This page contains a Flash digital edition of a book.
AFGHANISTANVETERAAN REINDER BIELLEMAN MET VERPLICHT VERLOF VANWEGE BRAND ‘Er was niets meer over’


Terwijl Reinder Bielleman als CIMIC-reservist op uitzending was naar Uruzgan, brak er thuis brand uit. Bielleman verzamelde al dertig jaar lang klassieke motorfietsen. Op 19 juni 2008 brandde de schuur met motor- fietsen volledig af. “Wat een ramp, jarenlang werk was in een half uur letterlijk in rook opgegaan.” Zijn kolonel in Afghanistan besloot dat hij verplicht tien dagen op verlof ging.


Door: Linde van Deth T


oen Reinder Bielleman als reservist hoorde over CIMIC en de uitzendingen in dat kader naar Afghani- stan, leek hem dat wel wat. Reservis- ten van het Civiel en Militair Interac- tiecommando werken in missiegebie- den samen met de lokale bevolking en maatschappelijke organisaties. De specialisten van CIMIC worden inge- zet op verschillende gebieden die aansluiten op hun deskundigheid, zoals openbaar bestuur, infrastruc- tuur en mensenrechten. Bielleman is projectmanager in de bouw en kwam zodoende in 2006 bij CIMIC terecht. “Ik heb me opgegeven voor Afghani- stan toen ik begreep dat er een func- tie was die ‘mogelijk iets te maken zou hebben met de bouw van politie- bureaus’. Meer was er toen niet over bekend. Het zou starten in juni 2008. Ze zochten in roulatie vier mensen en ik zou als derde gaan. Maar de eerste mocht van zijn baas niet weg en de tweede wilde eerste trouwen. Na overleg met het thuisfront ben ik in juni dus al gegaan. Ik moest mijn inentingen nog in Afghanistan halen, zo weinig voorbereidingstijd had ik.”


Kamp bouwen


Bielleman kwam terecht op Kamp Holland in Uruzgan als onderdeel van het Operational Mentoring en Liaison Team (OMLT) ter ondersteu- ning van een geniekapitein. Die was verantwoordelijk voor het opleiden van Afghaanse militairen en voor de


20 JULI-AUGUSTUS 2015


bouw van een Afghaans legerkamp en een politietrainingscentrum. “Hij zat tot over zijn oren in het werk. Ik werd ontvangen als de verlosser. We hebben de taken verdeeld. Hij ging opleiden en ik ging me bezighouden met de bouw.” Bielleman vertelt dat de bouw van het kamp eerst een project was van de Amerikanen. Dat was geen succes, de Amerikanen bouwden volgens een standaardplan dat ze over de hele wereld toepassen. Daarbij houden ze weinig rekening met de omgeving. “Je moet kijken naar wat er überhaupt mogelijk is op dat terrein. De tekeningen klopten ook niet. Ik ben vooral met de Afgha- nen zelf gaan praten. Uiteindelijk


heb ik me deels aangepast aan de Afghaanse manier van bouwen. De Amerikanen legden bijvoorbeeld golfplaten op het dak. Dat kan niet in dat klimaat. Afghanen leggen stro en schapenstront op het dak. Dat blijkt de warmte prima tegen te houden en is nog goedkoop ook.” Bielleman liep veel rond over de bouwplaats, praatte met de Afghanen en de mul- lah en vroeg ze wat ze nodig hadden. “Je moet de mensen voor je winnen. Ik vroeg waar ze behoefte aan had- den. Dat bleek heel simpel. Volleybal is daar heel populair, dus ik regelde een paar volleyballen. Dat maakte een wereld van verschil.”


Verplicht verlof


Maar voordat Bielleman een beetje gesetteld was, kreeg hij ’s avonds een telefoontje van zijn vrouw over een brand bij hen thuis. “Omdat ik vrij onverwacht als eerste van CIMIC was gegaan, was ik voor Defensie nog niet weg. Toen mijn vrouw het alarmnummer belde, was ik daar niet bekend. Toch hebben we elkaar, toen we achteraf terugrekenden, bin- nen drie kwartier nadat zij 112 belde aan de telefoon gehad.” Bielleman hoorde dat de schuur met klassieke


Foto: privécollectie Reinder Bielleman


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65