This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen met een missie voor het goede doel


hadden we golven van 2 meter hoog en wind tegen. Dan komt het echt aan op kracht, doorzettingsvermo- gen en teamwork.” Gniffelend: “Ik had grote blaren op mijn handen en schaafwonden op plekken waar de zon nooit komt.” Voor de tocht, die op 5 september start onder de Erasmusbrug, is een week uitgetrokken. Niet omdat de mariniers er zolang over roeien, maar ze doen onderweg ook nog Vlissin- gen aan voor een ceremonie bij het standbeeld van Michiel de Ruyter, de oprichter van het Korps Mariniers. De roeiers zijn uiteraard ook afhan- kelijk van de weersomstandigheden. Het wordt bijvoorbeeld heel moeilijk bij een combinatie van windkracht 5 en hoge golven, dan varen ze niet uit. Op de Noordzee moeten ze boven- dien twee drukke vaarroutes over- steken, met veel grote zeeschepen die de negen kleine roeibootjes niet kunnen zien. Maar gelukkig varen ze onder de vlag van de Koninklijke Marine en worden ze begeleid door bevoorradingsschip Zr.Ms. Johan de Witt. Er wordt in een roulatiesysteem geroeid: het is twee uur op en zes uur af, dan kunnen ze slapen, eten en drinken aan boord van de Johan de Witt. Dat is overigens niet het enige schip dat meevaart. “We wor- den straks begeleid door een armada van schepen”, vertelt Van de Werken opgetogen. Hij benadrukt ook nog even dat de roeiers niet alleen tijdens de overtocht ondersteuning krijgen van de Koninklijke Marine, maar ook tijdens de voorbereidingen. “We krijgen sloepen in bruikleen en de marine faciliteert onze accommoda- ties tijdens de trainingen.”


Buddy’s Wat de roeitocht extra bijzonder


maakt, is dat de mariniers zich hier- mee inzetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor collega’s, buddy’s en familieleden die het nodig hebben. Van de Werken: “Er zijn collega’s bij, voor wie wij roeien, die zelf ook meedoen, zoals minder- valide roeiers. Van sommige roeiers


hoor ik tijdens trainingen dat dit een keerpunt is in hun leven, dat ze weer een doel hebben en dat ze weer ergens bij horen. Wij mariniers hebben geleerd om voor elkaar te zorgen.”


Een van de roeiers is oud-marinier Meindert Hogendoorn (45) die in zijn carrière bij de mariniers op meerdere missies is geweest. In 1991 ging hij naar Irak om de grens te bewaken en in 1992 naar Cambodja, waar hij zeven maanden in de jungle zat. Hogendoorn: “Dat was een mooie avontuurlijke uitzending. Ik ben twintig jaar later met een oud-collega nog terug geweest naar Cambodja en toen heb ik kunnen ervaren dat onze uitzending wel degelijk zin heeft gehad.” Verder ging hij op mis- sie naar Rwanda, Haïti en Eritrea/ Ethiopië. “Ik wilde zoveel mogelijk landen zien. Nou, dat is me gelukt. Maar daarna vond ik het welletjes, ik wilde een gezin stichten. Achteraf realiseer ik me dat al die uitzen- dingen best moeilijk moeten zijn geweest voor collega’s met een gezin. Niet alleen voor die collega’s, maar ook voor het thuisfront.”


Inmiddels werkt Hogendoorn in een sportschool, waar overigens geen roeiapparaat staat. Hij moet dus net als de anderen mee het water op om te trainen, zo’n twee keer per week en ook nog eens tijdens trainings- weekenden. “Bij die trainingen kwam ook meteen het oude ver- trouwde gevoel van saamhorigheid en kameraadschap weer terug. En


Deelnemer en veteraan Meindert Hogendoorn.


slap ouwehoeren, dat heb ik wel gemist.” Hij noemt het goede doel de belangrijkste reden dat hij mee roeit. “Al het geld van sponsors, donaties en onze contributie gaat in een pot voor jongens met PTSS of met een fysieke aandoening of ter ondersteu- ning van de familie.” Maar hij heeft er ook duidelijk veel zin in: “Ik vind het een leuk avontuur en als oud- marinier wil ik dit echt niet missen.” En blaren? Hogendoorn kijkt naar zijn handpalmen en fluistert lachend: “Nee, die heb ik niet.” Maar wat niet is, kan nog komen, na 350 kilometer roeien op volle zee.


Dutch Marines Rowing Challenge


De Dutch Marines Rowing Challenge is 350 kilometer, van Rotterdam via Vlissingen naar Londen. Start: 5 september in Rotterdam onder de Erasmusbrug. Op 6 september komen de roeiers aan in Vlissingen. Op 7 september vindt vanuit Vlissingen de overtocht plaats naar Londen. Op 12 september is de finish bij Tower Bridge, waar de (oud-) mariniers zullen deelnemen aan de Great River Race, het grootste roei-evenement ter wereld.


Info en donaties: www.dmrc.nl. JULI-AUGUSTUS 2015 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65