This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuwe Noorderbrugtracé


In te schuiven brugdeel Te slopen


180 meter lange verkeersbrug wordt op z’n plaats geschoven


Huzarenstukje in Maastricht


In Maastricht wordt tijdens de komende bouwvakvakantie een 180 meter lange verkeersbrug, inclusief ondersteuningen met pijlers en fundering, in één keer op zijn plek geschoven. Een no- vum, zeker binnen de Nederlandse wegenbouw. Tekst: Olav Lammers


M 30


aastricht is sinds de opening van de A2-tunnel in december vorig jaar defi nitief verlost van


het doorgaande noord-zuidverkeer dwars door de stad. Voor de lokale bevolking een verademing. Toch zal het nog ruim een jaar duren voordat alle infrastructu- rele werken in en rond de stad zijn afge- rond en de doorstroom van al het verkeer voor langere tijd is gewaarborgd. Een van


Nr.1 - 2017 OTAR


de projecten waar op dit moment volop aan wordt gewerkt is het Noorderbrug- tracé Maastricht. Een omvangrijk project waarin een huzarenstukje wordt geleverd door bouwonderneming Strukton Civiel. Tijdens de bouwvak aankomende zomer wordt een nieuw brugdeel van 180 meter lang, inclusief pijlers en fundering in één keer over een stalen schuifbaan op zijn plek geschoven.


Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Novem


Nieuwe verkeersstructuur Het project Noorderbrugtracé sluit aan op het project A2-tunnel in Maastricht- Oost en is onderdeel van een geheel nieuwe verkeersstructuur aan de noord- zijde van de binnenstad. Daarmee moet een betere doorstroming van het Maas kruisende verkeer worden gerealiseerd, inclusief een snellere verbinding met België vanuit Lanaken/Smeermaas en een goede aansluiting op het wegen- net in Maastricht-West. In 2015 teken- den de gemeente Maastricht en Struk- ton hiervoor een Design & Construct contract. Na een periode van intensie- ve voorbereidingen, zoals het verleggen van kabels en leidingen en het slopen van verschillende gebouwen, zijn de daadwerkelijke werkzaamheden in het najaar van 2016 van start gegaan.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54