This page contains a Flash digital edition of a book.
Het grote voordeel van floating car data is dat ook de delen tussen de lus- sen meetbaar zijn. Het nadeel is dat je nooit precies weet hoeveel mensen pre- cies met de Flitsmeister-app op de weg zijn. “Gemiddeld is het 7 procent, maar het kan ook 6 of 8 procent zijn. Je weet het nooit zeker”, aldus Avontuur. De ver- wachtingen over deze techniek zijn in elk geval hoog gespannen. “We hopen in het komende jaar deze techniek ver- der te testen op een stuk snelweg. Het mooie van deze techniek is dat er voor weggebruikers niets verandert, alleen de informatie die zij via het signaleringssys- teem krijgen is veel beter afgestemd op de realiteit. De informatie is namelijk ge- baseerd op metingen om de 50 meter; de metingen hebben dan ook een veel grotere resolutie dan lussen die om de 500 tot 700 meter data opleveren.”


‘Talking Traffic’ 40 Nr.1 - 2017 OTAR


4G-netwerk Een ander traject met het oog op floa- ting car data is Rijkswaterstaat opge- start met Vodafone. In dit traject is het de bedoeling data te genereren van-


uit de 4G-netwerken van deze mobiele provider. “Dit netwerk is veel nauwkeu- riger dan het 3G-netwerk”, zegt Avon- tuur. “Nu is het op 78 meter nauwkeurig waar een telefoon zich bevindt ten op- zichte van de antenne. Het is alleen nog niet duidelijk of hij zich in een auto be- vindt en op welke weg de auto is. Slim- me algoritmen volgen de telefoon een tijdje tot hij contact heeft gehad met meerdere antennes om dit te bepalen. Ter vergelijking: de GPS-data uit het an- dere floating car data-project (met Be- Mobile) hebben een nauwkeurigheid van 3 meter, veel betrouwbaarder dus. Het voordeel van deze techniek is echter het grotere aantal weggebruikers dat data aanlevert: zo’n dertig procent. Hoewel dit traject nog in de kinderschoenen staat, is de verwachting dat de moge- lijkheden groot zijn als deze techniek zich verder ontwikkelt.”


Optische glasvezeltechnologie Weer een ander ontwikkeltraject maakt gebruik van optische glasvezeltechno- logie. In dit traject werkt Rijkswaterstaat


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54