This page contains a Flash digital edition of a book.
Slimme toekomstbestendige energie oplossingen


Overheden hebben voor de komende jaren hun doelen gesteld op het gebied van circulariteit. In 2020 zal 10 procent van de inkoop gebaseerd moeten zijn op circulaire stromen. Dit lijkt mis- schien een opgave, maar nu al worden vanuit ondernemerszijde veel opties op dit vlak aan- geboden. Een van de fabrikanten van tijdelijke stroomvoorziening en aggregaten werkt al ja- ren aan het verbeteren en verduurzamen van haar producten.


H


et 80 jaar oude familiebedrijf Bredenoord uit Apeldoorn ontwikkelt nieuwe technologische toe- passingen op het gebied van tijdelijke- en perma-


nente energievoorzieningen en zoekt daarin naar nieuwe kansen voor de onderneming. Wij spraken met Margien Storm van Leeuwen, manager Marketing, Communicatie & New Business bij Bredenoord.


Trends op het gebied van energie Storm van Leeuwen: “Bredenoord is een internationale onder- neming die zich richt op het ontwikkelen, bouwen, verkopen, servicen en verhuren van stroomoplossingen. Dat hebben we tot nu toe gedaan met voornamelijk stroomaggregaten en fossiele diesel. Maar wij zien dat dit model niet toekomstbe- stendig is. Daarnaast zien we dat de vraag naar energie blijft stijgen in de wereld. Deze situatie motiveert ons om sterk op innovatie in te zetten.” De belangrijkste trends die Storm van


18 Nr.1 - 2017 OTAR


Leeuwen ziet zijn connectiviteit, ofwel slimme mogelijkheden vanuit de verbinding en informatie-uitwisseling tussen gebrui- ker en machines. Daarnaast signaleert zij ook de opkomst van nieuwe duurzame en circulaire brandstoffen en als laatste effi - ciëntie verhoging met behulp van buffering van energie.


Connectiviteit


-emissie en de werking van de stroomopstelling. Dit betekent dat we data vanuit elke machine met elkaar verbin- den met monitoren en zelfs het op afstand besturen. Dit is in- teressant om autonome off-grids betrouwbaar te laten draaien


“Connectiviteit is een nieuw en groot speelveld waarin we nu de eerste stappen zetten”, aldus Storm van Leeuwen. “Op dit moment bieden wij informatieplatforms aan onze klanten aan waarin direct informatie beschikbaar is over het stroomver- bruik, CO2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54