaraan hebben bijgedragen. Daar wil ik graag mijn persoonlijke complimenten aan toevoegen. De Nederlandse Veteranendag ‘staat’ en is een niet meer weg te denken fenomeen in onze samenleving.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn


e-mail: info@veteranenplatform.nl


Gastles 97-jarige veteraan resulteert in winnaar tekenwedstrijd


Uit honderden inzendingen van ongeveer veertig scholen is de tekening van Jill van Osch gekozen als de winnaar van de aller- eerste tekenwedstrijd van Veteranendag. De tekenwedstrijd is onderdeel van het educatieve programma Veteraan in de Klas. Leerlingen maken tijdens een gastles kennis met iemand die als militair heeft gediend in uiteenlopende oorlogen en vredesmis- sies, bijvoorbeeld in voormalig Nederlands-Indië, Libanon of Afghanistan. Jill zit op het Montessorischool in Venray en had met haar klas een gastles van Henk van Straten. Deze 97-jarige veteraan is sinds 2011 actief als veteraan in de klas en heeft dit schooljaar meer dan twintig gastlessen gegeven over zijn persoonlijke ervaringen. Van Straten over de tekenwedstrijd: “Ik dacht dat het een plaatselijke wedstrijd was en nu bleek dat het een landelijk wedstrijd was. Dan kom je tot het besef dat je een belangrijke rol hebt gespeeld. En het geluk hebt gehad dat er een bijzondere leerkracht was en een geïnspireerde leerling die werkelijk heel lief was en die me diep ontroerd heeft met haar tekening. We zijn voor het leven met elkaar verbonden door die tekening. Zij zal mij nooit meer vergeten en ik haar niet.” Als hoofdprijs zat Van Straten samen met Jill en haar klas in de Ridderzaal tijdens de Nederlandse Veteranendag. Met vooraf een korte kennismaking met de


Veteraan Henk van Straten en winnares van de tekenwedstrijd Jill van Osch. Foto: Nederlandse Veteranendag


minister-president in het bekende torentje. Meer informatie over het educatieve programma Veteraan in de Klas? Ga naar www.veteraanindeklas.nl of kijk op facebook.com/veteraanindeklas. (CC)


JULI-AUGUSTUS 2015 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65