This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJLAGE Masterclass Donderdag 9 maart 2017 Integraal Asset Management


Asset Management is een systeem, een middel dat bij invoering en borging binnen uw bedrijfsvoering een toegevoegde waarde geeft.


Waarde dat zich manifesteert in gestroomlijnde bedrijfs- processen, een juiste informatievoorziening, het voeren van optimale risicobeheersing, kosteneff ectief onderhouden van de assets en heldere rollen en verantwoordelijkheden op elk beheerniveau binnen uw organisatie.


U krijgt onder andere inzicht in: • Asset Management binnen kaders van de NEN-ISO 55000 normering


• De relatie tussen NEN-ISO 55000 en andere managementsystemen


• Betekenis van functie- risico- en levensduur denken • Proces van missie, visie en bedrijfsdoelstellingen naar risicogestuurd beheer en onderhoud • Life cycle costing en management


Aan de hand van een praktijkcasus binnen infra wordt uiteengezet: • Welk proces te doorlopen om een risicogestuurd beheer en onderhoudsconcept te ontwikkelen, toe te passen en te borgen


• Hoe de life cycle costing methodiek is toegepast • Hoe sturing op kosteneff ectiviteit is ingericht, toegepast en geborgd


Cees Uijl, Managing Partner, Nedmobiel Mark Bakker, Senior Adviseur, Nedmobiel


Tijdschema:


10.00 Start ochtend 12.00 Lunch


13.00 Start middag 15.30 Einde masterclass


[Beheer & Onderhoud|


van infrastructuur


U ontmoet


Directie, projectleiders, managers en medewerkers infrastructuur, beheer en onderhoud, bouwzaken, civiele techniek, verkeer- en vervoer van:


> Rijk, provincies, gemeenten en gemeentelijke werken


> Rijkswaterstaten en spooronderhouders > Aannemers, onderaannemers, bouw- en infrabedrijven (GWW)


> Assetmanagement specialisten in infrastructuur > Ontwikkelingsmaatschappijen en projectontwikkelaars


> Havenbedrijven, waterbedrijven > Ingenieurs- en architectenbureaus


Mediapartners > www.bouw-instituut.nl/infra


Partners >


Colt International ontwerpt, realiseert, onderhoudt en certifi ceert rookbeheersings-systemen en ventilatiesystemen voor de infra. Colt plaatst bij voorkeur zelf ontworpen systemen die volledig zijn afgestemd op het betreff ende bouwwerk (op basis van CFD-simulaties). Maar Colt werkt ook met gevalideerde ontwerpen van derden. Zo weet Colt mensen wereldwijd een veilige vluchtweg te bieden bij brand. Colt International, uw partner voor een veilige en gezonde omgeving.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54