This page contains a Flash digital edition of a book.
H


et telecomnetwerk LoRa (Long Range) is geschikt voor langeafstandscommunicatie tussen bijvoor- beeld lichtmasten, bushokjes en prullenbakken. Nu


al kan iedere lichtmast individueel door beheerders worden aangestuurd. Maar ook verkeerssystemen, afval- en riool- beheer, groenvoorziening en watersystemen zijn klaar om te ‘verslimmen’. Ziut ontwikkelde daarom het beheerssysteem PIMS, dat smart city-toepassingen kan integreren. PIMS, zo- als het Public Infrastructure Management System kortweg heet, blijkt goed aan de behoeften van beheerders te voldoen. In diverse gemeenten in Nederland wordt het systeem op dit moment geïmplementeerd.


Smart Lighting De openbare verlichting is een van de mogelijkheden van PIMS. “Beheerders kunnen op hun scherm real time zien wat er gebeurt. Signalen van alle aangesloten objecten vinden ze terug op overzichtelijke kaarten”, vertelt Willem van Leusden, manager Advies, R&D en Product Management van Ziut. “Het vorige systeem kon op voedingspuntniveau een groep licht- masten in- of uitschakelen. Het oude systeem wist dus niet of een individuele lamp kapot was, of de hele groep. PIMS is aangesloten op iedere mast en weet op afstand of een lamp kapot is en het kan de verlichting in- en uitschakelen. Die pre- cieze aansturing heeft veel voordelen op het gebied van duur- zaamheid en veiligheid.”


Flexibiliteit Van Leusden vervolgt: “Met het nieuwe PIMS-systeem kun je op afstand een automatisch dimprogramma aanpassen. Vindt bijvoorbeeld op zaterdag een evenement plaats, dan pas je eenvoudig het tijdstip aan waarop de verlichting naar de dim- stand overgaat. Vindt ergens een incident plaats, dan kan het lichtniveau direct worden aangepast. Met het nieuwe systeem ben je veel fl exibeler en kun je bijvoorbeeld ook een account aanmaken voor de meldkamer van de politie. Daarnaast kun je met een kleine inspanning sensoren aan PIMS koppelen zo- dat de lichtintensiteit bijvoorbeeld automatisch verandert bij bepaalde weersomstandigheden.”


Snel reageren


Ook op het gebied van verkeerssystemen vinden snelle en grote ontwikkelingen plaats. “Al zijn die systemen van oor- sprong al heel intelligent”, licht Van Leusden toe. “Nu is ech- ter een deel nog niet verbonden met servers, dit zal in hoog tempo veranderen. Je kunt straks van alle relevante objecten zien of er een storing plaatsvindt en je kunt ook van afstand sturen op de manier waarop het verkeer wordt geregeld. Als Ziut willen we snel kunnen reageren op een storing, maar ook inzicht hebben in de aard van die storing. Daardoor kun je er direct de juiste monteur met de juiste materialen op afsturen.”


Interactie tussen auto’s en verkeerslichten Andere ontwikkelingen zorgen ervoor dat auto’s (nu en in de toekomst) kunnen interacteren met bijvoorbeeld verkeerslich- ten. Nu vindt er al beperkte afstemming plaats met lussen in het wegdek, maar die systemen kosten geld en kunnen kapot. “Of als een weg een paar meter wordt omgelegd, dan heb


MET PIMS KAN DE LICHTINTENSITEIT


AUTOMATISCH VERANDEREN BIJ BEPAALDE WEERSOMSTANDIGHEDEN


Lichtmast fundament van de smart city Een lichtmast is het ideale ingrediënt voor de smart city, waarin digi- tale technologie ervoor zorgt dat ‘alles met alles’ is verbonden. Met een elektrische aansluiting en een betrouwbare netwerkverbinding vormt deze het ideale opstelpunt om objecten te verbinden met inter- net. Ziut is specialist in de slimme openbare ruimte en expert in open- bare verlichting, verkeersregeling en camerabewaking. Ziut adviseert, legt aan, beheert en verzorgt onderhoud, met name in opdracht van gemeenten, civiele aannemers, Rijkswaterstaat, bedrijventerreinen en woningcorporaties. Van de 3,6 miljoen lichtmasten in Nederland heeft Ziut er 1,3 miljoen in beheer.


je gelijk een probleem”, vult Van Leusden aan. “Met behulp van PIMS en sensoren kunnen verkeerslichten straks nog be- ter reageren op aankomend verkeer. En andersom kun je in je auto zien wat de verkeerslichten buiten je beeld doen, zodat je daar al rekening mee kunt houden of nog mooier: zodat je cruise control of zelfsturende auto zelf al zijn snelheid aan- past. Dat scheelt veel onnodig wachten voor rode lichten en daarmee CO2-uitstoot.”


Miljoenen objecten Van Leusden: “Het softwaresysteem kan zowel heel grote aantallen als heel veel typen objecten aansturen. Ook voor ontwikkelingen die we nu nog niet kunnen voorspellen. Als je in de toekomst honderdduizenden tot misschien wel miljoe- nen objecten aan je netwerk hebt gekoppeld, is het zaak de netwerkbelasting zo laag mogelijk te houden. Daarom vraagt de server niet de situatie bij het object op, maar geeft het ob- ject zelf een signaal af aan de server als er aandacht vereist is. Je zult begrijpen dat dat gigantisch scheelt wat betreft data- uitwisseling.”


Meer informatie: www.ziut.nl Nr.1 - 2017 OTAR O Nr.1 - 2017TAR 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54