This page contains a Flash digital edition of a book.
Ooggetuige op Schiphol te wachten’


ook wel eens gingen over de grote tegenstellingen in de wereld en de vaak zo dubieuze rol van religie daarin. “Het was dan ook een prachtig moment toen Moham- med, een adjudant van de marechaussee van Marok- kaanse afkomst, tijdens deze missie als tolk werkzaam voor ASIFU, me vlak voor zijn vertrek naar huis vroeg of hij tijdens zo’n mijmermoment een gedicht mocht voorle- zen, juist vanuit zijn persoonlijke religieuze achtergrond als moslim. Dat zoiets in een goede collegiale sfeer kan gebeuren, in een kring van mensen met volstrekt uiteen- lopende achtergronden en opvattingen, is op zichzelf een teken van hoop. Ik vind Defensie in dat opzicht vaak een voorbeeld voor de samenleving als geheel. Te mid- den van een situatie waarin geweld en aanslagen bijna ‘gewoon’ zijn, is er op zo’n moment sprake van een oase van vrede, waar mensen zoeken naar de verbinding met elkaar.”


Een warm bad Het Sociaal Medisch Team kreeg regelmatig te maken met


‘mijmermomenten’. Op zondagmorgen om half tien. In de buitenbar, een begrip in Gao. Aan de ene kant zette ik dan een tafeltje met wat kaarsjes en een kring van stoe- len neer, aan de andere kant van de bar zaten collega’s koffie te drinken en hun krantje te lezen. Het ‘openbare’ leven ging aan de rand van die mijmermomenten gewoon door.”


Knoop vertelt dat het inhoudelijk in die mijmeringen ging over allerlei zaken rond het op uitzending zijn: onderlinge omgang, zin en betekenis van het werk, de relatie met het thuisfront, verlangen, heimwee en hoop. “Over die hoop is er een prachtig gedicht van Vaclav Havel, de eerste president van Tsjechië na de Wende, dat ik ook zeer van toepassing vind op het werk dat we als militairen in deze vredesmissies verrichten. Ik maakte veel werk van de postertjes, waarop het thema voor het mijmermoment werd aangekondigd, bijvoorbeeld met een opvallende woordspeling, zoals Peace of Cake.” Knoop geeft aan dat die mijmermomenten natuurlijk


berichten van het thuisfront die via het Situatiecentrum (SitCen) binnenkomen. “Ga maar na, als elke militair globaal twintig personen in zijn directe netwerk heeft, betekent dat voor vijfhonderd militairen een thuisfront van in totaal tienduizend personen. Het kan niet anders of in bijna vijf maanden doen zich aan dat thuisfront ingrijpende gebeurtenissen voor. Veel van de jonge mili- tairen hebben grootouders op leeftijd, dus er is altijd een kans op ernstige berichten.” Als zulke berichten binnen- komen, gaan militairen, als de regels het toelaten en het advies van het Sociaal Medisch Team vanuit het uitzend- gebied in Nederland wordt overgenomen, doorgaans zo snel mogelijk met buitengewoon verlof. Een enkeling blijft, omdat men voor vertrek met de direct betrokkenen een ander scenario besproken heeft. “Ik had niet direct verwacht ook zelf tot deze categorie verlofgangers te gaan behoren. Maar op 1 januari van dit jaar heeft mijn vrouw via het SitCen laten weten dat haar vader na een val in het verpleeghuis stervende was. Zij wilde heel graag dat ik zo snel mogelijk naar huis zou komen. Zo hadden


Hoop


is ergens voor werken omdat het goed is,


niet omdat het kans van slagen heeft.


Hoop is niet hetzelfde als optimisme; evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Het is de zekerheid dat iets zinvol is


onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van het resultaat.


Vaclav Havel


JULI-AUGUSTUS 2015


45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65