This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infra- beheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 1-2017, jaargang 98 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven


(grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge,


tel. 0184-


advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Chris Westhuis, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


kunt u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V. Abonnementsvormen,


l o ss e adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift,


website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


OTAR Digitaal


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Constant Gras, Sandra Krens, Olav Lammers, Joost Zonneveld, Richard Mooyman. Advies


481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en


redactioneel


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties


Toekomstmuziek u it g av e n,


Een wegennet vol met zelfrijdende auto’s die onderling met elkaar communiceren. Ziet u het al voor zich? Bij Rijkswaterstaat zijn ze er van overtuigd dat dat het toekomstbeeld van ons wegennet is. Wel pas in 2050, maar er wordt nu al op voorgesorteerd. In deze eerste OTAR van 2017 nemen we een voorschot op nieuwe ontwikkelingen. In het interview met George Gerlauff, directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, vertelt hij over de toekomst van het vervoer en de manier waarop we daar gebruik van zullen gaan maken. En ook leest u in dit nummer hoe ‘The Internet of Things’ het leven van de wegbeheerder makkelijker gaat maken. Nu al kan iedere lichtmast individueel door beheerders worden aangestuurd. Maar ook verkeerssystemen, afval- en rioolbeheer, groenvoorziening en watersystemen zijn klaar om te ‘verslimmen’. Ook circulariteit, het hergebruik van grondstoffen, is een belangrijk thema voor de toekomst.


OOTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden , diverse links informatie


en achtergrond- 1 2017


jaargang 98 www.otar.nl


En als we het dan toch over de toekomst hebben, dan speelt die oude Velsertunnel – toch de oudste Rijkstunnel van Nederland – een belangrijke rol. De renovatie ervan is zo goed gedaan dat het een voorbeeld is voor toekomstige tunnelprojecten. In de nabije toekomst kunt u genieten van een ander technisch hoogstandje: het Noorderbrugtracé. Zodra de bouw van het nieuwe brugdeel is afgerond en de nieuwe fundering gereed is, vindt in augustus in slechts twee weken een inschuifoperatie plaats. Een megaoperatie die u online of vanaf de speciaal daarvoor gebouwde tribune kunt volgen.


Smart Mobility Techniek en verkeersdynamiek


Velsertunnel voorbeeld voor toekomstige renovaties


Interview:


George Gelauff van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid


Nr.1 - 2017 OTAR O Nr.1 - 2017TAR 3


Kortom, naast de technisch hoogwaardige kunststukjes in onze infrastructuur, dient de nieuwe wereld zich al aan met circulariteit, slimme mobiliteit en connectiviteit. OTAR gaat u daar in 2017 uitgebreid over berichten.


Astrid Melger (amelger@otar.nl) Hoofdredacteur OTAR


Coverfoto: Jorick de Kruif


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54