This page contains a Flash digital edition of a book.
Meetingpoint ‘Het voelt als thuiskomen’


De laatste lichting Unifillers die naar Libanon ging, hield onlangs een reünie op de Johannes Postkazerne in Havelte. Er ging maar liefst 32 jaar overheen voordat de mannen van het 1e peloton A-Cie elkaar weer ontmoetten.


Door: Anne Salomons Foto: Jan Peter Mulder


B


ij het monument op het kazerneterrein klinkt het taptoesignaal. Er wordt een minuut stilte gehouden


voor de kameraden die in Libanon gesneuveld zijn. Maar ook bij de twee collega’s die later bij een verkeerson- geval in Nederland om het leven zijn gekomen, wordt stilgestaan. Peter van Uhm, de toenmalige commandant, legt een krans. Van de oorspronkelijk 35 man van dit peloton zijn er vandaag zo’n 20 naar de reünie gekomen. Het peloton is bijzonder omdat ze de latere Commandant der Strijdkrachten als commandant hadden en omdat het het eerste beroepspeloton van UNIFIL was. De laatste maanden van hun uitzen- ding, die duurde van maart 1983 tot oktober 1983, werden de dienstplichti- gen namelijk op de valreep tot beroeps gemaakt.


Verbroedering “We waren een hecht peloton en er


was een grote verbroedering”, vertelt Jan Willem Waitz, initiatiefnemer en samen met Hans Scholte organisator van de reünie. “We waren er altijd voor elkaar.” Des te opvallender dat het


maar liefst 32 jaar zou duren voordat ze hun eerste reünie hadden. “Daar hebben we eigenlijk geen verklaring voor, maar iemand moest het initia- tief nemen en dat heb ik uiteindelijk gedaan.”


Bij aankomst op de kazerne herken- nen de mannen elkaar meteen, alsof het vorige week was dat ze elkaar nog zagen. Oude verhalen worden meteen opgerakeld en als kakelvers uitgeser- veerd. Er wordt veel gelachen. Op een grote wandkaart van Libanon in de tra- ditiekamer wijzen ze elkaar de posten aan waar ze gelegerd waren. “Het was best zwaar”, mompelt er eentje. “12 uur op en 12 uur af. Een ander herinnert zich ene Fatima: “Dat waren mooie patrouilles als je langs Fatima kwam.” Er wordt zacht gegrinnikt. “En die Fiji’s van Fijibatt, die waren doodsbang in het donker, weet je nog? Ze maakten ook van die drankjes, een soort grog, heel raar spul waar je high van werd.”


Allermooiste tijd


Theo van de Brug (51) vindt het prach- tig, al die herinneringen. Als 17-jarige werd hij opgeroepen voor militaire dienst. Hij kon een voorkeur opgeven


Wat: UNIFIL-Dutchbatt reünie, 44e Painfbat, A-Cie 1e peloton, lichting 82/05 Waar: Johannes Postkazerne, Havelte Wanneer: 6 juni Bijzonderheden: o.a. herdenking en kranslegging, rondleiding traditiekamer, bezichtiging nieuw rijdend materieel, rondrit op witte YP, bbq en overnachting op de kazerne Website: www.cambovision.com


en koos voor uitzending naar Libanon. “Minderjarigen dienden een handteke- ning van een ouder te zetten. Dat heb ik toen maar letterlijk genomen.” Van de Brug werd boordschutter bij het 1e en tevens laatste YP-peloton. “Onze stand- plaats was Al-Yatun, maar ik ben op alle posten wel een week geweest. Af en toe moest je dan ook meehelpen aardappels schillen, geen probleem.” Hij is erg in zijn nopjes met deze reünie. “Het voelt als thuiskomen. Buiten mijn trouwdag en de geboorte van mijn kinderen blijft dit de allermooiste tijd van mijn leven.” Tot in de vroege uur- tjes blijven de mannen op hun stapel- bedden herinneringen ophalen. Van de Brug na afloop: “De volgende ochtend stond nog een rondje stormbaan op het programma, maar dat hebben we geschrapt. Het was vooral heel veel koffie drinken.”


JULI-AUGUSTUS 2015 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65