This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN Maxime Verhagen


Trots en optimisme op InfraTech


De afgelopen editie van InfraTech heeft voor mij eens te meer bewezen dat de bouw- en infrasector langzaam uit het dal omhoog krabbelen. De omzet- ten en de marges in de infrastructuur zijn nog ver onder de maat, maar de sfeer en de innovaties op de beursvloer waren enorm.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Er werd weer fors uitgepakt met de stands. De een nog mooier dan de an- der. Ik zag ook dat de beurs actief gebruikt werd om opdrachtgevers en andere relaties te ontvangen én ook om nieuw talent aan de bedrijven te binden. En het aantal innovaties was enorm. Ik mocht als voorzitter van Bouwend Nederland wederom in de jury zitten van de Innovatieprijzen. Ook daar zagen we wéér meer inzendingen dan tijdens de vorige editie van InfraTech. Dat zegt iets over het innovatieve karakter van de sector. De kwaliteit van de inzendingen was daarbij onverminderd hoog en laten een aantal trends zien, zoals de toenemende digitalisering in de infrasec- tor, hergebruik van wat vroeger afval was en oplossingen voor (tijdelijke) waterberging/-infiltratie in straten. Mooi om te zien is ook dat er in steeds meer inzendingen wordt geredeneerd vanuit maatschappelijke behoefte in plaats van de techniek.


Naast de innovatieprijs was er meer te doen op en rond de beursvloer. Jan- Hendrik Dronkers was aanwezig op de stand van Rijkswaterstaat en je kon hem –toch de grootste opdrachtgever in deze sector– het hemd van het lijf vragen. De green deal GWW 2.0 is er ondertekend, er waren lezingen van onder andere Carlo van de Weijer van TomTom. Kortom, Ahoy was vier dagen het toneel van een sector die zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. Innovatiever en relevanter dan ooit. Ik zag weer trots en optimisme en dat is mooi. We durven met elkaar weer vooruit te kijken en te werken vanuit eigen kracht.


Ik ben ook trots om u hier nu te mogen melden dat ik opnieuw ben verko- zen tot voorzitter van Bouwend Nederland. Ook de komende vier jaar zal ik mij met volle overtuiging inzetten om de belangen te behartigen van de vele bouw- en infraondernemers die ons land rijk is.


Tot slot gebruik ik deze pagina graag om u allen te wijzen op 17 maart; op deze vrijdag zijn vele bouw- en infraondernemers Bewust Veilig. Natuurlijk, veiligheid is alle dagen van belang, maar vergelijk het met moederdag. We houden alle dagen van onze moeders maar slechts één dag per jaar staat ze in het zonnetje. Op diverse bouwlocaties wordt op 17 maart met elkaar, met ketenpartners en met opdrachtgevers bewust stilgestaan bij de veiligheid. Doet u mee? Kijk op www.bewustveilig.com.


Nr.1 - 2017 OTAR O Nr.1 - 2017TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54