This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda Zwolle (aanvang: 19.00 uur).


Info: Comité Herdenking 15 Augustus Zwolle, Ted Hielckert, tel: 038-4541362, e-mail: tedhielckert@ziggo.nl.


6H06 Herdenking gesneuvelde Indië- en Nieuw-Guineamilitai- ren uit Friesland 1945-1962. Datum: 26 augustus 2015. Locatie: Rengerspark te Leeuwarden (aanvang: 19.00 uur).


Info en aanmelding (organi- saties en personen die een krans of een bloemstuk wil- len leggen, wordt verzocht dit tijdig te melden): J. Hoogsteen, Oostenstein 14, 9291 GR Kollum,


tel: 0511-451764, e-mail: jakobhoogsteen@knid.nl.


6H07 Herdenking gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen in Ned.-Oost-Indië.


Datum: 28 augustus 2015. Locatie: de Goede Herder- kerk te Terneuzen (aanvang plechtigheid: 14.00 uur, aansluitend kranslegging bij het monument, na afloop is er een informeel samenzijn in verzorgingshuis Bachten Dieke).


Info: Secretariaat Oost-Indië Monument Zeeuwsch- Vlaanderen, K. Schrier, tel: 0115-696917, e-mail: schrier@zeelandnet.nl.


6H08 Herdenking slachtoffers van de Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg. Datum: 29 augustus 2015. Locatie: Drie-Pagodenmonu- ment op Landgoed Bronbeek te Arnhem (ontvangst: 10.00 uur, ceremonie: 11.15 uur). Info (bekende adressen van SHBSS ontvangen meer info over deze dag): Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg (SHBSS), Post- bus 121, 6880 AC Velp, e-mail: info@shbss.nl, tel: 06-31175596 (voicemail), website: www.shbss.nl.


6H09 Dodenherdenking Nationaal Indië-monument 1945-1962.


48


Datum: 5 september 2015. Locatie: stadspark Hattem te Roermond.


Info: Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, Postbus 1302, 6040 KH Roermond, tel: 06-55328306, e-mail: secretariaat@ nim-roermond.nl, website: www.nim-roermond.nl.


6H10 Herdenking gesneuvelde Dalfser en Nieuwleusener mili- tairen in Ned.-Oost-Indië. Datum: 5 september 2015. Locatie: begraafplaats aan de Ruitenborgstraat te Dalfsen (aanvang: 14.00 uur). Info: Veteranencontact Dalfsen, Th. Klein, tel: 06-51365466, e-mail: veteranencontact.dalfsen@ gmail.com.


Musea en


tentoonstellingen 6T01 T/m 30 augustus is in


de Keyserin (aanbouw bij de Keyserkerk) in Middenbeem- ster de tentoonstelling Einde en Nieuw Begin over de laat- ste jaren van WO II in Duits- land en de eerste jaren van het nieuwe begin te zien. De expositie brengt de ellende van de oorlog in herinne- ring, de ineenstorting van het leger, de verdrijving en het zoeken van overleven- den naar hun familie. Ook de eerste twijfel aan de eind- zege, de moed om dienst te weigeren en weerstand te bieden, worden met foto’s en teksten nabij gebracht. Geopend: tijdens de activi- teiten en diensten, verder zondag van 13.00-17.00 uur. Keyserin, Middenweg 146, 1462 HL Middenbeemster, tel. 0299-681403 (Marie Schroevers), websites: www.vredesmuseum.nl, www.inmp.net, www.beemsterkerk.nl.


6T02 T/m 20 september vindt het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland plaats. Een onder- deel van het festival is de tentoonstelling Van de Nood een Deugd in het Museum Eli- sabeth Weeshuis in Culemborg.


JULI-AUGUSTUS 2015


6T03 T/m 31 maart 2016 is in Nationaal Monument Kamp Vught de expositie Goelag. Terreur en willekeur in de Sovjet-Unie te zien. De Goelag beslaat een voor velen nog onbekend, groter verhaal over een systeem dat kan wed- ijveren met dat van nazi-Duitsland. De Goelag was een kampsysteem waarbij miljoenen Russen, die zonder reden waren opgepakt en in schimmige showprocessen waren veroordeeld, ter meerdere eer en glorie van het vaderland moesten werken in kampen, vaak onder onmenselijke omstandigheden. Geopend: ma t/m vr 10.00-17.00 uur, za, zo en feestdagen 12.00-17.00 uur. Entree met vetera- nenpas: gratis. Nationaal Monument Kamp Vught, Lunet- tenlaan 600, 52623 NT Vught, tel: 073-6566764, website: www.nmkampvught.nl.


Deze tentoonstelling, die tot 1 november te zien is, gaat over de Tweede Wereldoor- log. De tentoonstelling toont een keur aan Gelderse objec- ten uit de periode ’40-’45. De voorwerpen vertellen over de veerkracht van mensen. Over hun vindingrijkheid in tijden van verbod en schaar- ste. Over de creativiteit die fabrieken en burgers aan de dag legden. Voor proble- men werden oplossingen gevonden. Van de nood werd een deugd gemaakt. Geopend: di t/m zo 11.00- 17.00 uur. Entree: € 7,50. Elisabeth Weeshuis Museum, Herenstraat 29, 4101 BR Culemborg, tel: 0345-513912, website: www.weeshuismuseum.nl.


Varia 6V01 Zaterdag 9 mei 2015


heeft de Vereniging Oud Pontonniers en Torpedis- ten (VOPET) haar jaarlijkse herdenking gehouden op


het Erehof te Dordrecht. Het werd een bijzondere dag voor Jan Fernhout (98). Fern- hout diende als dpl sgt bij de Pontonniers in de meidagen van 1940 op het eiland van Dordrecht. Tijdens de bijeen- komst, die voorafging aan de plechtigheid op het ereveld van de begraafplaats Essen- hof, werd aan Fernhout het Mobilisatie-Oorlogskruis uit- gereikt door kolonel G. van Cooten, commandant van het Regiment Genietroepen. De kolonel bracht in zijn


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65