This page contains a Flash digital edition of a book.
nen. Zijn lotgevallen sluiten aan bij de tien miljoen staat- loze vluchtelingen vandaag, en maken Hetebrijs boek daarmee actueel en geven stof tot nadenken over hoe wij met onze medemensen omgaan. (WA)


De gruwel van staatloosheid – Bart Hetebrij 72 pagina’s, zw/w


geïllustreerd € 13,95


Uitgeverij Boekscout, Soest (tel: 035-6037937) Alleen te bestellen op www.boekscout.nl ISBN 9789402217384


Marinebataljon op Oost-Java


Bij de strijd tegen Japan heeft de Koninklijke Marine onder meer met de slag om de Javazee zijn plaats verdiend in de Nederlandse militaire geschiedenis. Ditzelfde geldt voor het Koninklijk Neder- lands-Indisch Leger (KNIL) waar het gaat om de strijd op het land in onze voormalige kolonie. Dat aan die strijd op het land echter ook deelgeno- men werd door vele mannen van de Koninklijke Marine is veel minder bekend. Zij waren verzameld in het zoge- noemde Marinebataljon en stonden onder bevel van de 3e divisie van het KNIL. Dit marinebataljon bestond naast de twee marinierscom- pagnieën uit twee compag-


Missie Afghanistan


In 2005 crashten twee Nederlandse Chinook helikopters in zuidelijk Afghanistan. Beide toestellen gingen verloren. De helikopters werden ingezet om special forces te vervoe- ren in het kader van de antiterrorismeoperatie Enduring Freedom. Simon van Well was de doorgunner toen een van de Chinooks hard tegen een berghelling smakte. Oorzaak was een zogenoemde brown-out: een stofwolk die bij de landing elk zicht ontneemt. Met de crash eindigt Missie Afghanistan. Van Well en de rest van de bemanning bren- gen het er wonderwel levend vanaf. Wie Van Wells relaas tot zich neemt, leert dat het op eerdere momenten evengoed flink mis had kunnen gaan. Brown-outs vormen een hardnekkig probleem. De auteur wisselt dergelijke spannende episodes af met verhalen en dialogen die – wat mij betreft – best wat beknop- ter hadden gemogen. Tien bladzijden over de bagageperikelen bij het inchec- ken op Eindhoven is misschien wat veel. Maar misschien is dat ook wel weer de kracht van het boek: de herken- baarheid voor degenen die erbij waren. Verder bevat Missie Afghanistan genoeg aardige details om de moeite waard te zijn. Zoals de militair die vergeet om de wire-cutter op de motorkap van zijn Mercedes Benz in te klappen. Daarvoor is de laadruimte van de Chinook net iets te laag, zoals de ervaring dan leert. (CK)


Missie Afghanistan – Simon van Well


268 pagina’s € 19,95 (e-book € 7,99) Brave New Books www.bravenewbooks.nl ISBN 9789402126846


nieën gevormd uit oudere Indische zeemiliciens, van ver boven de 30, waar op de vloot geen plaats meer voor was. Het bataljon bestond niet alleen uit ‘oudere’ lich- tingen, integendeel, bij de mariniers waren jongens ingedeeld die zonder meer als ‘kindsoldaten’ mogen worden bestempeld. Het bataljon zou op een hero- ische wijze op Oost-Java vanaf 5 maart 1942 trachten de Japanse opmars naar Soerabaja te vertragen dan wel tegen te houden. Op 18 maart moest ook dit bataljon de strijd opgeven.


Het boek gaat minutieus in JULI-AUGUSTUS 2015 29


op de gevechtshandelin- gen en moeilijkheden die het bataljon tegenkwam gedurende deze strijd. Er is gebruikgemaakt van Japanse en Nederlandse bronnen, waarbij de oorspronkelijke kaarten en situatieschetsen van de gevechtsterreinen afgewisseld worden met foto’s van de terreinom- standigheden, zoals die nu vandaag de dag aan te treffen zijn. Er is heel lang slechts in algemene bewoordingen en verwijzingen over de geschiedenis van dit bataljon gesproken. Dat is nu in één keer goedgemaakt. (GA)


Marinebataljon, Oost-Java, maart 1942. De strijd tegen de Japanse troepen in opmars naar Soerabaja – Jan Nuis


240 pagina’s, geïllustreerd € 15,-


Uitgave van het Mari- niersmuseum der Konink- lijke Marine in Rotterdam, daar te koop in de museum- winkel www.mariniersmuseum.nl ISBN 9789080282506


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65