This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Out


In de rubriek Check Out kunt u als veteraan uw curieuze en opvallende berichten en/of foto’s kwijt. Stuur uw suggesties naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen o.v.v. Check Out of e-mail: checkout@veteranen.nu (vergeet dan niet uw huisadres te vermelden!)


Door: Erwin Kamp en Janke Rozemuller


ANWB-medewerker in het zonnetje


Op 7 juli reden veertig veteranen van de Stichting Nederlandse Veteranen Motor- rijders speciaal naar Amersfoort om ANWB-medewerker Henk Engelsman in het zonnetje te zetten. Op Veteranen- dag deed hij iets heel bijzonders. Nadat Helmer Berkhoff, een van de veteranen motorrijders, met pech stil was komen te staan, stelde de ANWB-medewerker zijn eigen motor ter beschikking toen bleek dat de motor ter plekke niet gere- pareerd kon worden. Zo kon Berkhoff alsnog deelnemen aan het veteranen- defilé in Den Haag.


De veteraan wilde dit grote gebaar niet


onopgemerkt voorbij laten gaan. Na een oproep op Facebook verzamelden zich op 7 juli op een parkeerplaats dicht bij de werkplek van Engelsman veertig veteranen motorrijders om in colonne naar hem toe te rijden. Daar was inmid- dels ook ANWB-directeur Frits van Bruggen gearriveerd. Bij aankomst van de motoren wist Engelsman niet wat hem overkwam. Als eerbetoon brachten alle veteranen een militaire groet aan de ANWB-medewerker. Van het Vete- raneninstituut kreeg hij een boek over veteranen en een woord van dank van directeur Frank Marcus.


Engelsman bedankte alle veteranen motorrijders en zei dit nooit te hebben verwacht. “Toen ik de emotie in Helmer zijn ogen zag omdat hij waarschijnlijk niet op de motor voor de koning langs kon rijden, wist ik het zeker. Als blijk van waardering voor de inzet van alle veteranen moest ik dit gewoon doen!” Na alle woorden van dank was er nog een informeel samenzijn waarbij een van de veteranen verzuchtte: “Wat een prachtkerel die Henk. De meesten lenen nog liever hun vrouw uit dan hun motor. Echt ongelofelijk wat hij heeft gedaan.” (EK)


Gedichten voor veteranen


De gemeente Noordwijkerhout bedacht een bijzonder eerbetoon. Voorafgaand aan de lokale veteranendag op vrijdag 26 juni riep ze haar inwoners op een gedicht in te sturen over/voor veteranen. In totaal gaven zeven Noordwijkerhouters gehoor aan deze oproep, drie van hen mochten hun inzending voordragen tijdens de veteranenbijeenkomst. Zo las Ruud Goulooze zijn gedicht ‘De nacht is een hel’ voor. Een fragment:


Niemand begrijpt de warboel in je hoofd Niemand weet het fijne


Je innerlijke rust voor altijd verdoofd Het is zo lang geleden


De strijd, het lijden, de verwoesting Voor ons verleden, voor jou nog heden


De andere gedichten waren ‘Voor God, Koningin en Vaderland’, geschreven en voorgedragen door Kees van der Salm en ‘Herdenken is gedenken’, geschreven door Siem Bouwmeester en voorgedragen door zijn dochter Liesbeth. (JR)


De gedichten zijn te lezen op www.noordwijkerhout.nl (zoek op gedicht).


62


Een hilarisch moment tijdens Veteranendag: tijdens de voor- bereiding op de ceremoniële medaille-uitreiking ontdekt dit meisje haar vader onder de decorandi. Foto: Jaap de Bruin


Papaaa!


JULI-AUGUSTUS 2015


Foto: Erik Kottier


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65