This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint-columnist Leon Wecke overleden


Checkpoint-columnist en polemoloog Leon Wecke is zaterdag 13 juni overle- den. Hij schreef zijn column De Wereld volgens Wecke vanaf het allereerste nummer van Checkpoint dat in augus- tus 2000 verscheen. Zijn laatste column ‘Unsave haven’, die net als zijn eerste bijdrage over Srebrenica ging, stond in het juninummer van Checkpoint.


Door: Fred Lardenoye Foto: William Moore


W


ecke werd gebo- ren in Arnhem en maakte daar als 12-jarig jongetje de


mislukte operatie Market Garden mee, die mede tot gevolg had dat het gezin Wecke tijdelijk geëvacueerd moest worden. Zij vonden onder- dak bij een lid van de door Duitsers opgerichte Nederlandse Landwacht, waardoor de jonge Wecke al vroeg leerde dat er tussen ‘goed’ en ‘fout’ ook nog een grijs gebied is. Hij zou later als columnist regelmatig over deze oorlogservaringen schrijven. Hij vervulde zijn dienstplicht in 1953 en hielp als militair nog mee bij de Watersnoodramp. Maar voor zijn herhalingsoefeningen weigerde hij op te komen uit protest tegen de atoombewapening van de NAVO. Wecke studeerde, na een kort inter- mezzo op de Amsterdamse toneel- school, Politieke en Sociale Weten- schappen in Nijmegen en Parijs. Tevens voltooide hij een journalis- tieke opleiding, waarna hij enige jaren doceerde aan de toenmalige journalistenopleiding in Nijmegen.


Studiecentrum voor


Vredesvraagstukken Twee jaar na de oprichting in 1966 ging hij werken bij het Studiecen- trum voor Vredesvraagstukken van


22 JULI-AUGUSTUS 2015


die hij tot zijn dood zou blijven uitdragen en die hij zelf ooit als volgt for- muleerde: “Niet de waar- heid, werkelijkheid of feitelijkheid telt, maar dat wat we ervoor aanzien. Of misschien beter: dat wat de mens door andere mensen wordt wijsge- maakt.”


Columnist Checkpoint


Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in 1997 weigerde hij met een beroep op het gelijkheidsbeginsel afscheid te nemen van de universiteit. Hij was sindsdien als senior- docent verbonden aan het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken en later het CICAM. Ook doceerde hij aan het Instituut Defensie Leer-


de Katholieke Universiteit Nijmegen. Lange tijd was hij op bevlogen wijze actief als directeur van dit studie- centrum, dat tegenwoordig bekend staat onder de naam Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management (CICAM). Wecke werd een buitengewoon populair docent bij de studierichting politicologie en concentreerde zich bij zijn onderzoek vooral op beeld- vorming met betrekking tot internati- onale bedreigingen. Hij publiceerde veelvuldig over vijandbeelden, zoals het beeld van de Sovjet-Unie in de Nederlandse publieke opinie en in politieke documenten tijdens de Koude Oorlog. Ook onderzocht hij de beeldvorming van het zogenoemde wereldterrorisme.


Daarmee werd hij ook een graag geziene gast in de media en op (wetenschappelijke) discussiefora over politieke ontwikkelingen op dit gebied. En hij leerde in zijn onder- zoeken en studies een belangrijke les,


gangen, het Instituut Clingendael en de opleiding van de Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn. Hij was als columnist actief voor Omroep Gelderland en bleef als deskundige regelmatig in de media verschijnen, onder meer ten tijde van de oorlog in Irak en Afghanistan. Vanaf augustus 2000 was Wecke columnist van Checkpoint. Zijn altijd deskundige, vaak prikkelende en meestal ook humoristische bij- dragen werden door de lezers, zoals het hoort bij een goede columnist, wisselend gewaardeerd. Maar uit lezersonderzoek bleek dat een ruime meerderheid van de lezers zijn column meestal tot altijd las en dat de gemiddelde waardering een dikke zeven bedroeg.


Hij gaf nog college tot enkele weken voor zijn dood, maar moest toen vanwege ademhalingsproblemen opgenomen worden in het Nijmeegse Radboudziekenhuis waar hij op 83-jarige leeftijd overleed.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65