This page contains a Flash digital edition of a book.
6P06 Op 21 mei is op het stadhuis te ’s-Hertogenbosch het Nieuw-Guinea Herinneringskruis postuum uitgereikt aan Antoinette van Eijk, dochter van P.P. (Paul) Gloude- mans. Gloudemans was van 14 apr 1953 t/m 20 aug ’54 en van 5 sept ’57 t/m 20 april ’58 uitgezonden naar Ned. Nieuw-Guinea. De uitreiking vond plaats door loco- burgemeester Logister (zelf Macedoniëveteraan) waarbij de Koninklijke Marine vertegenwoordigd was door staf- adjudanten Gouda en Westerveld. Graag wil de familie weten wie de andere vier marinemensen op de foto zijn? Gloudemans is de meest linkse op de foto. Reacties: P.A.H. Niewold (kleinzoon), Diamant 10, 5231 KD Den Bosch, tel: 06-26458414.


aug ’45 in Cimahi; Maomere, Flores en Pulau Damar (bij Singapore). Na de capitulatie van Japan in aug ’45 is hij als vrijwilliger naar Java vertrok- ken naar Jokja kamp Batavia, Andjing Nica; Dago theehuis Bandung en Lembang, voor- post. Correspondentie: F.D. Broedelet, Karveel 5231, 8242 XH Lelystad.


Boeken en tijdschriften 6B01 Gezocht: het gedenk-


boek Het fiere eendje, van 4-1 RI. Tevens gezocht: iemand die scheepskisten uit Ned.- Indië restaureert of opknapt. Reacties: A. Kok, e-mail: kok-andre@live.nl.


6B02 Gezocht: De Opmaat 1e jaargang nr. 1 t/m 9. Reacties: L.E. Jamin-Pesik, tel: 043- 4091757.


ment Verbindingstroepen. Correspondentie: A. de Jong- Antonissen (dochter), e-mail: anita.dejong@chello.nl.


6O08 Op 11 mei jl. is L.P. (Piet) Molleman overleden. Molleman heeft in de peri- ode van nov 1947 t/m mei ’50 gediend als sgt monteur bij 5-3 RI op Zuid-Sumatra, Ned.-Indië. Correspondentie: mw C.M. Molleman-Bakker, ’s-Gravenhagehof 28, 1324 SX Almere.


6O09 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 22 mei jl. Gerardus Theodorus Vermeu- len is overleden. Vermeulen was officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, drager van het Bronzen Kruis, het Oorlogs- Herinneringskruis met twee gespen, het Ereteken voor Orde en Vrede, het Nieuw- Guinea Herinneringskruis, het Ereteken voor eervolle en langdurige dienst als officier


der Koninklijke Marine, het Draaginsigne Gewonden, de British War Medal 1939- 1945, Chevalier de la Légion d’honneur en het Draagin- signe Veteranen. Correspon- dentie: fam Vermeulen, Van Ommerenpark 177, 2243 EW Wassenaar.


6O10 Op 4 juni jl. is Jan Oos- terhof overleden. Oosterhof is op 28 feb 1948 vertrokken met ss Volendam naar Ned.- Indië en 9 juni ’50 terugge- keerd naar Nederland met ss Waterman. Hij was ingedeeld bij het 1e Reg. Verbindings- troepen, 2e Brigade Verb. Afd. Tijgerbrigade. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1948-’49 en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: mw A.P. Oosterhof-Bos, Raadhuisstraat 3-7, 9411 NA Beilen.


6O11 Op 10 juni jl. is oud- KNIL’er Roland E. Broedelet overleden. Broedelet diende bij Bataljon Andjing Nica. Hij verbleef van mrt 1942 tot


6B03 Gratis af te halen: De Opmaat en Checkpoint. Begin- nende jaren negentig tot eind 2014 (worden nog zes weken bewaard na verschijning van dit blad). Reacties: J. Brans, Akkerlingen 56, 4741 BE Hoeven, e-mail: jgbrans@hetnet.nl.


6B04 In The Birma Road; Kroniek van krijgsgevangene 557 Willem Anthonie Bos ver- werkte Dorine Schölvinck het dagboek en andere geschriften van haar vader, die als krijgsgevangene werkzaam was aan de Birma- Siamspoorlijn. Bijzonder is dat hij de stukken ter plaatse heeft geschreven en dat ze bewaard zijn gebleven. Het door zijn dochter zelf uit- gegeven boek was in eerste instantie bedoeld voor haar (klein)kinderen. Later is het boek ook beschikbaar geko- men voor andere belangstel- lenden. Het boek kost € 16,- (excl. verzendkosten) en is te bestellen bij Dorine Schölvinck, e-mail:


d.scholvinck@kpnplanet.nl.


Diversen 6D01 De gemeente Geertrui- denberg zou graag in contact


Aanvullingen en correcties 5P03 Het telefoonnummer van Cor van Eijmeren is 06-22177107.


JULI-AUGUSTUS 2015 59


komen met veteranen die nog speciale spullen of foto’s uit hun diensttijd bewaard hebben waar een mooi ver- haal aan vastzit en deze ter beschikking willen stellen, zodat de gemeente ook dit jaar voor de veteranendag, die op 18 september plaats- vindt, een bijzondere herin- neringshoek kan inrichten. Nieuw dit jaar is de Muziek top 3. Welk nummer is u het meest bijgebleven uit uw diensttijd? Mail of bel uw favoriete nummer door en vertel wat hier voor u zo bijzonder aan was. Reacties: gemeente Geertruidenberg, Public Relations & Kabinets- zaken Geertruidenberg t.a.v. Brenda Lefeu, tel: 0162-579608, e-mail: b.lefeu@geertruidenberg.nl.


6D02 Gezocht: een kunststof draagschildje dat in 1962 in Ned. Nieuw-Guinea op de mouw gedragen werd. Reacties: J.G. van den Hurk, Westenburgerweg 218, 5213 SM ’s-Hertogenbosch, tel: 073-6420080 of 06-37458727, e-mail: ger@j-ger-van-den-hurk.nl.


6D03 Gevraagd (i.v.m. een artikel en onderzoek): mate- rialen en verhalen van Neder- landers die als vrijwilliger bij geallieerde of Duitse legereen- heden werkzaam zijn geweest of voor de oorlogsindustrie. In het bijzonder Engelandvaar- ders en Nederlanders die bij de Wasserschutzpolizei werk- zaam zijn geweest. Reacties: P. Hoekstra, Houtrib 10, 8321 SL Urk, tel: 06-51901598, e-mail: pieterhoekstra@ urkinoorlogstijd.nl.


6D04 Aangeboden: overjas adj oo KM en een lange jas off van vakdiensten 2oc. Reacties: H. Ahrens, e-mail: hansanne@hetnet.nl, tel: 06-15872599.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65