This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek


Bijdrages: Gielt Algra, Wiebe Arts en Christ Klep Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Stalingrad. De slag en de luchtbrug naar de dood – Perry Pierik en Peter Steeman


278 pagina’s, geïllustreerd € 19,95


Uitgeverij Aspekt, Soester- berg (tel: 0346-353895) www.uitgeverijaspekt.nl ISBN 9789461533203


De oorlog in kleur


Alphons Hustinx was een Nederlandse pionier in het fotograferen en filmen in kleur. Bij toeval sloeg hij vlak voor de meidagen 1940 een forse voorraad diarolletjes in. Hij reisde het hele land door en maakte met zijn Leica- camera tijdens de bezetting zo’n tweeduizend dia’s. De Duitse bezetter had tot 1944 met vrij fotograferen wei- nig problemen, zolang het maar geen militaire objecten betrof.


Lodewijk Imkamp, René Kok, Erik Somers


De oorlog in kleur


Hustinx reist door Nederland 1939-1946


komen. Maar omdat grote voorraad agen, was hij in staat weeduizend dia’s te erd heeft hij er be-


et werk van Hustinx eelzijdig beeld tot dagelijks leven in be-


afeerde de cineast n de Duitse bezetting. d nauwelijks af van de het dagelijks leven nu


routinematige kanten k de onvermijdelijke lijks bestaan vast.


kamp selecteerde met beiden verbonden aan erende kleurendia’s og in kleur.


tematisch oorlogsaffiches vast. Dit geeft de collectie soms iets onwerkelijks. Een voorbeeld: op woensdag 26 februari 1941 maakt Hustinx een onschuldig plaatje van het Van Heutsz-monument in Amsterdam. Elders in de stad voltrekt zich dan de Februaristaking, het eerste grootschalige protest tegen het oppakken van joodse medeburgers een paar dagen eerder.


De complete en vaak boeiende verzameling kleurendia’s van Hustinx uit de Tweede Wereldoorlog is overigens te raadplegen op de Beeldbank WO2 van het NIOD (www.beeldbankwo2.nl). (CK)


De oorlog in kleur. Hustinx reist door Nederland 1939- 1946 – Lodewijk Imkamp (i.s.m. René Kok en Erik Somers) 208 pagina’s, rijk


geïllustreerd € 34,95


De oorlog in kleur is een geheel herziene uitgave van het in 1984 verschenen Nederland 1940-1945, de gekleurde werkelijkheid. Hustinx’ neef Lodewijk Imkamp voorzag de dia’s van commentaar, in samenwer- king met René Kok en Erik Somers van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocu- mentatie (NIOD). Het was niet Hustinx’ bedoeling om de harde wer- kelijkheid van de Duitse overheersing te documente- ren. Geen beelden dus van oorlogshandelingen, razzia’s of de jodenvervolging. Wel legde hij bijvoorbeeld sys-


28


Uitgeverij WBOOKS, Zwolle (tel: 038-4673400) www.wbooks.com ISBN 9789462580794


Stalingrad


De Russen zien Stalingrad als het enige echte keerpunt van de Tweede Wereldoor- log in Europa. Niet dus de geallieerde landingen in Normandië van juni 1944. Geef de Russen eens onge- lijk. In februari 1943 gaf het omsingelde Duitse Zesde Leger zich over bij Sta- lingrad. Vanaf dat moment resteerde de Wehrmacht aan het oostelijke front weinig


JULI-AUGUSTUS 2015


De gruwel van staatloosheid


anders meer dan verdediging en terugtocht. Hitler was woedend over de smadelijke nederlaag. Hij kondigde een dag van nationale rouw af. Niet voor de gesneuvelden, maar omdat de Duitse com- mandant Von Paulus zich zo eerloos had overgegeven – en geen zelfmoord had gepleegd, zoals de Führer had bedoeld. Hitler besefte als geen ander de monu- mentale betekenis van de afstraffing bij Stalingrad: ‘Der Kriegsgott hat sich bereits ins andere Lager begeben.’ Perry Pierik en Peter Steeman laten alle gebeurte- nissen nog een keer de revue passeren in Stalingrad. De slag en de luchtbrug naar de dood. Als overzichtswerk voldoet dit boek, maar voor een gedegen analyse kan de geïnteresseerde lezer bijvoorbeeld beter het stan- daardwerk Stalingrad van Antony Beevor (1999) ter hand nemen. Zowat de helft van Stalingrad van Pierik en Steeman bestaat uit foto’s met vaak minimale onder- schriften. Een notenappa- raat en index worden node gemist. Zinnen ‘lopen’ ook niet altijd even lekker: ‘Hier speelden factoren als brand- stoftekort om succesvol te kunnen uitbreken en de stra- tegisch betere posities van de Russen op hoger gelegen terrein.’ Wie in de Slag om Stalingrad geïnteresseerd is, vindt elders betere alternatie- ven. (CK)


Nieuw-Guineaveteraan Ton Doesborgh ontmoette in 1955 op het eilandje Saonek de Rus Fred Nedbailoff, die daar met een zeilbootje was gestrand. Doesborghs verhaal hierover in Check- point 10-2008 prikkelde oud-humanistisch raads- man Bart Hetebrij dieper in Nedbailoffs levensverhaal te duiken. Het bleek een ont- luisterend verhaal van een


man die in 1906 in tsaris- tisch Rusland werd geboren, gedwongen uitzwierf naar het Oosten en vervolgens in de mist van alle revoluties, oorlogen en dekolonisaties in Zuidoost-Azië tussen 1917 en begin jaren vijftig de nationaliteit had van een land dat niet meer bleek te bestaan. In De gruwel van staatloosheid neemt Hetebrij de lezer mee in het spoor van Nedbailoff, die als staatloze niet op mededogen van welk land dan ook hoefde te reke-


De oorlog in kleur


Hustinx reist door Nederland 1939-1946


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65