This page contains a Flash digital edition of a book.
Hoe techniek en verkeersdynamiek hand in hand gaan


Smart mobility


Door het toepassen van nieuwe ICT-technieken wil Rijkswater- staat de realtime informatievoorzieningen aan weggebruikers verbeteren. De tijd is er rijp voor, want de huidige signalerings- systemen zijn dringend toe aan vervanging. De nieuwe technie- ken ontwikkelt Rijkswaterstaat in samenwerking met markt- partijen. We maken een rondje langs de velden. Welkom in de wereld van smart mobility! Tekst: Wink Sabée


S 38


inds Nederland in 1981 de eerste verkeerssignaleringen op de snel- wegen invoerde, heeft dit zowel de verkeersveiligheid als de doorstro- ming bevorderd. Met aanwijzingen zoals kruizen, pijlen en snelheidsvoorschrif- ten krijgt de weggebruiker informatie over hoe hij zijn rijgedrag het beste kan aanpassen aan de actuele wegomstan- digheden. De informatie komt uit lussen die in het wegdek zijn verwerkt. Deze


Nr.1 - 2017 OTAR


lussen reageren op de inductiepuls die voertuigen maken als ze eroverheen rij- den en geven een signaal door aan een wegkantsysteem langs de weg. Vanuit het wegkantsysteem komt vervolgens de informatie op de matrixborden boven de weg. Het hele systeem werkt eigen- lijk vlekkeloos.


Witte vlekken Toch kleeft er ook een nadeel aan het


huidige systeem: de beperkte dichtheid van het netwerk. Zo liggen op snelwe- gen de lussen om de 500 tot 700 me- ter in het wegdek. Tussen de lussen is het dus niet mogelijk data te genere- ren. Ook liggen de lussen niet overal in het wegdek. In gebieden met een lagere verkeersintensiteit zoals Zeeland zijn er bijvoorbeeld bijna geen lussen. Dit geldt ook voor het omliggende wegennet van veel snelwegen en voor wegen in stede- lijke gebieden; dit zijn overigens wegen die meestal onder een andere wegbe- heerder vallen dan Rijkswaterstaat. Toen Rijkswaterstaat twee jaar geleden voor de keuze stond de huidige verouderde wegkantsystemen te vervangen of op zoek te gaan naar nieuwe technieken was de keuze snel gemaakt. Besloten werd te onderzoeken of er nieuwe tech- nische mogelijkheden zijn die de witte vlekken in het wegennet ook inzichtelijk maken. Dit alles zo mogelijk tegen lage- re kosten.


Zelfrijdende auto’s


Het onderzoekstraject naar slimme mo- biliteitsoplossingen voor het bevorderen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54