This page contains a Flash digital edition of a book.
Dubbel Check


‘Volop genieten van het moment’


Tijdens de Nederlandse Veteranendag kregen twintig veteranen op het Binnenhof het nieuwe draaginsigne Nobelprijs VN-militairen uitgereikt in het bijzijn van koning Willem-Alexander. De actief dienende veteraan Wim van Mierlo was een van hen.


Door: Janke Rozemuller D


Naam en leeftijd: Wim van Mierlo (53) Rang en functie:


sld, infanterist (UNIFIL), sgt-maj, STOO S4 (SFOR 6) en AOO, com- mandant beheer en bevogp (TFU 1) Uitzendingen:


Libanon, Bosnië en Afghanistan Is nu:


coördinator materieelbeheer 11 Luchtmobiele Brigade Hobby’s:


hardlopen, wandelen, genealogie Hekel aan:


onrecht naar anderen toe Beste oorlogsfilm: Black Hawk Down


e ochtend van 27 juni namen eerste luitenant Wim van Mierlo, zijn vrouw en hun zoon al vóór zeven uur de trein richting Den Haag. Nou waren ze al drie keer eerder naar de Veteranendag geweest, maar dit jaar moesten ze zeker op tijd zijn. Van Mierlo was namelijk gevraagd om als actief dienende Libanonveteraan deel te nemen aan de ceremoniële medaille- uitreiking op het Binnenhof. Hij behoorde tot de eerste groep van twintig vetera- nen die het nieuwe draaginsigne Nobelprijs VN-militairen uitgereikt zou krijgen (zie ook pag. 54). “Ik voelde me vereerd. En hoewel we lang moesten wachten op het Binnenhof, zo’n ceremonie maak je natuurlijk maar één keer mee. Ik wist: hier moet ik volop van genieten. Ik heb na afloop de koning ook nog een hand kunnen geven. Het was een bijzondere dag.”


UNIFIL Van Mierlo werd tot nu toe drie keer uitgezonden. Zijn eerste missie, van augustus


1981 tot februari ’82 naar Libanon, maakte de meeste indruk op hem. “Omdat het mijn eerste was. Ik kwam bij wijze van spreken zo uit de schoolbanken en wist niet wat me te wachten stond.” Er waren een paar incidenten, zoals een beschie- ting tijdens een nachtelijke patrouille en een handgemeen bij een roadblock, maar Van Mierlo kijkt vooral positief terug op zijn UNIFIL-tijd. “Die uitzending heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben.”


Het militaire wereldje beviel hem zo goed dat hij zich al in Libanon meldde voor de KMS. “Ik wilde beroeps worden. In het vliegtuig naar huis kreeg ik te horen dat ik kon beginnen aan het keuringstraject.” Vanwege zijn logistieke opleiding werd hij materieelbeheerder en dat is hij – in diverse functies – tot op de dag van van- daag gebleven. Hij werd van mei tot december 1999 naar Bosnië uitgezonden met SFOR 6. “Naast mijn officiële logistieke functie was ik ook medebeheerder van de Dutch Army Shop op Sisava, erg leuk werk!”


Raketinslag


Zijn laatste uitzending tot nu toe was in de tweede helft van 2006 naar Afghanistan. “Ik liep de Nijmeegse Vierdaagse en kreeg toen te horen dat ik een maand later zou vertrekken. De Vierdaagse duurde dat jaar vanwege een hittegolf maar één dag, dus dat scheelde. We konden nog wel op vakantie, maar na een kort opwerkprogramma was ik weg. Mijn gezin kon zich daardoor eigenlijk niet echt voorbereiden.” Afghanistan betekende flink aanpakken, het kamp in Tarin Kowt was nog volop in de opbouwfase. “We sliepen nog in tenten toen er een raketinslag in de wal rondom de base was. Je kunt je niet voorstellen hoe hard dat klinkt. Daarna hoor- den we een regen van gruis op het tentdak. Dus dat ding was wel heel vlakbij gevallen.” Van Mierlo en zijn collega’s sliepen vervolgens een paar weken op mat- jes in hun werkcontainers, soms met de voeten onder het bureau. Later kwamen er containers met stapelbedden.


Komt er nog een vierde uitzending? “Of ik zelf weer uitgezonden word, weet ik niet. Maar als het moment daar is, dan ga ik. Dat hoort bij het militair zijn.”


JULI-AUGUSTUS 2015 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65