This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Linde van Deth, Mettes van der Giessen, Fred Lardenoye, Janke Rozemuller en Karin Stroo


Nieuw netwerk veteranen binnen FNV


Bosbouwen op Veteranen Landgoed Vrijland


Op 3 en 4 september wordt op Vetera- nen Landgoed Vrijland wederom een bosbouwproject georganiseerd. Vetera- nen en dienstslachtoffers kunnen op het landgoed aan de slag om te helpen met het onderhoud van het terrein. Natuur- lijk is het ook een mooie gelegenheid om anderen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Daarbij ontvangt u ook informatie over diensten en zorg voor veteranen. De begeleiding is in handen van een professionele bosbouwer en een maatschappelijk werker van de Basis. De maaltijd en de overnachting vinden plaats op de Oranjekazerne in Arnhem. Er is plek voor twintig deelnemers en het weekend gaat door bij zestien inschrijvingen. Er geldt een eigen bij- drage van € 10,-. Aanmelding is in volg- orde van binnenkomst. (LvD)


AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels. Foto: William Moore


Opgeven kan via het inschrijfformulier op www.de-basis.nl. Voor meer informatie bel: 0343-474200.


Anne-Marie Snels, voorzitter van de militaire vakbond AFMP, memoreerde dat FNV Veteranen de afgelopen tien jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ver- betering van de zorg aan veteranen. “Dankzij hun inzet heeft de organisatie de afge- lopen jaren belangrijke stappen gezet, onder meer met het tot stand komen van de Veteranenwet, de opening van het Veteranenloket en de zorg voor veteranen.” (FL)


Op Veteranendag werd op het Malieveld door FNV-voorzitter Ton Heerts de aftrap gegeven voor een nieuw netwerk binnen de FNV: het Netwerk Veteranen FNV. Het netwerk is bedoeld voor veteranen die lid zijn van een van de FNV-bonden en behar- tigt hun belangen. Daarmee vervangt het de in 2005 door de militaire FNV-bonden AFMP en Marechausseevereniging opgerichte werkgroep FNV Veteranen. Heerts: “Daar zijn al ruim 1800 leden bij aangesloten. Maar het is heel goed dat dit nu wordt uitgebreid naar de hele FNV. Na de actieve dienst komen veteranen immers op vele plekken in de samenleving en in het arbeidsleven terecht. Via het netwerk kunnen ze samen opkomen voor de belangen van veteranen.”


Dutchbatters na de zomer in gesprek met premier en minister van Defensie


Precies twintig jaar na de val van Srebrenica eiste voormalig Dutchbat-commandant Thom Karremans opnieuw excuses van de Nederlandse regering. Hij deed dat op 11 juli, de dag van de twintigste Srebrenica-herdenking, in De Telegraaf. ‘Minister Hen- nis (Defensie) moest zich zo nodig verontschuldigen bij nabestaanden van drie omgekomen moslims (zie pag. 8; red.). Nu willen wíj eindelijk excuses.’ Karremans stelt in de krant dat de mislukking van de missie werd ingeleid door een rammelend mandaat, gebrekkige uitrusting, aflossing die nooit kwam en chronisch gebrek aan munitie, voedsel en brandstof. ‘We werden uitgezonden met een houten geweer en een klapperpistool’, aldus de kolonel b.d. ‘Dat komt helemaal op conto van de toenmalige Neder- landse regering. Daar is geen bondgenoot twintig jaar later van te beschuldigen.’ Daarmee verwijst hij naar een geheime afspraak tussen NAVO-bondgenoten Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten om geen luchtaanvallen meer uit te voeren. Over deze deal gaat minister Hennis opheldering vragen bij de bondgenoten, zo liet zij begin juni weten. In een reactie laat het ministerie van Defensie weten dat er nu geen excuses komen. Wel hebben minister Hennis en premier Rutte na de zomer een gesprek met een delegatie van Dutchbat 3. De afspraak voor dat onderhoud is gemaakt tijdens de laatste Veteranendag toen Rutte diverse veteranen sprak die vinden dat de overheid hen niet genoeg steunt. Defensie wijst er wel op dat toenmalig Defensieminister Henk Kamp in 2006 al een blijk van erkenning van de regering aan de 850 Dutchbatters gaf door de invoering van het draaginsigne Dutchbat 3. (JR)


6


JULI-AUGUSTUS 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65