This page contains a Flash digital edition of a book.
Gebruiksvriendelijke & flexibele infra asset management software


Bij het beheer van infrastructurele objecten komt het aan op samenwerking en de juiste afstemming van werkzaamheden. Hoe legt u uw afspraken met uw partners vast en zorgt u dat deze worden nageleefd? Maak gebruik van Ultimo en profiteer van een compleet systeem (gebaseerd op NEN 2767 en ISO 55000) voor zowel opdrachtgever als -nemer en til asset management naar een nog hoger niveau. De software is geschikt voor overheden, aannemers, waterschappen en andere organisaties actief in de infrasector.


+ Meer inzicht in arealen, objecten en vastgoed; + Overzichtelijk beheer van contracten en Service Level Agreements; + Meer structuur in onderhoudswerkzaamheden, met mogelijkheden voor toepassing van conditiescores en risicomanagement;


+ Uitgebreide module voor het op lange termijn begroten van de instandhouding en vervanging van assets. Nieuwe mogelijkheden voor risico-inventarisaties en uitvoering middels projectenbeheer;


+ Veiliger werken dankzij diverse mogelijkheden op het gebied van HSE; + Beschikbare interfaces met FMECA-tools, telemetrie-systemen, GIS-applicaties, SCADA-systemen, ERP-systemen, etc.; + Werken in het veld met de app Ultimo Go.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54