This page contains a Flash digital edition of a book.
de veteranen motorrijders tijdens het defilé mochten ontvangen! Uw commentator ‘ter plaatse’ heeft dit niet begrepen en heeft zijn eigen mening als ‘historische’ kennis bij het getoonde beeld uitgedragen; bijzonder kwalijk en schadelijk voor het imago van de Nederlandse veteraan.’


Henk van Boxtel (namens het bestuur van de SVNM)


Reactie Christ Klep: Dat de SNVM zich niet in mijn commentaar heeft kunnen vinden, is uiteraard spijtig. Mijn waardering voor de veteranen als zodanig staat hoe dan ook buiten kijf. Mijn commentaar tijdens de uitzen- ding speelde vooral in op een actuele discussie. Vorig jaar maakten de vete- ranen motorrijders een symbolisch ‘statement’ door met slechts één man in het defilé mee te rijden. Dit gebaar was mede bedoeld om Veterans MC te steunen in het debat over het dragen van door de overheid ongewenste club- colors.


Dit alles leidde tot twee opmerkingen mijnerzijds. Ten eerste dat het meerij- den van de delegatie motorrijders dit jaar – waarbij zij zelf voor het militaire uniform hadden gekozen – als ‘een compromisoplossing’ kan worden gezien. Immers, ook andere ‘oplossin- gen’ waren mogelijk geweest, zoals niet deelnemen aan het defilé. Nu konden alle betrokken partijen instemmen, vandaar de term ‘compromis’. Deze was zeker niet bedoeld als een sneer, eerder als een pragmatische oplos- sing. Mijn tweede opmerking betrof Veterans MC. Dat helemaal geen leden van Veterans MC zouden meerijden, wist ik vooraf inderdaad niet. Hier heeft SNVM zeker een punt: dit had ik vooraf beter kunnen checken.


Morgenster


De trots van de Papoea-bevolking, de in december 1961 overhandigde vlag Morgenster met de kleuren rood/wit/ blauw ten teken van verbondenheid met Nederland, was niet toegestaan tijdens het defilé op Veteranendag.


Schaam je regering! Daarom wel op mijn balkon. Oud-mariniers NNG in 2016 vlaggen. Sobats, doen!


Chris Besseling, Veenendaal


Aanvulling en correcties Checkpoint 4-2015


De kracht van de nuldelijn (pag. 20)


WO II-veteraan John is niet 89, maar 92 jaar.


Open dagen voor aspirant-bewoners Bronbeek


Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek te Arnhem organiseert open dagen voor wie overweegt in het militair tehuis te gaan wonen.


U kunt het leven in Bronbeek van dichtbij ervaren en kennis maken met zijn bewoners. De leiding informeert u uitgebreid, onder meer over de relatief gunstige bijdrage in de verzorgingskosten.


De open dagen zijn op 2 maart, 1 juni, 7 september en 30 november 2015.


De open dagen zijn op 7 september en 30 november 2015.


Geïnteresseerd? Meldt u zich dan vrijblijvend aan voor een open dag.


U komt in aanmerking voor wonen in het militair tehuis Bronbeek als u veteraan (m/v) bent en voldoet aan de voorwaarden: geen officier, ouder dan 64 jaar, alleenstaand, en in staat om uw dagelijkse verzorging uit te voeren.


Kijk voor de volledige toelatingsvoorwaarden op www.bronbeek.nl of vraag een informatiemap aan. Er zijn ook mogelijkheden voor tijdelijke opname van veteranen.


Contact:


Zorgmanager Bronbeek Velperweg 147 6824 MB Arnhem T (026) 3763555


JULI-AUGUSTUS 2015


41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65