This page contains a Flash digital edition of a book.
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: “We gaan er nog een schepje bovenop doen.”


voor is het te vroeg. Ik wil mezelf nog de kans geven om daar patronen in te ontdekken. We zijn nu een jaar officieel bezig. De start was goed, maar nu moeten we vasthouden en doorzetten. Zorgen dat nog meer veteranen dan nu het geval is ons weten te vinden en hier en daar zelf zoeken naar punten waarvan we zeg- gen: dit zou veteranen enorm kunnen helpen als het op een andere manier is georganiseerd.” Een voorbeeld van dat laatste is het advies om de (her-) keuringen voor veteranen met een fysieke of psychische aandoening te decentraliseren. “Die vonden lande- lijk op een centraal punt in Utrecht plaats. Dat was voor veel veteranen bezwaarlijk, dus we hebben gezegd: organiseer het zo dat mensen korter bij huis gekeurd kunnen worden. Die aanbeveling is opgevolgd en dat vind ik ook heel verstandig.”


Afghanistanveteraan In maart bracht de Veteranenom-


budsman een rapport uit naar aan- leiding van een individuele klacht van een Afghanistanveteraan (zie Check Up 4-2015). De klacht van de veteraan werd gegrond verklaard en de ombudsman oordeelde dat het


ministerie van Defensie onzorgvul- dig was geweest, onder meer in het behandelverloop. Vooral de onzeker- heid door het lange wachten werd bekritiseerd, maar dat is volgens Van Zutphen geen uitzondering. “Het uitblijven van een adequate reactie of het lang laten duren voordat er überhaupt een reactie komt, mensen voortdurend in onzekerheid laten – daar hebben we heel veel rapporten over geschreven. Dat is de categorie no response. Men reageert niet, te laat of incompleet. Dat komen we heel vaak tegen bij overheden.” Toch onderscheidt deze zaak zich nog van anderen, vindt hij. “Het ging om iemand bij wie dat extra span- ning oplevert en dat vind ik hele- maal onacceptabel. Deze persoon heeft extra aandacht nodig en dat heeft te maken met zijn veteranen- status, daar moet extra zorgvuldig naar gekeken worden. Ik deel dan ook zonder meer de aanbevelingen in dat rapport, ook al zijn die nog onder mijn voorganger gemaakt.”


Schepje erbovenop Van Zutphen benadrukt dat zijn


werk niet is afgelopen na het doen van aanbevelingen, ook al zijn ver-


dere middelen beperkt. “Ik kan het niet afdwingen, ik heb veel gezag, maar geen macht. Dat wil ik graag zo houden, want dat geeft je bij- zondere positie weer, anders zou ik weer rechter moeten worden. Ik kan zeggen wat er zou moeten gebeuren en erop vertrouwen dat – als ik een goed rapport lever – de minister een aanbeveling volgt.” In dat kader heeft hij al een kennismakingsgesprek gehad met de minister. “Zij erkent dat wij een rol hebben bij dit soort klachten en dat zij goed zal luisteren naar onze aanbevelingen.” Volgens Van Zutphen leert ook de ervaring dat de aanbevelingen in negen van de tien gevallen worden opgevolgd. “Maar het gaat mij om die ene waarbij dat niet gebeurt. Dan is het monitoren waarom dat niet gebeurt, navraag doen naar waarom niet en dan van je laten horen.” De nieuwe Nationale ombudsman is vol ambitie. “Wij moeten doorgaan met bekend zijn als instantie die ertoe doet. De start is goed geweest, maar we gaan er nog een schepje bovenop doen. Ik denk dat we nog heel veel meer kunnen betekenen voor veteranen dan we nu al doen. We kunnen nog beter!”


JULI-AUGUSTUS 2015 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65