This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 6P01 Gerard Dijkhorst, Koen


Bogert en Aart Duyst, (oud-) leden van de (voormalige) Afd. Utrecht van de AVOM (Algemene Vereniging Oud- Marinepersoneel), willen bekijken of ze weer eens bij elkaar kunnen komen, voor een praatje, een hapje en een borreltje. Zij willen eerst weten of er voldoende animo is. Bij voldoende enthousiasme zullen een datum, plaats en overige informatie bekend gemaakt worden. Reacties: G. Dijk- horst, De Clomp 1958, 3704 ZC Zeist, e-mail: gerarddijk- horst@casema.nl.


6P02 Mark C.F. Grim zoekt dienstkameraden van de lichting 4-1995 Sportinstruc- teurs (Kon. Wilhelmina- kazerne, Ossendrecht). Reacties: M. Grim, tel: 06-51033770, e-mail: mgrim@chiquita.com.


6P03 Holland Harbour, de producent van o.a. de docu- mentaires Het jaar 2602 en Buitenkampers is bezig met voorbereidingen voor een documentaire over de mili- tairen die hebben gediend in Ned.-Indië/Indonesië in de jaren 1945-’50. Zij willen graag in contact komen met mensen die deze periode zelf hebben meegemaakt of met mensen van wie hun vader of opa heeft gediend in toenmalig Ned.-Indië in deze periode. Reacties: D. Kleijn, (documentairemaakster), tel: 06-470863 87, e-mail: info@ debbiekleijn.com. of R. van Boxtel (uitvoerend producent bij Holland Harbour) tel: 010- 2331400, e-mail: ron@hol- landharbour.nl. Mocht u per- soonlijke documenten, foto’s en spullen ter beschikking


58


willen stellen, dan kan dat via Museum Bronbeek. Reac- ties: H. van den Akker (con- servator/plv. hoofd museum), tel: 026-3763524, e-mail: jlp.vd.akker@mindef.nl.


op heel veel mensen en is te lezen op http://wondere- wendywereld.blogspot.nl. Reacties: J.W. van Zeitveld, Plesmanstraat 25, 3769 HA Soesterberg, e-mail: jw1507@live.nl.


Overleden 6O01 Op 29 juni 2014 is S.M.


du Pree overleden. Du Pree heeft als dpl gediend bij het Carrierpeloton (Ostcie van het 3e Bataljon Jagers) in Ned.-Indië van sept 1946 tot dec ’49. Correspondentie: mw C. du Pree, Noordstraat 147, 2987 CN Ridderkerk.


6P04 Harrie Nouwen zoekt zijn dienstmaat Jan Dorenbos(ch) uit Amsterdam, links op de foto. Samen waren zij in 1949 bij de staf van 4-7 RI op Zuid-Sumatra, nabij Gedong Tataan, werk- zaam als telegrafist. Zij zijn in een hinderlaag gelopen en Dorenbos is toen zwaar- gewond afgevoerd. Reacties: L.H. Nouwen, Florence Nightingalestraat 57, 5751 MJ Deurne, tel: 0493-317880.


6P05 Jan Willem van Zeit- veld verzamelt samen met Wendy Kroes verhalen van veteranen. Hij heeft ook enkele oproepen geplaatst op Facebook bij verschil- lende groepen. De bedoe- ling is om de verhalen te verzamelen en in boekvorm uit te brengen. Kroes’ laatste verhaal Vergeten veteraan heeft veel indruk gemaakt


JULI-AUGUSTUS 2015


6O02 Op 7 april jl. is Nico- laas Frans (Nico) Wessels op 84-jarige leeftijd overleden. Wessels heeft gediend bij het NDVN in Korea. Korea heeft hem nooit losgelaten en voor een groot deel zijn leven bepaald. In 2001 is hij i.h.k.v. revisit en verwerking teruggeweest naar Korea. De jaarlijkse herdenking in Schaarsbergen was voor hem een hoogtepunt, daar kon hij zijn oude strijdmak- kers ontmoeten. Hij was drager van het Kruis voor Recht en Vrijheid, Korean War Medal, United Nati- ons Service Medal, Korean Presidential Unit Citation (USA) en Combat Infan- tryman Badge (USA). Cor- respondentie: P. Wessels (zoon), Citroenvlinder 7, 3723 RL Bilthoven.


6O03 Op 13 april jl. is A.J.P. (Guus) ter Laare overleden. Ter Laare werd in 1946 opgeroepen voor militaire dienst bij de opleiding radiomonteur. Op 28 mei ’47 vertrok hij met de Kota Inten naar Ned.-Indië. Hij diende bij de Verbindings- dienst in o.a. zendkamer Palembang. In april ’50 kwam hij terug in Nederland (met de Goya). Tijdens de Koude Oorlog werd hij drie maal op herhaling geroepen. Jaarlijks bezocht hij met zijn dochter de Limburgse Nati- onale herdenkingen in zijn


woonplaats Roermond. Cor- respondentie: A. ter Laare (dochter), Maretakhof 14, 6043 WX Roermond.


6O04 Op 14 april jl. is vete- raan Gerrit Wilms op 82-jarige leeftijd overleden. Wilms heeft van 14 mei 1954 t/m 16 apr ’55 als vrijwilliger bij het reservepersoneel der Koninklijke Landmacht gediend in Ned. Nieuw- Guinea. Hij was gelegerd in Kaimana aan de zuidkust. Hij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en drager van het Nieuw-Guinea Her- inneringskruis en het Draag- insigne Veteranen. Corres- pondentie: fam Wilms-van Heijnsbergen, Burgermeester van der Weidenlaan 61, 5741 AS Beek en Donk, e-mail: mariawilms@hotmail.com.


6O05 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 24 april jl. korporaal-oorlogsvrijwilliger F.G.H. Mobers is overleden. Mobers was drager van het Bronzen Kruis. Correspon- dentie: fam Mobers, 1107 W 164 Street, Gardena 90247 California, USA.


6O06 Op 3 mei jl. is Basti- aan Hendrikus Beugelsdijk in Nieuw-Zeeland overleden. Beugelsdijk heeft in Ned.- Indië van sept 1946 tot dec ’49 als dienstplichtige gediend bij het Carrierpelo- ton (Ostcie van het 3e Batal- jon Jagers). Correspondentie: S. McClenaghan (dochter), 16 Dawickstreet, Foxton- beach 4815, New Zealand.


6O07 Op 3 mei jl. is Wilhel- mus Jacobus (Wim) Antonissen op 87-jarige leeftijd overle- den. Antonissen is in 1949 uitgezonden naar Makassar in de functie van radiote- legrafist. Hij werd overge- plaatst in ’49 naar Ambon en is via Makassar in ’50 terug- gekeerd in Rotterdam. Hij heeft gediend bij het 1e Regi-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65