This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJLAGE


[Risicogestuurd beheer en onderhoud| Relatie tot tactische en strategische doelstellingen


Assetmanagement wordt reeds in vele organisaties toegepast en gewaarborgd.


De mens, organisatie en stakeholders staan centraal. De raakvlakken tussen techniek en omgeving zullen gaan vervagen. De opdrachtgever zal naast het zicht op de techniek ook zicht moeten gaan krijgen op de kwaliteit en de eindgebruiker. Hoe dicht staat u bij de eindgebruiker?


Er worden technisch operationele grote stappen gemaakt. Wat zijn de volgende stappen?


Laat u inspireren door sprekers van Provincies, Gasunie, TNO en leer van recente ervaringen van Schiphol, Prorail, waterschappen, provincies en gemeenten. Dit symposium wordt voorzien van veel praktische voorbeelden.


Inspiratie Gasunie vertelt u over de rol van Gasunie in de maatschappelijke verantwoordelijkheid. De keuzes die op onderhoud gemaakt worden. Dit aan de hand van praktijkvoorbeelden. Rob Hermse deelt deze waardevolle kennis met u.


Project Platform


Prorail, Schiphol, een gemeente, een provincie en twee waterschappen delen hun ervaringen met assetmanagement of langdurige projectcontracten aan de hand van interessante praktijkgerichte en recente projecten. > Hoe hebben zij de vertaalslag gemaakt naar het uitzetten van beleid. > Hoe verloopt de transitie binnen de organisaties > Wat is de gekozen aanpak. En waarom? > Hoe wordt er op een praktische wijze invulling gegeven aan Assetmanagement > Assetmanagement uit de techniek gehaald, visie op menselijk gedrag


Ervaringen worden gedeeld en bediscussieerd. Invalshoeken, denkwijzen en oplossingen passeren de revue. Projecten Platform: maak uw keuze


> Schiphol: Best in Class Assetmanagement -> Vergrijzing, productiviteitsstijging en samenwerken zijn de kernwoorden > Gemeente Súdwest-Fryslân: Een kijkje in eigen keuken > Provincie Fryslân: Invoering van risicogestuurd onderhoud in relatie tot personeel en draagvlak binnen de organisatie > Prorail: Assetmanagement, denken in functionaliteit en denken in kosten met Japan en GVB als inspriratiebron > Waterschap Brabantse Delta: Ontdekking, betrokkenheid en hindernissen > Waterschap Rivierenland: Marktbenadering en projectsamenwerking


Kennis komt tot leven en contacten worden gelegd


U krijgt voldoende gelegenheid om ervaringen met uw vakgenoten uit te wisselen, bestaande relaties te verstevigen en nieuwe contacten op te doen. Kortom een dag waar u echt iets aan heeft!


www.bouw-instituut.nl/infra


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54