This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJLAGE


[ Project Platform Assetmanagement > Ervaringen uit de markt Schiphol: Best in Class Assetmanagement


Best practisch:


> Prestatiemonitoring: monitoring van assets en monitoring van maincontractors (sturing door middel van KPI’s en Vendor rating)


> Predictive maintenance op start- en landingsbanen (planmatig onderhoud) > Datamanagement als basis voor asset management Melvin Bakker, Manager Airside Maintenance, Schiphol


Een waterschap queste > Ontdekken van assetmanagement > Bestuurlijke betrokkenheid > Hindernissen Roland Boer, Adviseur Assetmangement, Waterschap Brabantse Delta


practische invulling Assetmanagement > Assetmanagement Súdwest-Fryslân in het kort; waarom, hoe en wat > Een kijkje bij ons in de keuken; organisatorische omgeving Assetmanagement > Toepassingen (pilots) in de praktijk en praktische tips Piet Smid, Assetmanagement Openbare Ruimte, Gemeente Súdwest-Fryslân


Markt op maat! > Marktbenadering en projectsamenwerking: symbiose volgens het boekje… > Geïntegreerd contract, of juist niet? ·> Innovatie: (project)doel of vrijheid markt? Ria van Os, senior adviseur inkoop, WSRL Dick van der Kooij, adviseur contractmanagement programma dijkversterking, WSRL


Het Projecten Platform vindt twee keer plaats: 10.35 en 15.30 uur. Kies twee interessante projecten.


Asset Management: het invoeren van risico gestuurd


onderhoud van de provinciale infra structuur > Asset management, kans of bedreiging voor het vaste personeel? > Wat helpt om draagvlak te vergroten? > Hoe kan asset management de medewerkers helpen hun werk (nog) beter te doen?


Albert Stuulen, Hoofd Provinciale Waterstaat, Provincie Fryslân


|Ronde tafelsessies


Bewustwording assetmanagement > Het probleem: vergrijzende infra, vergrijzend personeelsbestand > de oplossing: productiviteitsstijging door smart maintenance > de weg: samenwerken binnen en tussen bedrijven, scholen & overheden, bijvoorbeeld via fi eldlabs Henk Akkermans, Directeur, Stichting WCM


Rondetafelsessies vinden twee keer plaats: 12.00 en 14.15 uur Shared space, geen doel op zich maar soms


de beste oplossing! > Wat vinden beheerders en handhavers hier van? Katinka Fledderus, Senior verkeerskundig adviseur / Coördinator BLVC, Gemeente Amsterdam Dirk Lont, Senior Projectleider Wegen, Provincie Fryslân


Van bezit van de asset naar gebruik van de asset > Van TCO naar CFU (Cost For User)? > Wie is eigenaar en wie is gebruiker? > Onderhoud ten dienste van het gebruik > Ontwerpen om onderhoud mogelijk te maken Sicco Santema, Hoogleraar marketing en ketenmanagment TU Delft


O&O (Opleveren en overdragen) – voorbeeld aan


de hand van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta > Een project is pas klaar als het areaal in beheer is genomen - opleveren door de aannemer is dus maar de helft van het werk


> Overdracht aan de beheerder begint al bij de start van het project. > Opleveren door de aannemer en overdragen aan de beheerder op dezelfde dag – het kan echt! Frans Hendrikx, Projectmanager, RWS


Pragmatische inzet van reeds beschikbare en openbare data ten behoeve van optimalisatie


van Beheer en Onderhoud > Gebruik ik de aanwezige data optimaal? > Hoe kan ik mijn data eenvoudig en inzichtelijk ontsluiten en visualiseren? > Hoe leidt dit tot optimalisatie van assets en investeringen? Erik Jansen, Business Unit Manager Informatietechnologie, Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs bv Auke de Wit, Business Unit Manager Assetmanagement, Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs bv


Energietransitie bij beheer en onderhoud van wegen,


Servitization, en oplossing voor asset? > Van product verkoop naar dienstverlening > Onderhoud voor het gebruik staat voorop > Kunnen we samen delen (en onderhouden)? > Hoe betalen voor gebruik van infrastructuur?n Sicco Santema, Hoogleraar marketing en ketenmanagment TU Delft


vaarwegen en bijbehorende civiele kunstwerken > Meetbaarheid van de CO2 reductie en energieproductie > Waardering van de gestelde ‘hoge’ eisen bij aanbesteding > Resultaten van eerste aanbesteding CO2-redectie > Proeftuin voor innovatieve ideeën Mirza Molosevic, Wegbeheerder, Provincie Zuid-Holland


www.bouw-instituut.nl/infra


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54