This page contains a Flash digital edition of a book.
Check In I


k leerde Leon Wecke kennen op de eerste dag dat ik in de jaren zeventig mijn studie aan de Nij- meegse universiteit begon op de sectie politico- logie. Met zijn bruine krullen en volle bakkebaar- den was hij een opvallende verschijning. En zo gauw je die wat zware, een beetje gedragen stem hoorde – onge- twijfeld mede gevormd door de sigaren die altijd aan zijn lippen bungelden – had hij gelijk alle aandacht. De colleges die hij gaf over oorlogs- en vredesvraagstuk- ken waren dan ook altijd drukbezocht en ik kan me ook niet herinneren dat ik er een heb meegemaakt waarbij ik me ook maar één moment verveeld heb. Dat was bij menig collega-docent wel anders. Wecke verstond de kunst om met cynisme en vooral veel humor zijn betoog zo te verlevendigen dat de leermomenten altijd wisten te beklijven.


Ik maakte hem ook op andere plekken mee, want als studentenlid van de sectieraad nam ik ook deel aan de discussie over het beleid bij politicologie. Daar zag ik hoe drs. Wecke tegenover collega’s die wel gepromo- veerd waren als een leeuw moest vechten voor ‘zijn’ Studiecentrum Voor Vredesvraagstukken. Toen we vijftien jaar geleden met Checkpoint begon- nen, hoefde ik niet lang na te denken over een colum- nist die ook qua leeftijd affiniteit had met de oudere generaties veteranen. Wecke nam de uitnodiging met beide handen aan en kweet zich buitengewoon toege- wijd van zijn taak. Nooit hoefden we hem te wijzen op een naderende of al gepasseerde deadline en kritische brieven wilde hij het liefst ook persoonlijk beantwoor- den. Op de speciale bijeenkomsten voor medewerkers van Checkpoint eens in de twee jaar was hij altijd aan- wezig en werd hij legendarisch door op hoge leeftijd – met pacemaker – fanatiek deel te nemen aan karting. Hoe plichtsgetrouw hij was, bleek wel toen hij zich vorige maand, nadat hij was opgenomen in het zieken- huis, nog druk maakte over zijn nieuwe column voor Checkpoint. Helaas heeft hij die niet meer kunnen schrijven. Het zal moeilijk worden om de leegte die hij achterlaat te vullen en vanaf deze plek wens ik zijn dierbaren nogmaals veel sterkte met dit verlies.


Fred Lardenoye, hoofdredacteur Checkpoint


Inhoud Nieuw: Veteraan in beeld


Op pagina 4 en 5 vindt u de nieuwe fotorubriek Veteraan in beeld. De rubriek sluit aan bij een van de thema’s waar het Veteraneninstituut zich mee bezighoudt. De redactie vraagt professionele fotografen om hun beeld van veteranen op te sturen en kort te vertellen waarom zij juist dit beeld willen publiceren. Fotografen kunnen voor meer informatie over de vorm, vergoeding en deadlines een e-mail sturen naar: checkpoint@veteranen.nu.


26


4 Veteraan in beeld Nieuwe fotorubriek


6 Check Up 10 Verlof


Korte nieuwsberichten Met permissie!


12 Interviewcollectie veteranen Fragmenten over verlof


13 Veteranen over verlof Inzendingen van lezers


19 Checkpoint Barry Column Barry Hofstede


20 Verplicht verlof Naar huis vanwege brand


22 Leon Wecke In memoriam


Ansichtkaart uit 1947. Illustratie: Carol Voges/Uitgeverij Rembrandt, Amsterdam


23 Veteranennota 2015 Complimenten en kritiek


2


JULI-AUGUSTUS 2015


Veteranendag Nuth. Foto: dhr. en mevr. Jaspers


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65