This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Draaginsigne Nobelprijs voor de Vrede voor militairen zeven VN-vredesmissies


In 1988 is aan de dertien VN-vredes- machten die in de periode van 1948 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden, de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. In de jaren tot 1988 heeft Nederland deel- genomen aan zeven van die VN-vredes- missies: Libanon (UNOGIL en UNIFIL), Egypte (UNEF-1), Congo (UNOC), Jemen (UNYOM), India/Pakistan (UNIPOM) en Syrië/Jordanië (UNTSO). Als erken- ning voor de ruim negenduizend Neder- landse veteranen van die zeven vredes- machten heeft de minister van Defensie


onlangs besloten een draaginsigne Nobelprijs VN-militairen in te stellen. Van de veteranen die recht hebben op het draaginsigne maakt ruim 95 procent deel uit van UNIFIL (1979-’85). De eer- ste twintig draaginsignes zijn inmiddels uitgereikt op de Nederlandse Veteranen- dag (zie ook pag. 33).


Om in aanmerking te komen voor het draaginsigne geldt een uitzendtijd van minimaal dertig dagen. De draaginsignes worden vanaf september 2015 verstrekt. Veteranen en nabestaanden van vetera-


nen die hier recht op hebben, kunnen hun interesse kenbaar maken op de website van het Veteraneninstituut (Vi). Veteranen en nabestaanden doen dit op veteraneninstituut.nl/diensten/ direct-regelen. Veteranen in dienst ont- vangen mogelijk via Defensiekanalen op een later moment aanvullende infor- matie. Houd voor nadere mededelingen Checkpoint en de website van het Veteraneninstituut in de gaten. (CC)


Regeling gratis vervoer veteranen onder druk


Veteranenpashouders kunnen onder meer gebruikmaken van een regeling waarbij zij voor het bijwonen van bij- voorbeeld reünies, herdenkingen of veteranendagen jaarlijks twee gratis treinkaarten kunnen aanvragen. Voor enkele specifieke gelegenheden zijn er extra gratis treinkaarten beschikbaar. Helaas blijkt dat er misbruik wordt gemaakt van deze bijzondere regeling voor veteranen. Treinkaarten worden wel aangevraagd, maar niet gebruikt voor het bezoeken van het veteraneneve- nement waarvoor ze verstrekt worden. Bijkomend negatief effect is dat de orga- nisatoren van het desbetreffende evene- ment rekenen op een veel groter aantal deelnemers dan er daadwerkelijk ver- schijnt – met alle verspilling van dien. Dit zorgt ervoor dat het voortbestaan van de hele Regeling reüniefaciliteiten gevaar loopt. Deze vorm van budgetver- spilling is natuurlijk onaanvaardbaar en veteranen die naar eer en geweten gebruikmaken van de regeling dreigen hiervan de dupe te worden. Derhalve een dringende oproep aan veteranen om alleen treinkaarten aan te vragen voor de evenementen en die als zodanig ook te gebruiken. Heeft u treinkaarten aangevraagd en ontvangen, maar bent u verhinderd? Meld u dan af en retour- neer onder vermelding van uw gegevens kosteloos de treinkaarten aan het Vetera- nenloket, Antwoordnummer 2028, 3940 VB Doorn. (CC)


54 JULI-AUGUSTUS 2015


Alsnog Mobilisatie-Oorlogskruis voor meidagenveteraan


Maandag 15 juni was een wel heel bijzondere dag voor meidagenveteraan Willem Wolters (zie Checkpoint 4-2014). Geheel onverwacht ontving hij uit handen van Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen, luitenant- generaal Bart Hoitink een Mobilisatie-Oorlogskruis. Tijdens de meidagen van 1940 zette Wolters zich in het heetst van de strijd in op de Grebbelinie. Voor het Interviewproject Nederlandse Veteranen vertelde Wolters in 2014 zijn verhaal. Toen werd duidelijk dat hij voor zijn inzet nooit een onderscheiding heeft ont- vangen. 75 jaar na dato, na de presentatie van het boek Militaire ooggetuigen. De strijd in mei 1940 op het Veteraneninstituut, werd aan Wolters gevraagd het podium te betreden. Generaal Hoitink: “Hij zat midden tussen de aanval- len en tegenaanvallen. Hij deed zijn plicht, tot aan de capitulatie. Na de capitula- tie kwam meneer Wolters


IGK Bart Hoitink en meidagenveteraan Willem Wolters. Foto: Arie IJdo


in krijgsgevangenschap, uitgeput door de strijd, verder uitgeput door de lange mars vanuit zijn laatste stellingen naar de Duitse grens. En al duurde het krijgsgevangen- schap maar een maand, het was een zeer zware maand. In het verdere verloop van de oorlog is meneer Wolters betrokken geweest bij verzetsactiviteiten. Hij dook onder, omdat hij niet in Duitsland tewerkgesteld wilde worden. Kortom, hij heeft zich in alle opzichten een goede en plichtsgetrouwe militair getoond en – in de ter- men van destijds – een goede Nederlander.” Lees meer over de heer Wolters en zijn onderscheiding online: veteraneninstituut.nl/meidagenveteraan-wolters. (GK)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65