This page contains a Flash digital edition of a book.
Colofon Jaargang 16 / juli-augustus 2015 / nummer 6


Veteranenalfabet


Veteranen uit Bussum, Naarden en Muiden werden zaterdag 20 juni op een bijzon- dere manier in het zonnetje gezet door burgemeester Joyce Sylvester. Ze had speciaal voor hen een Veteranenalfabet samengesteld. Voordat ze het voorlas, meldde ze dat ze de letters Q, X en Y over zou slaan, daar kon ze de goede woorden niet bij vinden. “Eerst vond ik dat jammer, maar eigenlijk is het juist wel mooi. Want het symboli- seert dat de betekenis van de veteranendag en het veteranenschap zich niet volledig in woorden laat vangen.” Daarna stak ze van wal: “De A staat voor aandacht. Die aandacht verdient u en proberen we u met deze veteranendag te geven. De B staat voor prins Bernhard. U weet het: zijn naam is sterk met deze dag verbonden.” Zo doorliep de burgemeester het hele alfabet, om te eindigen met de W en de Z. “De W staat voor waardering. Naast erkenning is waardering de tweede belangrijke pijler van veteranendag. Te lang hebben we u in de schaduw laten staan. Daarmee ben ik aanbeland bij de slotletter van het Veteranenalfabet: de Z. Die staat voor het zonnetje waar we u vandaag heel graag in willen zetten!” (JR)


Het hele Veteranenalfabet is te vinden op http://burgemeesternaarden.nl (ga naar toespraak en kijk bij 20 juni 2015).


Punt Uit!


Checkpoint verschijnt tien keer per jaar. Oplage: 70.000 exemplaren. Houders van de Veteranenpas ontvangen het tijdschrift GRATIS. Ook actieve militairen die aan een uitzending hebben deelgenomen, kunnen een GRATIS digitaal abonnement aanvragen bij het Veteraneninstituut (info@veteraneninstituut.nl). Abonnementen: € 18,50 (NL), € 23,50 (Bel), € 28,50 (Eur) en € 32,50 (Overige) voor een jaarabonnement. U kunt een abonnement nemen door een e-mail te sturen naar luce.marissink@senefelder.nl of een briefje (geen postzegel nodig) te sturen naar Senefelder Misset t.a.v. mevr. L. Marissink, Antwoordnummer 142, 7000 VB te Doetinchem.


Voor alle vragen van veteranen over zorg of bijvoorbeeld de veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteranenloket Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 088-3340000 e-mail: info@veteranenloket.nl


Voor overige vragen: Veteraneninstituut, tel: 088-3340050


Redactie Checkpoint Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen tel: 024-3600974 e-mail: checkpoint@veteranen.nu


Redactie: Gielt Algra, Christ Klep, Jaus Müller en Anne Salomons


Eindredactie: Linde van Deth en Janke Rozemuller Hoofdredactie: Fred Lardenoye


Aan dit nummer werkten mee: Wiebe Arts, Jaap de Bruin, Bureau Nationale ombudsman, Wim van den Burg, CDA, Charlene Cloo, Mettes van der Giessen, Henk Fonteyn, Irene Hansen, Claudia Heinermann, Barry Hofstede, Arie IJdo, Gerrie Koops, Erik Kottier, Henk Hokke, Erwin Kamp, ministerie van Defensie, William Moore, Jos Morren, Jan Peter Mulder, Nederlandse Veteranendag, Nelleke Rienstra, Martin Roemers, Birgit de Roij, Hein Scheffer, Stadsmuseum Harderwijk en Karin Stroo


Omslag: zie pag. 2 Ontwerp en vormgeving: Forma Nijmegen


Plaatsing personeelsadvertenties en aanbiedingen voor veteranenpashouders: QV Uitgeverij t.a.v. Lynn Willemsz Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen, tel: 024-3607706, e-mail: info@qvuitgeverij.nl, internet: www.qvuitgeverij.nl


Lithografie/Druk: Senefelder Misset Doetinchem


De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Checkpoint verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Veteraneninstituut.


In Checkpoint 7-2015 (vanaf 4 september) o.a.:


• Veteranen werken in de zorg • Ooggetuige Nederlands-Indië • Terugkeerreis Nieuw-Guinea


© LJP Nijmegen/Veteraneninstituut, Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


ISSN 1567-8210


Checkpoint heeft ook een digitale versie, kijk op www.veteraneninstituut.nl


JULI-AUGUSTUS 2015 63


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65