This page contains a Flash digital edition of a book.
moet nu veel vrachtverkeer omrijden, wat juist tot extra emissies leidt.”


Hoe denkt u dat het dan moet? “We moeten de toegankelijkheid van de stad denk ik toch beter gaan managen. En dat moeten we samen doen, op een integrale manier. Bijvoorbeeld door in- zicht te bieden in de locaties van ver- zamelpunten buiten de stad. Van daar- uit kan de distributie van goederen de stad in op een gebundelde manier en met elektrisch vervoer plaatsvinden. Re- cent hebben we de Kaart Stedelijke Dis- tributie gelanceerd. In één oogopslag is zichtbaar waar de stads- en regio-distri- butiecentra van vervoerders zijn geves- tigd. En het is denk ik belangrijk om te gaan werken met go/no-go-systemen. Als je dan de stad in kan, dan moet je ook door kunnen rijden. Op ICT-gebied zijn we samen met het ministerie en de provincie Noord-Holland een test aan het doen met wat we de superroute- app genoemd hebben. Bestuurders krij- gen verschillende routes aangeboden


die tijdens de rit ook kunnen verande- ren. Op die manier, zo is de hoop, zal het verkeer beter doorstromen omdat een deel van de bestuurders een alter- natieve route aangeboden krijgt. Dat zie ik als slimme oplossingen waar we als transport- en logistieksector veel baat bij kunnen hebben in de toekomst.”


De Kaart Stedelijke Distributie van TLN is hier te vinden: tln.nl/kaart-stedelijke-distri- butie


Wie is Arthur van Dijk? Arthur van Dijk (1963) is fiscaal jurist, was eerder plaatsvervangend directeur Criminaliteitsbestrijding bij het Ministerie van Justitie en Hoofd Internationale Zaken bij het Ministerie van Financiën. Vanaf 2003 was Van Dijk tien jaar wethouder voor de VVD in de gemeente Haarlemmermeer. Daar hield hij zich onder meer bezig met transport en logistiek. Zo zat Schiphol in zijn portefeuille. Vanuit die functie heeft hij zich ingespannen voor de ontwikkeling van de logis- tieke bedrijvigheid op en rond de luchthaven. Ook als voorzitter van Amsterdam Connecting TRADE (ACT), oprichter en voorzitter van de Amsterdam Logistic Board en voorzitter van de Vereniging Amsterdam Airport Area (AAA) had hij met de sector transport en logistiek in de Noordvleugel te maken. Sinds 2013 is Arthur van Dijk voorzitter van Transport en Logistiek Nederland.


2015 KENNIS DELEN 29 09 2015 Reconstructie en straatwerk | Rioleringswerk | Waterwerk | Wegenbouw | 1931 Congrescentrum Brabanthallen - ’s-Hertogenbosch WWW.BETONWEGENDAG.NL Advertentie BWD Otar.indd 1 21-05-15 14:04


Een stabiele kern van civieltechnische opdrachtgevers maakt gebruik van de diensten van D. van der Steen B.V. voor; het bouwrijp en woonrijp maken van woongebieden en industrieterreinen; onder- houdswerken aan asfaltwegen; rioolreconstructies; herinrichting van woonwijken en het herinrichten van binnenstedelijke gebieden. Deze projecten voor gemeentes, rijksoverheid, particuliere bedrijven en in- stellingen strekken zich uit over heel Nederland.


D. van der Steen B.V. | Texasdreef 4 | 3565 CL Utrecht | Tel: 030-2656661 | www.dvandersteenbv.nl


Nr.4 - 2015 OTAR O Nr.4 - 2015TAR 9


D.VAN DER STEEN B.V.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54