This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen over verlof


Dubbel bedrag voor verlof Mijn uitzending was Cambo V, 1993, ik was gelegerd in


Sisophon. Wij waren daar met vier heli’s ter ondersteu- ning van de mariniers, ik (luchtmachter) was crewchief op een Alouette 3 helikopter. Mijn termijn was daar drie maanden. Voor mij als luchtmachter was het verlof uniek geregeld. Voordat we wisten waarheen en hoe kregen


we te horen dat we een bedrag van de mariniers kregen, maar tevens ook van de luchtmacht. Of ze dit van elkaar wisten, weet ik heden ten dage nog niet. Het verlof werd geregeld via een bureau in Bangkok. Daar konden we een bestemming opgeven. De mariniers betaalden de reis en het hotel. Ik koos voor Pattaya. We kregen niet meer dan tien dagen. Maar ik beschikte nog over het bedrag van de luchtmacht. Met dit bedrag heb ik mijn partner over laten komen uit Nederland. Alles werd geregeld via het kantoor in Bangkok. Bijna alle luchtmachters hebben hun partners over kunnen laten komen, zelfs met kinderen erbij. Wat dit Defensie heeft gekost, daar zal ik maar niet over gissen. Mijn verlof was geweldig, maar ik raad iedereen aan om niet naar Pattaya te gaan met vrouw en kinderen. De dag van mijn verlof was nog spannend door omstandigheden. Om 17.00 uur moesten wij in Bangkok zijn om onze vrou- wen op te vangen uit Nederland. Het vervoer naar Bang- kok mochten we zelf regelen met een van onze heli’s. Twee dagen voor mijn verlof zat ik in Phnom Penh. De dag voor mijn verlof konden we niet terug door mist. Gelukkig kon- den we de dag daarop vertrekken. We zouden tanken in Sisophon en dan doorvliegen naar Bangkok. Tien minuten voor de landing kregen we via de boordradio bericht dat we brancards op moesten halen in verband met een onge- val van mariniers die op een antitankmijn waren gereden. We zijn naar de plek gevlogen van het ongeval en hebben met drie heli’s de gewonden naar het veldhospitaal gevlo- gen. Met steeds in mijn hoofd: ik moet op tijd in Bangkok zijn. Alles is op het nippertje goed gekomen. Ik ben ook in Bosnië geweest. Daar ging iedereen tijdens het verlof met het vliegtuig naar Nederland en na een week weer terug. In mijn gedachte bedank ik altijd Relus ter Beek (toen minister van Defensie) voor mijn kapitale verlof. Hij was toen ook bij ons in Cambodja.


Ed Spieksma, Arnhem Foto: privécollectie Ed Spieksma


Terugkeer van verlof


Op 9 april 1981 zette mijn echtgenote mij af voor de vertrekhal op Schiphol. Daar trof ik een aantal eveneens terugkerende collega’s. Totaal een stuk of zeven manschappen, onder wie majoor Jos de Waard van de sectie voorlichting van het bataljon.


Bij de KLM-balie zou worden ingecheckt, alle verlofgangers kregen daar te horen dat hun retourvlucht per KLM naar Beiroet geen doorgang kon vinden omdat het te onveilig was op en rondom het vliegveld daar. Er was immers voortdurend strijd tussen christenen, moslims en Druzen. Nu was de KLM wel altijd de eerste maatschappij die uit veiligheidsoverwegingen vluchten cancelde bij gevaarlijke situa- ties. Na enig heen en weer bellen, kwam daar plotseling een oplossing. We kregen een ticket aangebo- den naar Zurich in Zwitserland en vandaar was het misschien mogelijk met een andere maatschappij naar Beiroet te komen. Bij de balie van de MEA (Middle East Airlines) kregen we te horen dat de MEA inderdaad een toestel had dat dezelfde dag nog naar Beiroet vertrok. Wat ons verbaasde, was dat we kennelijk de enige passagiers waren. Dat leverde ons per persoon zeker twee stewardessen op en we kregen het menu voorgezet compleet met zoveel flesjes wijn als we wilden. De landing verliep probleemloos en maar iets te laat arriveerden we weer op onze post en konden aan het werk.


K.A. de Brie, via e-mail JULI-AUGUSTUS 2015 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65