This page contains a Flash digital edition of a book.
Velsertunnel als voorbeeld voor toekomstige renovatieprojecten


De renovatie van de Velsertunnel was een monsterklus die binnen uitzonderlijk korte tijd tot een goed einde is gebracht. In negen maanden tijd is de tunnel van binnen helemaal gestript en opnieuw opgebouwd. In deze Otar een terugblik met Ilkel Taner, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat voor het project Velsertunnel en het gezicht van het project naar buiten.


Tekst: Jos van Maarschalkerweerd (Maarschalkerweerd Management B.V.)


O


p 16 januari is de Velsertunnel na negen maanden weer open- gesteld voor het verkeer. In


Otar 4 van 2016 is al eerder een tussen- stand gegeven van dit project. Ook in de landelijke pers is de Velsertunnel niet onopgemerkt gebleven. In de relatief korte bouwperiode zijn bijna alle tunnel- technische installaties vervangen, van de ventilatie tot de camera’s. Ook zijn de energievoorziening, het datanetwerk en de aansturing vanuit de verkeerscen- trale helemaal vernieuwd. Civieltech- nisch is er ook een hoop gebeurd, zo- als het vergroten van de doorrijhoogte met 12 centimeter. De Velsertunnel mag er misschien nog ongeveer zo uitzien


12 Nr.1 - 2017 OTAR


als vroeger, eigenlijk kun je net zo goed spreken van een nieuwe tunnel.


Samenwerking


Hoe kon de periode van sluiting zo kort blijven en hoe is omgegaan met tegen- vallers? Het bijzondere aan de renovatie is niet zozeer wát er in de tunnel is aan- gelegd, maar hóe het is aangelegd. En vooral: hoe snel? De Velsertunnel is een zeer kritische schakel in de bereikbaar- heid van de regio IJmond, niet in het minst vanwege grote werkgevers als Tata Steel en het Rode Kruis Ziekenhuis, maar ook vanwege de vele activiteiten in de havens van IJmuiden en Bever- wijk. Of zoals Ilkel Taner het noemt: “De


Velsertunnel means something in de re- gio.” De weerstand uit de regio tegen de afsluiting van de tunnel was in het be- gin dan ook groot. Het serieus nemen van deze weerstand en de samenwer- king met de partners uit de regio is vol- gens Taner één van de succesfactoren van de renovatie. “Dat klinkt clichéma- tig, zoals dat in feite voor ieder project geldt, maar het gaat er om wat partijen hebben gedaan om dit project tot een succes te maken.”


Projectsucces Bij ieder project spelen standaard drie partijen een rol, een opdrachtgever (OG), een opdrachtnemer (ON) en de omgeving (stakeholders). Onder stakeholders moet ook het grote publiek worden verstaan als direct betrokkene van de overlast die ontstaat. Taner vervolgt: “Een pro- ject kan alleen een succes worden als de opdrachtgever en opdrachtnemer er een succes van willen maken. Met andere woorden, het eigen belang ondergeschikt maken aan het overkoepelende belang van het project is een randvoorwaarde voor succes. Daarnaast is een goede ver- houding tussen project en zijn omgeving een essentiële randvoorwaarde.”


Nieuwe Marktvisie Voor de verhouding opdrachtgever en


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54