This page contains a Flash digital edition of a book.
Utrechtse Stadsbaantunnel door Rijkswaterstaat bediend


Tegen de A2 Leidsche Rijntunnel heeft de ge- meente Utrecht de Stadsbaantunnel gebouwd: een gemeentelijke lokale openbare weg die ‘noord’ en ‘zuid’ van Leidsche Rijn met elkaar verbindt. De Stadsbaantunnel is inmiddels ruim een jaar open, maar werd tot voor kort nog lokaal bediend. Sinds december gaat de be- diening en bewaking vanuit de Verkeerscentra- le Midden-Nederland (VCMN).


D 44


e centrale bediening vloeit voort uit de afspraken tussen gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat (RWS). De gemeentelijke Stadsbaantunnel ligt pal naast de A2 Leidsche Rijntunnel van Rijkswaterstaat. In het belang van de veiligheid heeft het sterk de voorkeur om bediening en bewaking zo veel mogelijk bij één partij te leggen. Om die reden is er door Utrecht voor gekozen om die taken voor de Stadsbaantunnel door Rijkswaterstaat uit te laten voeren. Rijkswaterstaat heeft samen met Utrecht in een samenwer- kingsverband met de verschillende leveranciers de technische opdracht uitgevoerd. Makkelijk was dit niet: er zijn twee com- plexe technische installaties aan elkaar gekoppeld die geen van beiden “op elkaar voorbereid waren”.


Nr.1 - 2017 OTAR


In de periode nazomer 2015 tot december 2016 is het ont- werp voor de vormgeving en inrichting van de centrale bedie- ning opgesteld en vervolgens ook gerealiseerd, getest en in gebruik genomen. Bij dit project waren naast RWS en de ge- meente Utrecht ook de Utrechtse instandhouder CST (Com- binatie Stadsbaan Tunnel met onder andere Siemens) en de RWS-partners Inter Visual Systems, Technolution, KPN, Vialis en Hirschmann betrokken. Het projectmanagement werd uit- gevoerd door projectmanagers van Kimpro, Innobridge, Arca- dis en Procap.


Samenwerking Het bijzondere aan het hele project is het samenwerkingsver- band op diverse niveaus. De gemeente Utrecht heeft RWS gevraagd zorg te dragen voor de operationele leiding in een samenwerkingsverband met de verschillende leveranciers. De technische expertise van RWS is aangewend om de koppe- ling mogelijk te maken tussen de Stadsbaantunnel en de Ver- keerscentrale. Alle deelnemers waren tot aan het einde van de opdracht aan het project verbonden. Volgens projectmanager Jasper Kimstra was hierdoor de bereidheid van de leveran- ciers om een stapje extra te doen groot. “Alle partijen wilden er een succes van maken.” Door de technische specialisten van de verschillende leveranciers en van RWS werd er vrij- wel wekelijks en soms vaker technisch overleg gevoerd. Kim- stra vertelt dat dit een overleg was van technici onder elkaar. “Technici kunnen samen uitstekend over technische proble- men, uitdagingen en oplossingen overleggen, zolang er maar iemand is die helpt de hoofdrichting en de klok in de gaten te houden. En die natuurlijk op de fi nanciën let.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54