This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten. Voor volledige agenda reünies zie website www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten.


Reünies


6R01 Reünie oud-medewerkers die op de VTS post Den Helder hebben gewerkt en in het bezit zijn van NNVO diploma. Datum: 27 augustus 2015. Locatie: Fort Harssens te Den Helder.


Info en aanmelding: tel: 0223-657522 (VTS Den Helder), e-mail: pd.v.dijk@mindef.nl.


6R02 Reünie 2-41 RVA. Datum: 10 september 2015. Locatie: legerplaats Oldebroek te ’t Harde. Info en aanmelding (vóór 1 sept): Leo Kradolfer, tel: 0412-648190.


6R03 Reünie/jaarvergadering Vereniging Oud-Leden 1 (NL) UN Signal Battalion.


Datum: 12 september 2015. Locatie: Gen Spoorkazerne te Ermelo.


Info en aanmelding: Ben Nijhuis, e-mail: nijhuis1@ziggo.nl.


6R04 Reünie LIMOS, voor kaderleden, leden van de vaste staf en burgermedewerkers die ooit op de LIMOS hebben gewerkt, partners zijn van harte welkom.


Datum: 12 september 2015. Locatie: café-restaurant In de Kazerne, Krayenhoffkazerne te Nijmegen (voormalig LIMOS-terrein).


Info en aanmelding (vóór 31 juli): via aanmeldformulier website: www.reunielimos2015.nl.


6R05 Reünie mariniers en ESD’ers die bij de VDMB heb- ben gediend (laatste). Datum: 19 september 2015. Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info: secretariaat Reüniecom-


missie VDMB, Bongerd 265, 2906 VG Capelle a/d IJssel, tel: 010-4421944, e-mail: cj-visser@planet.nl.


6R06 Reünie 43e Genie Veld Compagnie.


Datum: 25 september 2015. Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info en aanmelding (vóór 1 sept): Eefje Spies, tel: 06-40544936 of Henk van der Ven, tel: 0299-420767.


6R07 Reünie A- en B-jagers en NNG.


Datum: 26 september 2015. Locatie: De Dukdalf te Den Helder.


Info en aanmelding (vóór 26 aug): Reüniegroep Zeemacht Nederland p/a Saturnus 42, 1115 TE Duivendrecht, e-mail: rznamsterdam@gmail.com (o.v.v. AB 15), website: www.rznamsterdam.nl.


6R08 Reünie voor alle onder- delen van de Tijger Brigade en voor veteranen die gediend hebben op Midden-Java. Datum: 26 september 2015. Locatie: Van Brederode/ Lunettenkazerne te Vught. Info (en inschrijfformulier): Marianne Pragt-Lankhuizen, Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet, tel: 010-4382758 of 06-25278220, e-mail: marianne.lankhuizen@ gmail.com.


6R09 Reünie/KMar UNIFIL- weekend.


Datum: 26 en 27 september 2015.


Locatie: De Basis te Doorn. Info: F. Driessen, e-mail: f.driessen@quicknet.nl.


6R10 Reünie LDGB/MB/ VGMRMB.


Datum: 30 september 2015.


Locatie: De Dukdalf te Den Helder.


Info en opgave (vóór 30 aug): website: www.ldgb.nl.


6R11 Reünie VIM de Valouwe. Datum: 1 oktober 2015. Locatie: Gen Winkelman- kazerne te Harskamp. Info: W.G.A. Faber, tel: 0341- 557394, e-mail: w.faber286@upcmail.nl.


6R12 Reünie 17 Painfbat GFPI EUFOR 5 NFOCie.


Datum: 2 oktober 2015. Locatie: Gen-maj De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot.


Info: website: www.vvvgfpi.nl, aanmelding (vóór 15 sept): e-mail: mtj.vrenken@mindef.nl.


6R13 Reünie Geschutmaker en Torpedomaker KM. Datum: 14 oktober 2015. Locatie: Marinekazerne Erfprins te Den Helder. Info: Jaap Koudijs, tel: 0223- 690160 of John van den Nieuwenhuijzen, tel: 0223- 641043.


Aanmelding (vóór 26 aug): via website: www.geschutmaker-km.nl.


6R14 Reünie voormalig Joe- goslaviëveteranen, voor alle veteranen die onder VN-, NAVO- of EU-vlag in vml. Joegoslavië hebben gediend, ongeacht eenheid of missie (ook de partners zijn van harte welkom).


Datum: 31 oktober 2015. Locatie: de Basis te Doorn. Info: www.facebook.com/ groups/813078092048530/ Aanmelding (vóór 1 sept): http:// www.1nlbeuntransportbat. nl/index.php/reunie-2015


Herdenkingen 6H01 Herdenking gesneuvelde


Almelose militairen in voor- malig Ned.-Indië en Nieuw- Guinea.


Datum: 14 augustus 2015. Locatie: Indiëmonument Hagenpark Almelo (tijd: 16.00-17.30 uur).


Info en aanmelding (indien u een bloemstuk wilt leg- gen): Commissie Indië Monument Almelo, A. Bou- wens, Havezathe 304, 7608 DZ Almelo, tel: 0546-840369 of 06-48109899, e-mail: adbouwens@gmail.com.


6H02 Herdenking gevallenen en slachtoffers in Nederlands- Indië.


Datum: 14 augustus 2015. Locatie: Indiëmonument in het Broersepark te Amstel- veen (aanvang: 19.20 uur). Info: Conchita Willems, bestuur Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië, tel: 06-25565252, e-mail: info@ indieherdenkingamstelveen.nl, website: www.indieherden- kingamstelveen.nl.


6H03 Herdenking alle slacht- offers van de Japanse onder- drukking in Zuidoost-Azië gedurende de Tweede Wereld- oorlog.


Datum: 15 augustus 2015. Locatie: Indisch Monument, professor Teldersweg te Den Haag (intreden vaandel: 12.00 uur, aanvang herden- king: 12.15 uur, defilé: 13.30 uur).


Info: Stichting Herdenking 15 Augustus 1945, Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, tel: 06-51505688, website: www.indieherdenking.nl.


6H04 Herdenking gevallenen Zuidoost-Azië 1941-1949. Datum: 15 augustus 2015. Locatie: Indiëmonument Blijdensteinpark te Enschede (aanvang: 10.15 uur). Info: Hans Freiboth, tel: 0546-492944, e-mail: freiboth@gmail.com.


6H05 Herdenking alle omge- komen burgers en militairen tijdens WO II, de Indonesische revolutie en de conflicten om Nieuw-Guinea.


Datum: 15 augustus 2015. Locatie: Indië- en Nieuw- Guineamonument 1941- 1962, Park Eekhout te


JULI-AUGUSTUS 2015 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65