This page contains a Flash digital edition of a book.
bestaat op 28 september 2017 precies 60 jaar. Het is daarmee de oudste Rijks- tunnel van Nederland. De renovatie is de eerste in een reeks van renovaties, die ons de komende jaren te wachten staat. Denk hierbij aan de Piet Heintun- nel in Amsterdam en de Maastunnel in Rotterdam. De instandhoudings- en re- novatieopgave waar de BV Nederland zich voor geplaatst ziet, roept talloze vragen op.


Groeiboek


Het COB, kenniscentrum voor onder- gronds bouwen en ondergronds ruimte- gebruik, is het initiatief gestart om met een groeiboek ‘Renoveren kan je le- ren’ de gezamenlijke kennis te ontwik- kelen, te combineren en te benutten. Het groeiboek begint met het vastleg- gen van de ervaringen, die bij de Velser- tunnel zijn opgedaan door Rijkswater- staat en Combinatie Hyacint. Het boek zou toekomstige tunnelrenovatieprojec- ten moeten inspireren om niet alleen ge- bruik te maken van de ervaringen van de Velsertunnel, maar ook om zelf ‘le- ren’ op de agenda te zetten en hun er- varingen ook weer te delen met de BV Nederland. Zo zou ieder project zijn voordeel kunnen doen met de ervarin- gen van de Velsertunnel en andere (vol- gende) renovatieprojecten, en daarna ook zelf weer nieuwe lessen en hoofd- stukken kunnen toevoegen. De reno- vatie van de Velsertunnel heeft op deze manier de basis gelegd voor de hoofd- stukken in het groeiboek: • • •


Risico’s in oudere constructies Plannen als managementinstrument


Ingrediënten om de samenwerking positief te beïnvloeden


• Het vergunningsproces, de rol van bevoegd gezag


• Omgevingsmanagement en commu- nicatie


Het groeiboek is op het COB congres van 8 december 2016 gelanceerd en zal op 30 mei 2017 centraal staan op een internationaal congres, dat het COB sa- men met de ingenieursvereniging van België zal organiseren.


Trots op het resultaat Het resultaat is een tunnel, die uit vei- ligheidsoogpunt volledig voldoet aan de


Nr.1 - 2017 OTAR O Nr.1 - 2017TAR 17


aangescherpte eisen uit de nieuwe tun- nelwetgeving en door de 12 cm hogere doorrijhoogte zal de doorstroming wor- den verbeterd omdat het aantal strem- mingen en de schade als gevolg van te hoge vrachtwagens (8500 per jaar) zal


verminderen. Taner besluit: “Rijkswater- staat, Combinatie Hyacint en de omge- ving kunnen trots zijn op het resultaat, dat de renovatie binnen de planning is gebleven en dat de regio nog redelijk bereikbaar is gebleven.”


‘IJzersterke Samenwerking’ Michel van Baar, projectleider bij combinatie Hyacint, vertelt over de samenwerking: “Een project valt of staat met een goede samenwerking. Samenwerking tussen de uitvoerende partijen en tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De renovatie van de Velsertunnel is een schoolvoorbeeld van goede samenwerking tussen alle partijen. Combinatie Hyacint, bestaat uit Dura Vermeer, Besix en Spie, waar Croon later aan toe is gevoegd. Een ijzersterke combinatie van bouwbedrijven die ervaring hebben met het aanleggen en renoveren van tunnels. Deze bouwpartners zaten ook in dezelfde bouwcombinatie die de renovatie van de Coentunnel heeft uitgevoerd. Daar zijn veel lessen uit geleerd die in de Velsertunnel zijn toegepast. Het was speci- aal, binnen 9 maanden tijd moest er zo veel gebeuren dat je kunt spreken van een ‘hell of a job’. Om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen, is in de voorfase ‘droog’ geoefend met bijvoorbeeld machines en het verwijderen van het plafond. Lean-aanpak, dagelijkse start ups, werken met BIM (Bouw Informatie Model) en 3D Visualiaties zorgden ervoor dat de strakke plan- ning ook haalbaar bleef. Bovendien is besloten om de aanpak van het beton en de installaties niet afzonderlijk van elkaar aan te pakken, maar juist te integreren. Daarnaast is veel aandacht besteed aan het samenwerken binnen en tussen de teams, met planningen van uur tot uur en buffers voor onverwachte tegenvallers. De opdracht was ‘stick to the plan’ en dat werkt alleen als je met elkaar transparant en open werkt en je naar elkaar toe kwetsbaar durft op te stellen. In dat laatste is de bouw niet zo goed, maar hier hebben we het met succes aangedurfd. Door de inzet van iedereen zijn alle mijlpalen gehaald!’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54