This page contains a Flash digital edition of a book.
Missies Irak, Mali en Afghanistan verlengd


De Nederlandse deelname aan mis- sies in Irak, Mali en Afghanistan wordt verlengd. Dat heeft de ministerraad op 19 juni besloten. De bijdrage aan de internationale coalitie in Irak tegen Islamitische Staat (IS) is met een jaar verlengd en zal nu tot 1 oktober 2016 lopen. Het aantal F-16-gevechtsvliegtui- gen wordt teruggebracht van zes naar vier, Nederlandse militairen blijven de Iraakse en Koerdische strijdkrachten op de grond trainen en Nederland wil met België gaan samenwerken. Ook de bijdrage aan de VN-missie in Mali is met een jaar verlengd en duurt nu tot eind 2016. De Nederlandse militairen rich- ten zich vooral op het verzamelen van inlichtingen. Ook de inzet van civiele experts en politiefunctionarissen wordt voortgezet. De eerste fase van de NAVO- missie in Afghanistan zou oktober dit jaar aflopen, maar die is nu verlengd.


Over de duur van de verlenging en over deelname aan de tweede fase is nog geen besluit genomen. De NAVO-missie eindigt eind 2016. In totaal zijn nu ruim negenhonderd militairen uitgezonden voor deze missies. Dat worden er iets minder. (JR)


Commando’s op patrouille in Mali tijdens de VN-missie Minusma. Foto: ministerie van Defensie


Onbekende Helden


Op 18 juni is de eerste Onbekende Helden-sticker geplakt, bij IT-bedrijf Vanad Group in Capelle aan den IJssel. Een blauwwitte sticker met de tekst Veteranen hier werkzaam. Directeur


Ad Nederlof heeft geen enkele militaire achtergrond en wist tot voor kort niet dat hij al zeven veteranen in dienst had. “Dat was een eyeopener. Ik ben gaan uitzoeken hoe die veteranen dan wel


Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en Inspecteur der Veteranen Bart Hoitink plakt samen met Ad Nederlof de allereerste sticker onder het logo van de Vanad Group. Foto: Karin Stroo


presteerden. Dat bleek bovengemiddeld. Vandaar de sticker en ik heb gezegd: ik ga voor nóg tien veteranen.” Jasper Schoenmakers, initiatiefnemer van stichting Onbekende Helden, is blij met alle aandacht. “Geweldig. We hebben 1100 Facebook-likes in 24 uur. We krijgen aanmeldingen van bedrijven die korting willen geven aan veteranen of die een stageplaats aanbieden. Het is een enorme lawine die loskomt. Dat is voor mij wel een bevestiging dat er duidelijk behoefte aan is.” En de kritiek dat veteranen geen sticker nodig hebben omdat ze zo het stempel ‘zielig’ opge- plakt krijgen? Schoenmakers, een beetje aarzelend: “Dat geldt voor een enke- ling, denk ik.” Nederlof vult hem aan: “Veteranen die liever geen sticker zien, zijn ook welkom. Als die komen solli- citeren, hangen we wel een doekje over de sticker. Ach ja, dat houd je altijd, mensen die kanttekeningen plaatsen bij initiatieven.” Schoenmakers verwacht dit jaar nog ruim duizend stickers te kunnen uitdelen. (KS)


JULI-AUGUSTUS 2015 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65