This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJLAGE


| Programma 11e


Conferentie woensdag 8 maart 2017


09.00 Ontvangst met koffi e 09.20 Opening door dagvoorzitter Govert Geldof, Adviseur complexe projecten


09.25 Keynote


Waar gaat beheer en onderhoud van de infrastructuur naar toe - organisatie breed? • Inhoudelijke- en procesvraagstukken • Optimalisatie: Verbinding tussen afdelingen en tussen ambtelijke organisatie en bewoners (houding en gedrag personeel)


• Inclusief praktijkvoorbeelden Harry Soff ner, Beleidsmedewerker, Gemeente Bernheze


Assetmanagement in de praktijk


09.45 Interview


ISO 55000 hoe nu verder: Transitie cyclus beheer en onderhoud naar risicogestuurd onderhoud • Veranderen werkwijze beheer en onderhoud • Transitie van de organisatie • De worstelingen en Lesson’s learned • Verwachtingsmanagement • Met praktijkvoorbeelden Lindy Molenkamp, Hoofd eenheid Wegen en Kanalen Provincie Overijssel Chris de Vries, Directeur Beheer en Uitvoering, Provincie Noord-Holland


10.10 Praktijklezing


Best Practice: Risicogestuurd onderhoud • Maatschappelijke verantwoordelijkheid; rol van de Gasunie


• Risicobenadering; rolverdeling Asset Owner<>Service Provider


• Keuze onderhoudsstrategie; onderhoud op basis van simulatiemodel


• Closing the loop; succesfactoren en praktijk- voorbeelden Rob Hermse, (interne) Service provider,


10.35 Projecten Platform ronde 1 >> Kennisdeling over Assetmanagement • Ervaring uit de markt


Hier kunt u kennis delen, horen wat de ervaringen zijn binnen uw branche in projectcontracten en Assetmanagement


11.05 NIB netwerkmoment: koffi e- en theepauze 11.30


Veiligheid Certifi ceringswaardige ‘Brand’-ventilatie- systemen in tunnels • Wanneer ventileren • Uitvoeringsvormen • Inspectiecertifi cering conform bouwbesluit 2012 Stan Veldpaus,


Projectadviseur Brand- veiligheid, Colt International Anton van Ballegooijen, Divisie Directeur Fire Safety & Security, Kiwa R2B Ronald Driessens, Projectleider Fire Safety & Security, Kiwa R2B


Keten-


samenwerking Haal meer uit je assets door ketenintegratie • Kortere doorlooptijd van onderhoud, faster


• Minder werk en minder processen, cheaper


• Betere kwaliteit en geen faalkosten, better


• Faster, cheaper en better kan door assetmanagement met de keten


• Prestatiegericht onderhoud • Vele praktijkvoorbeelden Sicco Santema,


Hoogleraar marketing en keten- managment TU Delft


12.00 Ronde tafelsessies ronde 1 >> Tijdens de ronde tafelsessies heeft u de mogelijkheid om het onderwerp te kiezen waar u het meeste van kunt leren: Innovatieve, informatieve of geheel praktijkgerichte onderwerpen. Er zijn sessies waar u kunt luisteren, maar ook sessies waarbij u kunt co-creëren.


12.45 NIB netwerkmoment: aperitief en lunch Digitalisering


13.45 Data: grondstof voor beter beheer • Predictief onderhoud op basis van interpreteren van meetdata


• Cross-organisatie data delen voor gebruik door derden • BIM voor gezamenlijk visie op de gebouwde omgeving • Voorzien van mooie praktijkvoorbeelden Kristian Helmholt, Senior Consultant ICT for Monitoring & Control Services, TNO


14.15 Ronde tafelsessies ronde 2 >> 15.00 NIB netwerkmoment: koffi e- en theepauze 15.30 Projecten Platform ronde 2 >> 16.10 Korte samenvatting van de sessies binnen Projecten Platform 16.30 Afsluitende keynote


Inspiratie > Om te kunnen winnen moet je eerst fi nishen • Een zeilrace rond de wereld kent vele risico’s. Hoe verzeker je je van succes?


• Praktische voorbeelden van de Risicomanagment aanpak bij Volvo Ocean Race.


Tom Touber, performance management expert en voormalig COO Volvo Ocean Race


17.00 NIB netwerkmoment: borrel aangeboden door NIB


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54